Category: Konferencer & Events

Byggebranchens gummistøvler sidder alt for godt fast …

Måske er det lidt overraskende, at bestyrelsesformanden i A.P. Møller-Mærsk, Jim Hagemann Snabe, tager udgangspunkt i en afrikansk landsby, når han skal forklare, hvad ny teknologi – også i byggebranchen – fører med sig.

–Vi skal se for os, at en afrikansk kvinde har fået en god idé, og hvis der ellers er god mobildækning i hendes landsby, så har hun i dag reelt adgang til verdensmarkedet, når hun ønsker at sælge sit produkt, siger Jim Hagemann Snabe.

Han var en af talerne ved Byggeriets Årsdag 2017 i Tivoli Congress Center i København, og da temaet for årsdagen var ”Ny teknologi – den næste revolution” satte han også perspektiv på den situation, vi står midt i som samfund.

–I virkeligheden har den nye teknologi en stor demokratiserende effekt, som skaber muligheder for alle, og det er vi slet ikke vant til. Hvis vi ikke er hurtige til at sikre, at alle forstår at udnytte ny teknologi, vil vi skabe endnu større ulighed i verden. Derfor er uddannelse så uhyre vigtigt, sagde Jim Hagemann Snabe på årsdagen.

Byggebranchens-gummistøvler-sidder-alt-for-godt-fast

Nye udtryk og begreber

Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri, gjorde det klart for årsdagens deltagere, hvad ny teknologi – i overskriftsform – betyder for byggebranchen.

–Vi er ved at vænne os til, at udtryk som VDC (Virtual Design and Construction, 3D og BIM (Bygnings Informations Modelling) bliver brugt i branchen hver eneste dag, og mange flere nye udtryk og begreber kommer til. Alt i alt vil brugen af ny teknologi øge kvaliteten i byggeriet, vi vil få mere gennemsigtighed og højere effektivitet, lød det fra Lars Storr-Hansen.

 

NCC er førende

På verdensplan er entreprenørkoncernen NCC ledende, når det drejer sig om at benytte ny teknologi, fx værktøjet VDC. Lige nu anvender koncernen VDC på 160 byggeprojekter forskellige steder i verden, og Klaus Kaae, president of Business Area i NCC Building, med årelang og stor praktisk erfaring fra byggebranchen, holder grundigt øje med de muligheder, ny teknologi fører med sig.

–Jeg mener slet og ret, at ny teknologi, fx digitalisering, er en gave til os i byggebranchen. Jeg kan konstatere, at min branche bruger værktøjer som robotter, VDC og droner, og i det store samfundsperspektiv vil ny teknologi optimere de bygninger, vi opfører. Men som jeg ser det, er vi slet ikke i nærheden af at udnytte de muligheder, den nye teknologi udstyrer os med. Mange digitale værktøjer bliver anvendt, uden at vi har tilstrækkeligt fokus på at få værktøjerne til at arbejde godt sammen. Bliver vi bedre på den front, vil byggebranchen tage et kæmpe spring fremad, siger Klaus Kaae.

IMG_0635

Systematisk brug

Han er optaget af, at ny teknologi kan påvirke stort set alle dele af byggebranchen

–Alene det, at digitalisering giver os mulighed for at bygge virtuelt, før vi bygger i virkeligheden, betyder, at vi kan undgå spild, og at noget skal laves om undervejs. Anvendt rigtigt kan ny teknologi også reducere branchens energiforbrug, og vi vil kunne fremvise langt flere bæredygtige løsninger, når vi mere systematisk gør brug af indsamlede data fra allerede gennemførte byggerier, fastslår han.

 

Uddannelse

At bruge ny teknologi kræver uddannelse, uddannelse – og efteruddannelse. Presset på at følge med vokser konstant. World Economic Forum siger det meget direkte: Langt over halvdelen af de, der begynder i skole i år, kommer som meget unge voksne til at arbejde i jobtyper, vi i dag end ikke kender eksistensen af.

Jim Hagemann Snabe føler sig overbevist om, at arbejdskraften i Danmark til enhver tid vil være på omgangshøjde med den teknologiske udvikling.

–Danmark har et godt udgangspunkt, fordi vi er vant til at samarbejde på en kreativ måde. Der står respekt om jobbene, uanset om du er professor eller jord- og betonarbejder, og i hele verden er vi kendte for at tage hånd om hinanden. Derfor kan vi også løfte opgaven, når det gælder om at få alle med på den teknologiske vogn, siger han.

 

Nye kompetencer

Klaus Kaae fra NCC mener, at byggebranchen får brug for nye evner og kompetencer, hvis digitaliseringen for alvor skal slå igennem.

–Den helt store udfordring for byggebranchen er, at virksomhederne skal være forandringsparate og villige til ikke kun at løse de opgaver, der ligger lige for. Vi arbejder i en meget fragmenteret branche, og det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at komme videre. I Danmark har vi en tradition for at hjælpe hinanden, vi har sammenhængskraft, og det er efter min mening en forudsætning for at komme rigtigt videre med den teknologiske udvikling. NCC er optaget af integration, vi ansætter lærlinge og beskæftiger flygtninge, og efter min mening kan mere ny teknologi i byggebranchen faktisk gøre det endnu lettere for flere at arbejde hos os, vurderer han.

 

Gummistøvlerne

–Samarbejde og mere samarbejde bliver nøgleord i fremtiden. NCC praktiserer det i skala 1:1 i den bygning, vi kalder Dome of Visions. Den står lige nu på havnen i Aarhus, og inde i den gennemsigtige kuppel arrangerer vi debatter om emner, der er relevante for byggebranchen, fx bæredygtighed, materialer og ny teknologi. Vi håber på den måde at få inspiration til, hvordan vi som entreprenører kan udvikle os. Man kan nemlig godt sige, at vi er så traditionelle, at vi knap nok kan få gummistøvlerne af…

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN

Byggebranchen har ikke altid ret

Cecilia Kjems Sairanen er uddannet Kaospilot og arbejder blandt meget andet med at få mennesker til at arbejde bedre sammen. Også når det gælder byggebranchen.

Vinterakademi intro 08_REDLOW

Fornylig tog hun hånd om de 40 studerende og nyuddannede, som deltog i Vinterakademiet 2017 i Dome of Visions på havnen i Aarhus. Hendes opgave var at få deltagerne til at arbejde så godt sammen som muligt – at cocreate.

Vinterakademiet er arrangeret af NCC, den grønne tænketank Concito og Center for Bygningsbevaring, Raadvad. Temaet for dette års Vinterakademi var ”Fremtidens bæredygtige og robuste by”, og Cecilia Kjems Sairanen er tilfreds med forløbet.

 

Taknemmelighed

–Det fineste, jeg oplevede på Vinterakademiet, var selve resultatet af den proces, deltagerne i fællesskab havde været igennem. Manifestet, som deltagernes ugelange arbejde mundede ud i, er naturligvis et produkt, de også var glade for, men dét, der var åbenlyst, var deres taknemmelighed for det tværfaglige samarbejde, og hvordan det havde givet dem håb og mod på fremtiden. Nogle var i tårer, fordi de var så rørte over, hvordan mennesker kan komme sammen og løfte hinanden op til nye forståelseshøjder, siger Cecilia Kjems Sairanen.

–Det var jo en blanding af udvikling af individet, faggrupper og så alle de forskellige fagligheder og mennesker i fællesskabet. Det bar frugt, for da deltagerne fortalte hvilke menneskelige og faglige gaver, de havde fået ud af ugens forløb, var fokus på, hvor stor en inspiration og glæde det havde været at mødes med andre over noget arbejde, de selv synes var relevant, tilføjer hun.

Vinterakademiet 2017 åbnede hendes øjne for en branche, byggebranchen, der fylder meget i samfundsøkonomien.

Vinterakademi intro 03_LOW

 

Stor velvilje

–Hele byggebranchen bør lytte til sådan noget som Vinterakademiet og virkelig være klar på at kombinere egne (lange) erfaringer med dét, de unge kommer med. For de har andre og nye evner til at løfte den fælles opgave omkring fx bæredygtighed. Hvis jeg var byggebranchen, ville jeg se meget grundigt på det, der blev gjort på Vinterakademiet. Her følte folk sig motiverede og så mulighederne i hinanden, og derfor opstod der nye idéer, som kunne løftes i fællesskabet. Byggebranchen må altså ikke gå ud fra, at de altid har ret i egne idéer. Branchen skal være nysgerrig for at imødekomme mangfoldighed og undgå faglig indavl, siger Cecilia Kjems Sairanen.

 

Vinterakademi intro 07_LOW

Faglighederne

På Vinterakademiet var tværfagligheden i centrum.

–Deltagerne pegede på, at man skal være tværfaglige under hele processen omkring et byggeri. Her vil jeg anbefale branchen, at man har procesledere tilknyttet for decideret at sørge for, at tværfagligheden kører smooth, for det er jo en faglighed i sig selv at opnå det. Det handler om at respektere menneskers fagligheder, og forstå, at udviklingsprojekter ikke kun består af sammensætning af kompetencer. Man skal også se på, hvordan de kompetencer spiller sammen, foreslår hun.

–Byggebranchen skaber jo gennem deres produkter en virkelighed, vi alle skal være i. Så de er medskabere af dét, der skaber os andre – men det skal også fungere den anden vej rundt. På Vinterakademiet var det åbenlyst, at ved at kigge på deltagernes egne (personlige) drømme for fremtiden kom der nye idéer om det, som skal indgå i fremtidens byggeri. Så det handler ikke bare om branchens kompetencer og erfaring, men det hele menneske – den hele by – og hvilke behov, der er for dét. Hvis byggebranchen forstår at kombinere egne evner med folks drømme, kan de skabe håb og kan igennem byggeri manifestere, at vi er på vej i den rigtige retning. Men vælger man at holde sig indenfor egne tanker og grænser og undlader at ha fokus på tværfagligt samarbejde, er sandsynligheden for at gentage og skabe de samme problemer, som altid har været der, stor, konkluderer Cecilia Kjems Sairanen.

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: HELLE ARENSBAK

 

Reduce but use with us
Konference 6. juni

Cirka 40 procent af den samlede CO2-udledning kommer fra energiforbruget i private og offentlige bygninger. Aarhus har sat sig et af landets mest ambitiøse klimamål og vil være C02-neutral i 2030. Dette stiller store krav til renovering og nybyggeri de kommende år – og ikke mindst til udviklingen og realiseringen af den nye havnebydel.

Aarhus Kommune, Arealudvikling, Energinet.dk, Aarhus Vand, NCC og Co-Create Construction inviterer til konference i Isbjerget den 6. juni 2012. Området er en byggeplads frem til 2013, hvor både P-kælder og boliger står klar til indflytning i et af pejlemærkerne i den nye bæredygtige havnebydel.

Kom og se resultaterne og få et indblik i, hvad der skal til for at skabe nye og levende bymiljøer. Aarhus er allerede godt i gang med at tage det næste kvantespring som attraktiv metropol.

Download programmet som pdf.
Download pdf fra de enkelte oplæg – se link under hvert program punkt nedenfor. 

Læs artikler:
Klip fra debatten i kælderen
Du skal være med, når din bolig bliver født
Asfalt har flere liv
Et kig på fremtiden med bind for øjnene

Se et sammenklip fra dagen:

Se billeder fra dagen:

Konference

– om fremtidens byudvikling, kulturliv, beboerhverdag, energi- og ressourceforbrug, entreprenørskab og klima – det indre og det ydre…

På konferencen kunne du:

 • møde andre fremsynede bymennesker fra det politiske miljø, erhvervs- og kulturlivet.
 • se hvordan unge arkitekter og ingeniører udfordrer entreprenører og byplanlæggere for at fremtidssikre Aarhus’ nye havnebydel, når det gælder energi, ressourcer og klimaforandringer.
 • høre toneangivende politikeres konkrete bud på, hvordan vi får mere energirigtig vækst og byggeri til Aarhus.
 • få indblik i hvordan hindringer takles, når det gælder
 • beslutninger, udbud og finansiering.
 • opleve de nyeste muligheder for simulering og digitalisering af konstruktion og materialeoptimering, når det handler om bæredygtig og ansvarlig byudvikling.
 • netværke med professionelle fra hele landet, der måske har løsninger, inspiration og tilgange, du har brug for.
 • workshoppe om helt ny viden, spændende cases, teknologi, fremtidsforskning og nytænkning – og bidrage i debatter.
   

Program

Ordstyrer: Mikael Kamber

Velkommen
v. Palle Bjerre Rasmussen,sektionsdirektør, Byggeri Vest, NCC Construction

Introduktion til Isbjerget 
v. Mikkel Frost, Cebra. Download pdf.

Ejerskab skaber vækst og kraft
”Hovedkvarters-tænkning” er den almindelige måde at tage fat på. ”Top-down” er nemmest, mens ”bottum-up” er rigtig svært – til gengæld er det i bøvlet, at de gode diskussioner finder sted. ”What’s in it for me” er et vilkår, de fleste kan forholde sig aktivt til, og et godt ejerskab kan funderes i fremtidens decentrale og fællesskabsbaserede samfund.
v. Søren Hermansen, Energiakademiet, Samsø. Download pdf.

Make more use
“Make more use” outlines opportunities to completely change consumption as we know it. First, we change the cycle and economy of production and consumption. Second, we change the culture of consumption by putting ”new offers” on the street (på engelsk).
v. Dominic Balmforth, Director, susturb.com, and partner, House of Futures. Doanload pdf.

9 Workshop-spor 

 Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling
Aarhus har en ambition om frem mod 2030 at vokse med 75.000 indbyggere. Netop nu oplever byen intet mindre end et byggeboom af historiske dimensioner, hvilket vil sige projekter for omkring 30 mia. kr. Byudvikling, vækst og klimaudfordring er på dagsordenen.
v. Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen, Aarhus Kommune. Download pdf.

Debat
Debatpanel med Bente Lykke Sørensen/ Aarhus Kommune, Kim Behnke/Energinet.dk, Mads Thimmer/Innovation Lab, Søren Hermansen/Energiakademiet, Martin Manthorpe/NCC. 

 

Workshops

Arealudvikling Aarhus
Om byudviklingsstrategier og bæredygtighed med udgangspunkt i den nye
bydel på havnefronten. Download pdf.

Aarhus Vand
Energibesparelser, spildevand og CO2-neutralitet kræver nytænkning. Aarhus Vand er i gang og præsenterer strategien og udviklingsplanerne. Vandselskabets muligheder og rolle i kommunens CO2-plan er til debat. Download pdf.

Merkur Andelskasse
Hvordan kan et pengeinstitut fremme grøn byudvikling? Merkur arbejder med innovativ produktudvikling inden for bl.a. miljø og klima. Workshoppen vil bl.a. fokusere på, om finansieringsprodukter reelt kan stimulere en bæredygtig udvikling. Doanload pdf.

Cebra og NCC
Hvordan opstod Isbjerget? Fremtidens
visionære byggeri kræver åbne samarbejdsformer, digitalisering og respekt for ressourcer. Mød arkitekten og entreprenøren. Download pdf CEBRA, NCC.

Energinet.dk
El bliver fremtidens primære energikilde, og Energinet.dk er sammen med brancheforeningen Dansk Energi i gang med at udarbejde en køreplan for Smart Grid i Danmark. Perspektiverne debatteres. Download pdf.

Innovation Lab
”Outside In Termitter” skaber fremtidens aircon system, slum skaber bæredygtig byudvikling, og selv parkeringstjenesten får smileys. Nye teknologier, koncepter og udviklingsveje vises og diskuteres. Download pdf.

Vinterskolen
Studerende udfordrer eliten og har co-createt tværfagligt imellem arkitektur og konstruktion. Vi præsenterer vores projekt Pier 2, Havnebakkerne, og giver vores syn på fremtiden. Download pdf.

NCC Recycling og Susturb
NCC investerer nu aktivt i at recirkulere bygge- og vejaffald efter vugge til vugge-filosofien. Hør om det nye projekt, og hvordan det griber ind i fremtidens måde at tænke arkitektur på. Download pdf.

House of Futures
Fremtidsinstallationen ”Memories of the Future” er baseret på det tværfaglige projekt In 100 Years, der med støtte fra VELUX Fonden og i samarbejde med 170+ forskere og visonære har tegnet et 100 års perspektiv på bæredygtig udvikling. Se bæredygtigheds film, in100y site.

Praktisk:

Adresse

Isbjerget, Mariane Thomsens Gade 13,
8000 Aarhus C.

Isbjerget bygges på De Bynære Havnearealer af Pension Danmark og med NCC som totalentreprenør. Bygningen står klar til indflytning i marts 2013 og rummer ca. 210 lejligheder. Den er tegnet af CEBRA A/S, JDS Architects, SeARCH og Louis Paillard.

Målgrupper

Bypionerer, beslutningstagere, ledere og medarbejdere fra kommuner, boligselskaber, kulturliv, arkitektur, byggebranchen, forskning
og udvikling.


Projekt partnere:

6 6 partnere

GMC Danmarksmesterskab

 Samlet deltager 66.000 studerende fra 43 lande i GMC.

 
Om

Det hold, der vinder DM i GMC rejser tre dage senere til VM i Kiev hvor de bedste hold fra deltagerlandende mødes til VM.

DM i GMC er en heldagsevent. Der er lagt enormt stort pres på finalisterne – og det at vinde GMC Awarden er forbundet med megen prestige.

GMC er relativ ny i Danmark, men i udlandet er det normalt, at den nationale finale afholdes hos en virksomhed.

 
Omtale

DM giver normalt god omtale.

GMC udsender en artikel i sit nyhedsbrev til alle studerende der er tilmeldt. Artiklen vil også figurere på forsiden af GMC websiden i næsten et år. Denne har mellem 600 og 1.000 unikke kliks om dagen.

 
Kontakt:

Viggo Hinrichsen
General Manager
Global Management Challenge

vhi@worldgmc.dk
vhi@worldgmc.dk
+45 29 725 725

www.worldgmc.dk
www.worldgmc.dk
 

NCC Construction Danmark, Co-create Construction er elite partner i GMC.  Sammen med andre spillere som Siemens, Maersk, COWI, BCG, BK Medical er vi gået ind i non-profit projektet,  der afholdes i samarbejde med DJØF Studerende og IDA Lederforum (Ingeniørforeningen Danmark). Formålet med GMC er at styrke studerendes ledelses- og forretningsmæssige kompetencer.

 

Om Global Management Challenge

Global Management Challenge er verdens største case competition i ‘Strategy and Management’ hvor casen er baseret på en avanceret computersimulation af verdensmarkedet.

I Global Management Challenge overtager en gruppe studerende topledelsen i en virtuel virksomhed hvor de træffer beslutninger indenfor Marketing, Produktion og R&D, Finansiering og Human Resource. De konkurrerer med andre hold om, at afsætte jeres produkter på verdenmarkedet og det er altafgørende, at de løbende tilpasser deres strategi. Deres beslutninger har en direkte indflydelse på selve markedet – ligesom i det virkelige liv. Og samtidig kan deres beslutninger i Global Management Challenge også få indflydelse på deres eget liv og professionelle fremtid.

I forbindelse med GMC ELITE PROGRAM anvendes Henrik Herlaus LFPI/Kubusmodellen.

Læs mere om programmet her.

HOVEDSTADS-OMRÅDETS GRØNNE VÆKSTSPRING

Konference den 23 januar 2012

Læs artikler om dagen:
Stor rummelighed, store sko og store hjerter.
Vækstspring kræver nytænkende entreprenører.
Sæt stenene rigtigt sammen.
Grønne investeringer som vækstmotor for København
Bæredygtige storbyer kender sine græsrødder
Klimavisioner svirrer i København

Se og download billeder fra dagen.

 

Hvad handlede konferencen om:

København vokser i de kommende år, og byen er på vej til at blive en åben og bæredygtig metropol med hele Øresundsregionen som opland.

Vores hovedstad er kendt som en af de mest miljøvenlige storbyer i verden. Vandkvaliteten i havnen er forbedret og vedvarende energi, fjernvarme og cykeltransport prioriteres højt. 

Den næste store udfordring er at gøre byen åben og inkluderende. Samtidig skal der være plads til flere byboere og en stadig mere intensiv trafik. 

Hovedstadsregionen vokser og udvikler sig, og den skal være både miljømæssigt og socialt bæredygtig – også på den lange bane. En række af de største infrastrukturprojekter i byens historie er skudt i gang. Hvor er vi lige nu? Og hvordan når vi målene?

På konferencen sætter vi gennem foredrag og workshops fokus på:

Byens igangværende infrastrukturprojekter og nye tekniske gennembrud. Hovedstadsregionens ny klimastrategi 2025, der bl.a. omfatter beredskab mod de igangværende klimaforandringer. De 29 kommuner og Region Hovedstadens fælles klimamålsætninger. Nye forretningsmodeller for de kommende års store anlægsprojekter. Digitalisering af planlægningen og simulering af gravearbejde og trafikafvikling. Afvandingsprojekter. Hvordan de kommende års projekter kan koordineres og samtænkes i forhold til Hovedstadsregionens sociale, trafikale, klimamæssige udfordringer.

Program

Moderator Mikael Kamber

08:45 Registrering og let morgenmad

09:30 Martin Manthorpe, NCC,
byder velkommen

09:40 Visionerne for København
v. Overborgmester Frank Jensen
En gang formodede de fleste, at en miljøvenlig samfundsudvikling ville begrænse den økonomiske vækst. Det har vist sig, at det stik modsatte gør sig gældende. Grøn vækst kan virkelig sætte skub i økonomien og samtidig hæve vores livskvalitet. Ikke mindst byerne er afgørende for den grønne udvikling og vækst. Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i byerne, og byerne er både kilden til størstedelen af verdens vækst og størstedelen af verdens CO2-udledning. En bæredygtig verden må derfor tage udgangspunkt i bæredygtige byer. København vil gerne udbrede kendskabet til de grønne løsninger, som vi selv bruger, og som danske forskere og virksomheder udvikler og producerer.

10:00 Klimastrategi mod 2025
v. Borgmester Thomas Lykke Pedersen,
Fredensborg Kommune, tovholder for udarbejdelse af klimastrategien for de 29 kommuner i KKR Hovedstaden i samarbejde med Region Hovedstaden

Den nye regionale klimastrategi skal gøre hovedstadsregionen til landets mest klimaberedte og energieffektive region – baseret på stærke regionale og tværkommunale samarbejder, hvor innovative offentlig-private partnerskaber bidrager til grøn vækst i international topklasse. Strategien skal danne grundlag for konkrete handlinger på tværs af administrative grænser og samle kommuner, region og andre relevante aktører om en fælles klimaindsats på bl.a. energi-, vand- og transportområdet. Politikere i Regionsrådet og Kommunekontaktrådet (KKR) i Hovedstaden har netop nu udspillet i høring.

10:30 From house to stage to street: culture as the engine of civic life
v. Andrew Todd, architect, writer, musician, principal of Studio Andrew Todd architects and scenographers, Paris and London
Cities are places for people to do business, to work, to dwell, to share the necessary infrastructure of life. They are also the places where human communication reaches its highest, most complex expression – both in the everyday modes of telling, showing, moving and making, and in the more concentrated forms of the same which we can call ‘culture.’ The city exists, thrives and evolves only if there is a dynamic balance between its forms and the human manifestation it both shelters and expresses. How, then, should we make buildings for this? To last a hundred years or for a day?


11:00 Pause

11:15 Hvordan får vi vandet og CO2 ud af byen?
v. Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal
Københavns Kommune har sat sig det ambitiøse mål at blive CO2-neutral senest i 2025, men samtidig er Kommunen også realistisk. Voldsomme skybrud i 2011 har sat klimatilpasning højt på dagsordenen. Borgmester Ayfer Baykals indlæg vil sætte fokus på disse to tilsyneladende modstridende dagsordener og vise, hvordan de sammen kan være med til at skabe en bedre by at bo og arbejde i.

11:35 Carl Emil Petersen, Ulige Numre synger ’København’

11:45 Debat og film

12:30 Frokost

13.30-14.10 Workshop 1, 2,3,4 og 8
14.10-14.20 Skift til anden workshop
14.20-15.00 Workshop 1, 5,6,7 og 8

15.00 Pause

15.15  De nye pionerer i byen
v. Tania Ellis
Infrastrukturprojekter og nye tekniske gennembrud er nødvendige for at sikre en miljøvenlig storby. Men det er også nødvendigt at aktivere, inddrage og understøtte borgernes engagement i arbejdet på at skabe en bæredygtig metropol. For vi har også brug for social innovation – en innovationskraft, der ofte starter med initiativer fra engagerede borgere og sociale entreprenører. Hvem er De Nye Pionerer, hvad kan vi lære af dem, og hvordan kan de blive en del af bestræbelserne på at gøre byen åben og inkluderende?

15.45 Afslutning og netværksdrink

Programmet bliver løbende opdateret.
Tilmeldte får automatisk tilsendt det færdige program.
Hent programmet som pdf her

Workshops

Vejen til den klimaberedte og energieffektive hovedstadsregion
v/ Hovedstadsregionen
I forbindelse med klimastrategien for hovedstadsregionen vil der blive sat en række initiativer i gang inden for fem spor: 1) En klimaberedt region, 2) Klimavenlig transport, 3) Omstilling af energisystemet, 4) Energieffektive bygninger og 5) Klimavenligt forbrug og indkøb. I workshoppen sætter Thomas Lykke særligt fokus
på de strategiske satsninger i klimastrategien: Førende elbilregion og sammenhængende energisystem. Efter et kort oplæg vil spørgsmål som f.eks. disse kunne debatteres: Hvor er de største implementeringsmæssige udfordringer for Regionen? Hvordan ser deltagerne, at kommunerne bedst kan støtte op om strategien? Hvor skal den enkelte kommune starte? Hvad kan virksomhederne konkret gøre for at bidrage?

Oplægsholder:
Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune, tovholder for udarbejdelse af klimastrategien for de 29 kommuner i KKR Hovedstaden i samarbejde med Region Hovedstaden

Skybrudsplanen for København 
v. Teknik- og Miljøforvaltningen København
København blev i sommeren 2011 ramt af flere omgange alvorligt skybrud. Det har sat gang i planlægningen i København, hvor en ny skybrudsplan skal være med til at sikre byen mod alvorlige skader. Det handler både om et bedre beredskab og en helt ny måde at håndtere regnvand på. Det er ikke uden udfordringer, og på denne workshop ser vi på nogle af dem og indbyder deltagerne til at komme med deres bud på, hvordan man skybrudssikrer en storby som København.

Oplægsholder:
Jan Rasmussen og Lykke Leonardsen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur, Københavns Kommune

Årstider som design 
v. Henning Larsen Architects
Bæredygtighed kan ikke reduceres til en teknisk tilføjelse. Naturen er en medspiller, og dagslyset er et af de vigtigste virkemidler, når man skal designe bæredygtigt byggeri – og det giver ikke mindst smukkere bygninger og byer. I workshoppen vil der blive diskuteret og vist eksempler på, hvordan teknik og æstetik kan gå hånd i hånd. Paramenterne er naturens struktur, byen og landskabet, geometri og balancen mellem lys og skygge, sol og vind.

Oplægsholder:
Jakob Strømann-Andersen, Henning Larsen Architects

Varmeplan Hovedstaden 
v. Københavns Energi
I 2009 offentliggjorde CTR, VEKS og KE ‘Varmeplan Hovedstaden’ med fokus på den fremtidige varmeforsyning i hovedstadsområdet frem til 2025. Konklusionen var, at det er teknisk muligt og økonomisk fordelagtigt med betydelige mængder vedvarende energi og en markant reduktion af CO2-udslippet. I 2011 fulgte selskaberne op med ‘Varmeplan Hovedstaden 2’, som giver et samlet bud på, hvordan man kan opnå CO2-neutralitet i 2025. Det vil kræve betydelige investeringer i bl.a. ny produktionskapacitet og varmenettet. Varmeselskaberne skal nu beslutte, hvilke tiltag man vil gennemføre. Alle tiltag vil betyde stor aktivitet i Københavnsområdet og være et væsentligt bidrag til udviklingen af fremtidens energisystem og til grøn vækst.

Oplægsholder:
Astrid Birnbaum, Forsyningsdirektør, Københavns Energi

Offentlig-privat innovation giver grøn vækst
v. Gate 21
Der er stadig mere politisk fokus på energibesparelser og vedvarende energiformer i kommunerne. Det store kommunale marked er i forandring, og det vil accelerere i de kommende år.
Private aktører kan gennem offentlig-private innovationsprojekter være med til at udvikle det kommunale marked – de kan få bedre kendskab til kommunale behov og de kan udvikle koncepter og produkter sammen med de kommunale kunder. Hvis altså viljen, rammerne og kompetencerne er til stede.
Hvad er de potentielle fordele og barrierer for private aktører i offentlig-privat klimainnovation? Hvad skal der til, for at det virker? Hvilke krav stiller kommunerne til de private i offentlig-private udviklingsprojekter?

Oplægsholdere:
Niels Carsten Bluhme, direktør for teknik og miljø i Albertslund Kommune
Jacob Lundgaard, direktør i Gate 21

Metroen som vækstgenerator 
v. Metroselskabet
I 2018 åbner 17 nye Metrostationer, og et nyt København ser dagens lys. Gamle bydele bliver tilgængelige på en nem, effektiv og bæredygtig måde, og det skaber grundlaget for nye rejser og vækst. Hør om erfaringerne fra den nuværende Metro som vækstgenerator og om forventningerne til udvidelsen.

Oplægsholder:
Andreas Egense, Cheføkonom, Metroselskabet

Mere værdi for samfundets investeringer
v. NCC Construction Danmark
Der bruges mere end 1,5 mia.kr årligt på udbudsprocesser i anlægsmarkedet, dette kan gøres mere effektivt. Samtidigt vil der kunne spares enorme summer på mere konsekvente anlægsprocesser, som det f.eks. ses i øjeblikket med trafikomlægningen ved Nørreport Stations renovering. På denne workshop ser vi på hvordan vi kan få mere ud af samfundets ressourcer ved udbud og anlægsarbejde.

Oplægsholder:
Søren Witt Andersen og Claus Ekstrøm, NCC Danmark

København år 2112 
v. House of Futures
Gennem det sidste år har House of Futures gennemført en scenarieproces for 150+ danske og internationale eksperter og ’visionaries’ inden for bæredygtighed i projektet ’In 100 years – starting now’. Et projekt, som har inviteret til nye tværfaglige samtaler om, hvad et bæredygtigt samfund er og skal være på lang sigt. På workshoppen får du indblik i processen og resultaterne – og ikke mindst mulighed for selv at deltage i det fremtidsorienterede eksperiment. Vi præsenterer også to helt unikke billeder af København om 100 år.

Oplægsholdere og facilitatorer:
Søren Steen Olsen, Gitte Larsen og Steen Svendsen, fremtidsforskere, samt Inga Gerner Nielsen og Madeleine Kate McGowan, Performance artists, House of Futures

Praktisk:

Tid:
23. januar 2012
kl. 8.45-16.00

Adresse:
Co-Create Construction
c/o NCC
Tuborg Havnevej 15
2900 Hellerup

Pris:
Gratis adgang
(maks. 200 pladser)
– så hurtig tilmelding anbefales.

Tilmeldte får automatisk tilsendt det færdige program.

Tilmelding med navn, firma og kontaktdata senest
den 18. januar 2012 på:
info@cocreateconstruction.dk

Konferencepartnere:

Københavns Kommune, Københavns Energi, Henning Larsen Architects, Gate 21, Metroselskabet, NCC.

partnere

InnoBYG

Onsdag den 9. november lagde NCC i Hellerup hus til InnoBYG’s Efterårskonference, hvor over 100 gæster fra alle dele af byggebranchen var samlet for at diskutere energirenovering og de store udfordringer med at reducere energiforbrug og CO2-udslip på sigt.

– Byggebranchen står for 20 % af bruttonationalproduktet, 40 % af vores energiforbrug går til bygninger, og vi tilbringer 80 % af tiden inden døre. Derfor er det indlysende, at vores erhverv spiller en afgørende rolle, når det gælder klimaet i fremtiden, forklarede NCC’s direktør for strategisk forretningsudvikling Martin Manthorpe ved konferencens åbning.

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og styregruppeformand for InnoBYG, pointerede, at byggebranchen simpelthen ikke kan undgå at blive en central aktør i den nye regerings energipolitik:

– Energirenovering kommer til at spille en afgørende rolle, for vi renoverer langt flere bygninger i Danmark, end vi river ned og bygger nyt. Derfor er den bygningsmasse, vi skal bo og arbejde i de næste mange årtier, allerede opført, sagde han blandt andet.

Dagens program bød på en lang række cases og ekspertoplæg efterfulgt af workshops om eftermiddagen og networking til sidst.

InnoBYG er innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri, som samler branchen på tværs af faglighed med fokus på videndeling, netværk og udvikling. Yderligere info på: www.innobyg.dk

CSR-D inspirations seminar

Dato: 13. september 2011

Seminar på NCC innovation campus
Program

10.00 Velkomst

 • Introduktion ved Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer
 • Præsentationsrunde

10.30 NCC og DH om tilgængelighed i byggeri

 • Forandring, produktion og markedsmæssigt po-tentiale
 • Tilgængelighed og ligeværd i byggeriet

11.00 ”Prøv et handicap” ved Statens Byggeforskningsinstitut
12.00 Frokost
12.45 Erfaringsudveksling
13.45 Afrunding
14.00 På gensyn!
 

Praktiske oplysninger

Tid og sted: NCC, Tuborg Havnevej 15, Hellerup
Deltagere: Virksomhedsrepræsentanter, DH og DISCUS

Kontakt: Jens Hørby Jørgensen, Projektchef, Discus 
jhj@discus.dk