InnoBYG

Onsdag den 9. november lagde NCC i Hellerup hus til InnoBYG’s Efterårskonference, hvor over 100 gæster fra alle dele af byggebranchen var samlet for at diskutere energirenovering og de store udfordringer med at reducere energiforbrug og CO2-udslip på sigt.

– Byggebranchen står for 20 % af bruttonationalproduktet, 40 % af vores energiforbrug går til bygninger, og vi tilbringer 80 % af tiden inden døre. Derfor er det indlysende, at vores erhverv spiller en afgørende rolle, når det gælder klimaet i fremtiden, forklarede NCC’s direktør for strategisk forretningsudvikling Martin Manthorpe ved konferencens åbning.

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og styregruppeformand for InnoBYG, pointerede, at byggebranchen simpelthen ikke kan undgå at blive en central aktør i den nye regerings energipolitik:

– Energirenovering kommer til at spille en afgørende rolle, for vi renoverer langt flere bygninger i Danmark, end vi river ned og bygger nyt. Derfor er den bygningsmasse, vi skal bo og arbejde i de næste mange årtier, allerede opført, sagde han blandt andet.

Dagens program bød på en lang række cases og ekspertoplæg efterfulgt af workshops om eftermiddagen og networking til sidst.

InnoBYG er innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri, som samler branchen på tværs af faglighed med fokus på videndeling, netværk og udvikling. Yderligere info på: www.innobyg.dk

Comments are closed.