Vindenergi fra Anholt på vej til NCCs byggepladser

NCC og DONG Energy indgår aftale om klimapartnerskab

Martin Manthorpe fra NCC siger, at aftalen er med til at forny branchen

NCC-Dalibor-NCCDONG-10122014_0856
-Vi er meget tilfredse med den aftale, vi har indgået med NCC. I alle brancher vil der være en virksomhed, der går forrest, og når det kommer til klimapartnerskab, er det NCC, som driver udviklingen i byggebranchen.
Sagde Morten Buchreitz, koncerndirektør i DONG Energy, da han onsdag 10. december sammen med direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC, Martin Manthorpe, underskrev aftalen om klimapartnerskab.
Aftalen betyder, at DONG Energy reserverer en nærmere aftalt mængde vindenergi til netop NCC. I det aktuelle klimapartnerskab er det aftalt, at energien leveres fra DONG Energy´s havvindmøllepark ved Anholt.

NCC-Dalibor-NCCDONG-10122014_0517

Ny tankegang
Martin Manthorpe understreger, at den nye aftale skal ses som endnu et led i NCCs arbejde med at forny byggebranchen.
-Vi har i flere år fokuseret mere og mere på at øge den totale værdi af et byggeri ved at integrere flere hensyn på samme tid. Fx sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn, og aktuelt praktiserer vi en helt ny tankegang via det eksperimenterende og bæredygtige byggeri Dome of Visions midt i København. Desuden er vi som virksomhed aktivt gået ind i et helt nyt forum, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, og de erfaringer, den nye aftale om klimapartnerskab udstyrer os med, vil vi gøre konkret brug af i foreningen, siger Martin Manthorpe.

NCC-Dalibor-NCCDONG-10122014_0724

Besparelser
For DONG Energy er klimapartnerskaber efterhånden en integreret del af virksomheden. Tilbage i 2007 indgik selskabet en aftale med Novo Nordisk.
-Samlet set betyder de vidt forskellige partnerskaber, vi indgår i, at energieffektiviseringer efterhånden er udbredt i mange brancher.
Konkret betyder partnerskaber besparelser i form af reduceret energiforbrug. Men det er også vigtigt, at energiforbruget samlet set bliver mere miljøvenligt, og via partnerskabet køber man certifikater, der garanterer, at en vis del af virksomhedens energiforbrug er grøn. Den indtægt, DONG Energy sikrer sig på den konto, investeres i endnu mere vedvarende energi, fx via forskning, siger Morten Buchreitz.

NCC-Dalibor-NCCDONG-10122014_0448

Andre brancher
For NCC er aftalen om klimapartnerskabet med DONG Energy et led i en udvikling, der naturligt involverer andre brancher. Så at sige en udvikling på tværs.
-Vores vision er som nævnt at forny branchen, men vi ønsker også at levere ekstraordinært bæredygtige løsninger. Derfor er aftalen med DONG Energy af meget stor betydning. Helt overordnet bevæger vi os lige nu fra en epoke til den næste. Vi står midt i en transformation, og konkret betyder det, at vi er gået fra landbrugssamfund til industrisamfund, og nu er vi på vej til at blive et bæredygtighedssamfund. NCC er overbevist om, at en sådan omstilling kræver både co-creation og at man ser længere end til sin egen comfort zone. Vi er nødt til at indgå aftaler på tværs ikke blot indenfor en branche men også på tværs af sektorer. Jeg håber fx, at samarbejdet med DONG Energy betyder, at vi sammen når frem til nye løsninger og nye forretningsmodeller, lyder det fra Martin Manthorpe.

NCC-Dalibor-NCCDONG-10122014_0434

Indholdet
Konkret betyder aftalen, at NCC arbejder på at stimulere efterspørgslen på vedvarende energi.
DONG Energy forpligter sig til at investere en del af energibetalingen i en styrket fremtid for vedvarende energi. Parterne er enige om at gøre en målrettet indsats for at reducere energiforbruget på byggepladser.

Aftalen om klimapartnerskabet mellem NCC og DONG Energy evalueres ved årsskiftet 2015/2016.

NCC-Dalibor-NCCDONG-10122014_0459
TEKST: SØREN EGERT
FOTO: DALIBOR SANDIC

 

Comments are closed.