Gamle mursten forskønner facaden og forfiner arkitekturen

700.000 gamle mursten er på vej til 110 byhuse på Islands Brygge

NCC-140305_Gade_C03_w_People_Day_B_LR

Det gør lidt ondt på direktør Claus Juul Nielsen fra virksomheden Gamle Mursten, når han ser en lastbil tømme flere tons gamle mursten i et havnebassin. Blot for at fylde det! Han så hellere, at stenene blev stablet på paller og brugt igen.

Gamle mursten har nemlig stor værdi på flere måder. Dels er de smukke og har patina, dels er de som skabt til at blive brugt igen. Dertil kommer, at gamle mursten også pynter i CO2-regnskabet.

CO2-gevinst
-Miljøstyrelsen har beregnet, at man sparer et halvt kilo CO2 pr. mursten, som bliver genanvendt. Gamle mursten er jo brændt én gang, så du sparer simpelthen brændingen ved at genbruge, siger Claus Juul Nielsen.

I den forbindelse kan han glæde sig over, at han i oktober i år modtog den nyindstiftede bæredygtighedspris på årets Green Building-messe i Forum i København. Juryens formand, Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects betegner virksomheden Gamle Mursten som en toneangivende virksomhed.
-Gamle Mursten viser en revolutionerende tilgang til genbrug af byggematerialer, og de har gjort nedrivning til en kompetence, hvor man bruger det gamle, når der skal bygges nyt, som Signe Kongebro udtrykker det.

NCC-1C7B6302-LR

Gør en forskel
Gamle Mursten læner sig op ad den interesse, der er på hele bæredygtighedsområdet.
-Interessen er jo med til at sørge for, at ganske mange gamle sten bliver flyttet derhen, hvor de kan gøre en forskel i byggeriet. Den interesse lever vi højt på sammen med andre, beslægtede virksomheder, siger Claus Juul Nielsen.

Han er optaget af, at dét at genbruge gamle mursten passer perfekt ind i den såkaldte bæredygtighedstrekant.
-Her taler man jo netop om økonomi, miljø og CSR, og i og med vi renser mange mursten, skaber vi også mange arbejdspladser, og vi har i det lys i mange år arbejdet med det rummelige arbejdsmarked. Halvdelen af vores arbejdsstyrke kommer fra det rummelige arbejdsmarked, fortæller Claus Juul Nielsen.

700.000 sten
En af de store opgaver for Gamle Mursten er at levere cirka 700.000 gamle mursten til NCC Boligs projekt Havnevigen Byhuse på Islands Brygge i København.
-Vi leverer stenene løbende, og forventer at levere de sidste i løbet af 2016. Byggeriet foregår i én lang proces frem mod afslutningen, så vi er i en on-going-proces med NCC om de løbende leverancer, som Claus Juul Nielsen udtrykker det.

Forfiner udtrykket
Projektudviklingsdirektør Mikkel Melamies i NCC Bolig betegner brugen af gamle mursten til et byggeri af netop Havnevigens karakter som et perfekt match.
-Vi bruger gamle mursten, fordi stenene rent arkitektonisk forfiner hele udtrykket, også fordi stenene har patina. Vi bygger 110 byhuse i Havnevigen, og de gamle sten giver byggeriet en stor og levende facade. Vi kunne måske ha opnået næsten det samme ved hjælp af helt nye og dyrere mursten, men ved at bruge gamle mursten får vi fra første færd forskellighed og autencitet ind i Havnevigen Byhuse, pointerer Mikkel Melamies.

Bæredygtigt fokus
Som virksomhed har NCC længe haft fokus på bæredygtighed, og Mikkel Melamies mener, at de gamle mursten på Islands Brygge er med til at understøtte udviklingen af NCCs bæredygtige profil yderligere.
-Genbrug er i sig selv en fornuftig tanke, men netop med Havnevigen ønsker vi at profilere os i forhold til forskellige grønne aktiviteter, og de huse, hvor gamle mursten indgår, bliver svanemærkede, siger han.
Rent byggeteknisk bliver de gamle mursten brugt til at bygge en såkaldt skalmur, der mures uden på bagmuren, som er af beton.

NCC-140304_Baggaard_C05_B-LR

Kan det betale sig?
Spørgsmålet er, om gamle mursten på facaderne giver en økonomisk merværdi til hele projektet?
-Værdi er jo blandt andet et udtryk for, hvad en kunde synes, produktet er værd. Finder vores kunder det mere attraktivt, at facaderne i Havnevigen er levende, så taler vi selvfølgelig om en merværdi. Og det tror vi på i dette tilfælde. Men man skal også huske på, at løsningen med gamle mursten er konkurrencedygtig. Havde vi anvendt en ny mursten med samme kvalitet som den gamle, ville prisen være højere. Alt i alt er vores valg på alle parametre det helt rigtige, vurderer Mikkel Melamies.

-Det ligger i tiden, at vi er mere opmærksomme på ikke at leve så meget i et brug-og-smid-væk samfund. Vi er bevidste om, at ganske meget kan genbruges. Og i tilfældet Gamle Mursten taler vi jo ligefrem om noget, der løfter vores byggeri, slutter Mikkel Melamies.

TEKST: SØREN EGERT
VISUALISERINGER OG FOTO: NCC

 

Comments are closed.