34 bud på en styrket bygge- og anlægssektor

Regeringen spiller ud.

NCC efterlyser flere visioner og mere mod

vejen-til

De gode viljer står nærmest i kø i det byggepolitiske oplæg, som hele tolv ministerier står bag. Den overordnede hensigt med oplægget er, at det skal være mere enkelt at bygge i Danmark. Alt fra udbud til ansøgningsprocedurer og samarbejde på tværs er med i udspillet, og den radikale Klima-, Energi- og Bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen siger, at man skal se det byggepolitiske oplæg som regeringens bud på, hvordan byggeriet i Danmark kan bidrage til vækst og velfærd.
-Vi skal bygge bedre, mere effektivt og mere bæredygtigt i Danmark – og billigst muligt. Prisen er med til at afgøre, om vi kan sælge til udlandet og om vi kan skabe arbejdspladser, vækst og velstand, siger Rasmus Helveg Petersen.

Strategi i praksis
Bygge- og anlægsbranchen har over en bred kam taget vel imod regeringens udspil, og i de mange kommentarer er det et gennemgående træk, at man nu længes efter at komme i gang og få initiativerne afprøvet i større eller mindre grad.
-De fleste, der arbejder med strategi, ved, at det ikke er det at udarbejde eller beslutte en strategi, der er det svære. Derimod kan det være vanskeligt at eksekvere strategien, og i NCC ser vi frem til sammen med andre nøglespillere at komme i gang med arbejdet, siger Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC.
Han fremhæver fire punkter fra regeringens byggepolitiske strategi, som har NCCs udtalte interesse:

1. Revision af aftalesystemet

2. Effektivisering af den offentlig sagsbehandling og udbudshåndtering

3. Mere focus på bæredygtighed

4. Indsats mod social dumping

Social dumping
-I NCC mener vi, at det er helt nødvendigt at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Gør vi ikke det, kan vi ikke realisere de mange bygge- og anlægsopgaver, som fx udbygningen af vores storbyer og hele klimatilpasningen – både over og under jorden – vil kræve. At håndtere denne udfordring på ordentlig vis kræver også øget ansvarlighed over en bred front – fra udbuddets udformning til træning og instruktion af de tilrejsende og ikke mindst krav til virksomhedernes eget indre værdisystem, påpeger Martin Manthorpe.

Bredere focus nødvendigt
I oplægget fra regeringen savner han visionære punkter, der rækker ud over bygge- og anlægssektoren.
-Der skal mere fokus på tværgående sektorsamarbejder og egentlig brancheglidning. Hvis vi som samfund skal lykkes med at transformere os ind i en reel bæredygtig dagsorden, er det nødvendigt med et bredere focus. Hvorfor taler strategien ikke om min sektors nødvendige samarbejde med bl.a. IT-, transport-, fødevare- og energisektoren? Fx vil et område som energirenovering med fordel kunne anskues meget, meget bredt hvad angår IT, digitalisering, transport og et utal af boligsociale aspekter, konstaterer Martin Manthorpe.

Den store vision
Han forventer, at samfundet på et tidspunkt vil stille spørgsmålene: “Hvad får vi som samfund ud af frat tid til anden at holde hånden under bygge- og anlægsbranchen? Og hvem er i grunden medspillerne i samfundsudviklingen?”
-Vores svar på spørgsmålene er, at vi arbejder målrettet med en vision om at forny branchen, bl.a. ved at levere ekstraordinære og bæredygtige løsninger. Vi skal ikke blot reagere på myndighedernes regler og retningslinjer. Vi skal også agere på samfundets behov og forventninger, påpeger Martin Manthorpe.

Nyt charter
Og netop værdier og samfundsmæssigansvarlighed er blandt de bærende elementer i det charter, som de største aktører i bygge- og anlægsbranchen selv netop har taget initiativ til. Og har underskrevet.
-Det flugter glimrende med regeringens byggepolitiske oplæg og opererer på tværs af værdikæden. Det lader til at større og større dele af branchen har forstået, at vi er forbundne kar også med vores eget samfund, og det kræver et større fremsynet ansvar både for fælles og egen udvikling, siger Martin Manthorpe.

TEKST: SØREN EGERT
ILLUSTRATION: KLIMA-, ENERGI- og BYGNINGSMINISTERIET

Se mere på www.kebmin.dk

Comments are closed.