Beton, forskning og bæredygtighed

Konference i Forum: rig på visioner – og appeller til politikerne

Selvfølgelig gør det indtryk, når tidligere miljøminister og forhenværende SFer, det nu radikale folketingsmedlem Ida Auken byder velkommen til en konference om bæredygtigt byggeri og nævner, at Kina de seneste tre år har brugt mere beton, end USA gjorde i hele det 20. århundrede…

Konferencen fandt sted på de årligt tilbagevendende Building Green-dage i Forum i København 29. og 30. oktober 2014. Panelet bestod af Ingrid Reumert, vice president, VELUX, Signe Kongebro, partner og leder af afd. for bæredygtighed hos Henning Larsen Architects, Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC, Nille Juul Sørensen, direktør, ARUP (London) og Kent Martinussen, adm. dir. i Dansk Arkitektur Center.

NCC-BuildGreen-Luna_9930LR

Byggeriet ved besked
Som praktiker og strateg i NCC var det Martin Manthorpe fra NCC, der kom med de mest konkrete bud på, hvordan mere bæredygtighed kan finde vej til byggeriet.

-Byggesektoren i Danmark véd udmærket, hvad der skal til for at bygge bæredygtigt. Uanset om det gælder energi, materialekredsløb eller adfærd, og hvis vi i løbet af fx blot fem år lykkes med at føre en digital omstilling igennem i branchen, så kan vi realisere meget mere af det, vi har lyst til, vurderede Martin Manthorpe.

Han lagde op til, at nye samarbejdsformer bliver prioriteret op fx via partnerskaber.

Småt eller stort?
-Vi diskuterer hele tiden, om virksomheder skal være små eller store. Sagen er jo, at de små virksomheder udgør en stor styrke, og det er ofte fra de små, innovationen kommer. Til gengæld skal de store blive bedre til at indgå i partnerskaber med de små, sagde han.

Martin Manthorpe satte herefter tilhørerne ind i de konsekvenser, en uigennemtænkt udbudspolitik har på en lang række områder – også bæredygtighed.

-Samfundet som helhed skal ha modet til at tænke ud over laveste pris. Det betyder konkret, at vi skal til at udbyde problemerne frem for løsningerne. For hvis man udbyder problemerne, giver man nemlig alle aktører i branchen mulighed for at gå sammen i helt nye klyngedannelser og partnerskaber, og sådan en praksis vil føre til løsningsforslag, som vi sjældent ser i dag, konstaterede Martin Manthorpe.

NCC-BuildGreen-Luna_9942LR

Potentiale for markedet
Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects pointerede, at god arkitektur evner at flette mange forskellige hensyn sammen.

-Diskussionen om bæredygtighed begynder muligvis i det politiske felt, men svarene på bæredygtighedens udfordringer skal vi efter min mening finde i noget, der for mange er både nørdet og indviklet. Vi skal med andre ord bruge en lup til et finde løsningerne. Bagefter skal vi skalere løsningen op, så den har et potentiale for markedet. Og den transport er kompliceret, lød det fra Signe Kongebro.

NCC-BuildGreen-Luna_9945LR

Lille Danmark
Fra sin plads på podiet gjorde Kent Martinussen det klart, at den danske økonomi muligvis er sund – men den er i hvert fald lille.

-Danmark kan ikke frelse verden, men vi skal gøre vores. Som jeg ser det, er vi ikke gode nok i det globale spil. Rent faktisk kommer der jo folk fra hele verden og ser nærmere på de bæredygtighedsløsninger, vi véd noget om. Men alt for få køber ind i Danmark, og derfor vil mange virksomheder indenfor bæredygtighed få svært ved at overleve. Vejen frem er øget samarbejde, både mellem små og store virksomheder, men også mellem universiteter og byggeriet. Vi er ikke gode nok til det samarbejde, og vi kommer til at tabe, fordi vi ikke praktiserer samarbejdet, og politikerne prioriterer ikke samarbejde højt nok, pointerede Kent Martinussen.

NCC-BuildGreen-Luna_9928LR

Støtte fra London
Hans pointer, især om det politiske, fik udelt støtte fra direktør i ARUP Groups arkitekt- og designafdeling i London, Nille Juul Sørensen, der fra sit britiske kontor ser på Danmark med den kraft og klarhed, som en vis afstand af og til giver.

-Danske politikere er jo alle sammen valgt for en fireårig periode, måske er det derfor, alt går så langsomt i Danmark. Jeg vil foreslå, at man politisk vedtog, at alle statslige forskningsmidler kun må gå til bæredygtighedsforskning og bæredygtig innovation. Med andre ord: fremmer man ikke bæredygtigheden i sin forskning, så må man prøve at hente midler hos de private, lød det fra Nille Juul Sørensen. Som også gjorde det klart, at en sådan tankegang og praksis vil føre til, at den samlede forskningsindsats på feltet vil stige betragteligt.

Lidt for landligt
-Måske er det bare lidt for landligt i Danmark. Lidt for småt, og det er svært at skalere alt det, Danmark kan om bæredygtighed, op. Derfor bliver de store nødt til at gå sammen på en næsten systematisk måde uden at glemme de små. Se på virksomheder som IKEA og H&M. De evner at skalere. I Danmark har vi måske haft et nationalt black out på den front. I virkeligheden er vi jo dygtige til at finde på alle mulige løsninger, men vi skal blive bedre til at samle dem og prøve dem hurtigt af, sagde Nille Juul Sørensen.

NCC-BuildGreen-Luna_9950LR

Active House
En anden praktiker, Ingrid Reumert fra VELUX, gjorde det klart, at bæredygtighed i stor skala skal være simpelt.
-Det skal både være til at forstå og til at kommunikere videre. VELUX er sammen med bl.a. Rockwool og Grundfos med i det såkaldte Active House-projekt, der med base i Bruxelles samler forskere og praktikere, fx materialeproducenter. Man udveksler erfaringer på tværs og opfører mindre bygninger. Alt sammen i et forsøg på at blive klogere på bæredygtighed, ikke blot her og nu men også på længere sigt. Vi fokuserer på energi, miljø og komfort, fx indeklima og vil gerne nå frem til, at bygninger giver mere, end de tager, som Ingrid Reumert udtrykte det.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN

Comments are closed.