Dansk forsker i spidsen for europæisk projekt

Efterisolering under lup.

CCC-efterisolering-1LR

De næste fem år står seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen fra SBi på Aalborg Universitet i spidsen for et stort forskningsprojekt, som kort sagt skal undersøge, hvordan man kan isolere indvendigt – uden at ødelægge huset. 40 pct. af den energi, der bruges i Europa, anvendes til opvarmning af boliger, og det harmonerer meget dårligt med EU’s ambitiøse klimamål.

EU støtter projektet med 37 millioner kroner, og det skal ses som en del af EU’s stort anlagte program Horizon 2020. Der er fokus på historiske bygninger, dvs. bygninger opført før 1945, med arkitektoniske og kulturelle værdier.

Mange tvivler
-Jeg sporer tilbageholdenhed, når det gælder om at efterisolere ældre bygninger. Mange frygter, at en bygning mister noget særpræg, hvis den bliver efterisoleret, og endnu flere er simpelthen i tvivl om, hvordan man gør det rigtigt. Og det er selvfølgelig uheldigt, i og med at det er den ældre bygningsmasse, der fylder meget, når vi taler energiforbrug til opvarmning. Der er brug for, at vi bliver bedre til at regne på, hvad der i grunden sker i de bygninger, vi efterisolerer indvendigt. Især hvor forskellige bygningsdele støder sammen, kan det være svært at forudse, hvad der sker. Fugtskader dukker faktisk ganske ofte op som følge af en uhensigtsmæssig efterisolering, siger Ernst Jan de Place Hansen.

CCC-efterisolering-2LR

Forskersamarbejde
Hans forskning sker i et samarbejde med en række europæiske vidensinstitutioner og de to danske virksomheder, INTRO FLEX og Erik Møller Arkitekter. Redskaberne i forskningsarbejdet er først og fremmest computermodellering og forsøg i laboratorier og i praksis.

-Vores forskning skal gerne kortlægge, hvad der sker, hvis vi ændrer på nogle givne forhold i en bygning. Så vi skal samle viden om den historiske bygningsmasse i Europa, men især vide meget mere om, hvad der sker, når vi går i gang med omfattende indvendig efterisolering. Spørgsmålet er jo reelt, om en bygning kan overleve omfattende efterisolering. Og hvad sker der med selve det indeklima, vi opholder os i, spørger Ernst Jan de Place Hansen.

Klimaskærmen
-Når alt kommer til alt, skal vi finde ud af, om det, vi kalder klimaskærmen, fx bygningens ydervægge, kan tåle, at der sker omfattende indvendig efterisolering. Måske når man frem til, at der skal gøres noget ved bygningens klimaskærm, inden man overhovedet begynder at efterisolere bygningen. Det vil jo være aldeles uhensigtsmæssigt, hvis en indvendig efterisolering gør en i forvejen svækket klimaskærm endnu svagere. Så mindst to hensyn skal gå hånd i hånd: Hvordan bringer vi energiforbruget ned? Og hvordan sikrer vi, at bygningerne ikke skades ved at blive efterisoleret indvendigt, lyder det fra Ernst Jan de Place Hansen.

Forskningsprojektet bliver skudt i gang 1. januar 2015.

TEKST: SØREN EGERT
ILLUSTRATION: STINE SKØTT OLESEN
 

Comments are closed.