Fremtidens indeklima – en opgave for dig og dine målere

Ny målerteknologi kan måske give svar på byggebranchens markante udfordringer, bl.a. energirenovering og indeklima. NCC står i spidsen for markant forsøg

DoV-NXT-maalere
Man skal se godt efter. Men de er der. De tolv små hvide målere, som er placeret diskret og strategisk forskellige steder i Dome of Visions, NCCs eksperimenterende bygning på Søren Kierkegaards Plads i København, lige ved siden af Det Kongelige Bibliotek.
Målerne registrerer temperatur, luftfugtighed, CO2 og støj i bygningen, og du kan faktisk selv følge med på www.domeofvisions.dk, hvor der løbende bliver bragt live opdateringer.

Jens Thamdrup, sektionschef i NCC, følger sammen med sine kolleger også med i målingerne, og når han i dag ser tilbage på de fire måneder, målingerne har fundet sted, er han sikker på, at målingerne forsyner NCC med viden, kun få andre i branchen benytter.
-Målerprojektet i domen betyder jo, at vi hver dag høster erfaringer om mulighederne ved løbende indeklimamåling. Den viden vil vi på et tidspunkt kunne tilbyde vores kunder. Vi vil kunne fortælle dem, at hvis vi gennemfører bestemte målinger i en bygning, så vil det føre til bedre kvalitet på en række parametre. Fx indeklima og varmeregnskab. Kunderne får forhåbentlig en oplevelse af, at de får noget ekstra, når de vælger os, siger Jens Thamdrup og understreger, at målerprojektet i domen fortsætter i 2015.

DoV-NXT-16122014-maaleseminar_4933--LR

Ændret adfærd
Han ser hele målerprojektet som et udtryk for, at der for fremtiden kan indsamles viden på en mere intelligent måde. Herved skabes et langt bedre grundlag for løbende forbedringer og afhjælpning af svigt.
-Mange installationer vil jo selv kunne regulere det ene og det andet, men de intelligente løsninger, vi opererer med, giver også brugerne og beboerne mulighed for selv at ændre adfærd til gavn for indeklimaet. Hvis man selv, fx via et display på en måler, kan registrere, hvordan en ændret adfærd påvirker luftfugtigheden i en lejlighed, får dét at måle en ekstra dimension, vurderer Jens Thamdrup.

DoV-NXT-16122014-maaleseminar_4846--LR

Overvågning?
Fremtidens bolig eller kontor vil efter alt at dømme blive spækket med endnu mere moderne elektronik, og hvornår taler vi om overvågning, og hvornår handler det om at sikre et bedre indeklima?
-Udfordringen er selvfølgelig at gøre det klart for brugerne, hvorfor det ene og det andet skal måles. Processen kræver åbenhed. Vi skal klart fortælle, hvad vi måler, og hvorfor vi gør det. Vi skal åbent redegøre for, hvad målingerne bliver brugt til, og hvor de forskellige data bliver gemt. Den opgave skal vi som virksomhed tage på os, siger Jens Thamdrup.

DoV-NXT-16122014-maaleseminar_4678--LR

Mere indeklima
Som han ser det, er tiden i den grad inde til at fokusere endnu mere på indeklima – også via målinger i rummene.
-Moderne boliger er som udgangspunkt velisolerede og tætte. Naturlig ventilationen er begrænset, og derfor skal automatiske styringssystemer kunne regulere temperatur, fugtighed m.v. Ellers bliver indeklimaet dårligt og i værste fald skadeligt for både mennesker og bygning. Udviklingen kan føre til, at folk fravælger de mest energieffektive boliger, og det er ikke en udvikling, vi ønsker. Derfor er målinger af indeklima ét af de midler, vi er nødt til at benytte, lyder vurderingen fra Jens Thamdrup.

DoV-NXT-16122014-maaleseminar_4809--LR

NCC er klar
For NCC kan en præcis satsning på moderne målerteknologi blive en klar konkurrencefordel.
-Hvis vores kunder både vil ha energieffektive bygninger og et godt indeklima, er vi nødt til at anvende den moderne målerteknologi, og kommer vi hurtigt i gang, står vi stærkt i forhold til vores konkurrenter, og jeg ser for mig, at vi i løbet af næste år har så stor viden på feltet, at vi kan installere målere af den type, vi lige nu afprøver i Dome of Visions, siger Jens Thamdrup.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN / NXT / DOMEOFVISIONS

Comments are closed.