Stort boligpres på København – seks bydele skal drive udviklingen

Meget tyder på, at København fortsætter med at øge sit befolkningstal, og eksperter i alt fra byplanlægning til trafik og almindelig erhvervsudvikling er stort set enige om, at hovedstaden de næste 12 år har behov for at få opført 45.000 nye boliger til unge, gamle, børnefamilier og singler.

Byens Ejendom – Videnscenter for Byudvikling – har netop afviklet en velbesøgt konference om emnet, og med titlen Boliginvesteringer for 60 milliarder i København tiltrak arrangementet stort set alle dele af det boligpolitiske felt: entreprenører, boligselskaber, arkitekter, ejendomsmæglere, landskabsarkitekter, embedsmænd, ejendomsselskaber og realkreditten for blot at nævne et udpluk.

Boligudv-kbh-_05

Massive behov

Tue Rex er projektleder i Københavns Kommune, Center for Byudvikling, og han mener, kommunen er klædt på til at møde de boligpolitiske udfordringer, som de kommende år byder på.

-Som kommune tror vi på, at der bliver et voksende behov for boliger til ganske almindelige par, også ældre par, og den store gruppe, som i statistikkerne optræder som efterkrigstidssingler, er stort set væk, og ganske mange ældre er i dag både aktive og lever i en eller anden form for parforhold og efterspørger også derfor kvalitetsboliger. Mange singler, fx studerende, søger til København. Det øger massivt behovet for boliger, der matcher netop den gruppe både hvad størrelse og pris angår. Udfordringerne til os som planlæggere er derfor meget forskellige, siger Tue Rex.

Boligudv-kbh-_09 

Seks områder

Københavns Kommune opererer med seks byudviklingsområder, der frem til 2027 skal gå hånd i hånd med investeringer i kommunal service og infrastruktur. I stikordsform ser den langsigtede plan for de seks byudviklingsområder sådan ud:

Sydhavnen
10.500 boliger
22.500 arbejdspladser
Metro. Kanaler

Nordhavn
Visionsplanen taler om:
40.000 indbyggere
40.000 arbejdspladser
Metro. Kanaler. Nye grønne områder

Carlsberg
3.000 boliger
10.000 arbejdspladser
Ny station. Ny bro. Campus. Kulturel dimension

Valby Syd
5.300 boliger (F.L. Smith-området)
Ny Ellebjerg Station. Nye grønne områder

Nordøstamager
480.000 kvm. bolig
Metro. Strandpark. Ny skole

Ørestad
18.000 boliger
80.000 arbejds- og studiepladser
Metro. Multiarena. Campus. Business Center

(Kilde: Københavns Kommune)

Boligudv-kbh-13

Stort pres

Curt Lilliegreen, sekretariatschef i Boligøkonomisk Videncenter, vurderer, at presset på København for så vidt angår boliger har bidt sig fast.

-Beregninger og analyser viser, at behovet for nye boliger i København vil fortsætte med at være massivt i hvert fald de næste 15-20 år. Skønsmæssigt vil der være behov for 3200 nye boliger i København hvert år, og bliver der ikke bygget, vil vi se en dramatisk udvikling på boligmarkedet i København med at massivt prispres til følge. Evner København ikke at imødekomme boligbehovet, bliver der selvfølgelig mangel på boliger i hovedstaden, og folk må bosætte sig andre steder i nærheden af København. Spørgsmålet er så, hvor langt væk fra Rådhuspladsen, man vil slå sig ned, siger Curt Liliegreen.

Boligudv-kbh-_12

Deamatisk udvikling

-Du kan sige, at København som sådan bliver yngre, mens Danmark bliver ældre. Den udvikling er dramatisk set over årtierne siden begyndelsen af 1970’erne, og en større ændring af befolkningssammensætningen på netop aldersgrupper indebærer ændrede forbrugsmønstre, trafik, pasningsbehov og institutioner. På mange måder har landets hovedstad været trendsættende med holdninger og idéer, og derfor bør man lægge mærke til, at byen i stadig mindre grad er repræsentativ for hele landet, når man vurder ud fra fx borgernes aldersfordeling, påpeger han.

 

Andelsboligen

-Hvor og hvordanbor alle de yngre så i byen? Ser man på aldersklasserne fra 18 til og med 49 år, så bor 114.000 i andelsboliger. København er simpelthen Danmarks andelsbolig-by nummer et. Andelsboligen er således de unges boligvalg, og i takt med, at andelsboligmarkedet mere er kommet til at ligne ejerlejlighedsmarkedet, må man spørge, hvor de unge kan bo for fremtiden, hvis priserne på ejerboliger i København fortsætter med at stige. Den nuværende befolkningsudvikling i byen lægger derfor pres på politikerne for at sikre flere udlejningslejligheder, hvad enten det nu skal være almene boliger eller private udlejningslejligheder, vurderer Curt Lilliegreen.

 

TEKST: SØREN EGERT
ILLUSTRATION: KØBENHAVNS KOMMUNE, CENTER FOR BYUDVIKLING

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.