Grøn omstilling er også forretning

Tænker politikere mere grønt end embedsmænd?

Claus Bjørn Billehøj er embedsmand. Hans titel er direktør i Center for Regional Udvikling (ReVUS), Region Hovedstaden.

Og på temadagen om grøn omstilling og vækst i først og fremmest kommunerne, afviklet onsdag 13. januar 2016 hos Rambøll i København, sagde han klart og tydeligt, at embedsmændene i region og kommuner ikke har klædt politikerne godt nok på til at tale grøn omstilling på et kvalificeret grundlag.

–Jeg må erkende, at politikerne i mange tilfælde er længere fremme end embedsværket, når det drejer sig om at tænke grøn omstilling og nye løsninger, siger han.

Screen shot 2016-01-14 at 8.55.22 AM

Screen shot 2016-01-14 at 8.55.41 AM

Billedet krakelerer

I årevis har Region Hovedstaden udarbejdet strategier så at sige på egen hånd.

–Der er, fornemmer jeg, en stor og fælles ambition i hovedstadsområdet om at øge livskvaliteten for borgerne, at leve mere grønt og samtidig ha´ en produktiv økonomi, hvor virksomheder investerer i vores region. Men ser du så nærmere på, hvilke ambitioner og målsætninger, de enkelte kommuner i regionen har, krakelerer billedet. Fra Tårnby i syd til Hillerød i nord har kommunerne vidt forskellige CO2-mål. Jeg synes, det er latterligt. Frederiksberg, København og Allerød har de største ambitioner. I bunden finder du Tårnby, Rødovre og Hvidovre. Som jeg ser det, er der lagt en lang række administrative snubletråde ud, og det hæmmer en gunstig regional udvikling på fx CO2-området, siger Claus Bjørn Billehøj og nævner, at trafik, vand, energi og luftforurening jo ikke indretter sig efter kommunegrænserne.

-Måske skal vi ha´ nogle nye politiske forretningsmodeller, så samarbejdet kommunerne imellem kan blive bedre. Gate 21 – et samarbejde mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner – er et godt skridt i den retning, lyder det fra Claus Bjørn Billehøj.

Screen shot 2016-01-14 at 8.53.51 AM

Produktiv samfundsøkonomi

–Måske skal vi til at italesætte grøn omstilling på en anden måde. Grøn omstilling er ikke nødvendigvis sådan noget grønt halal-hippie noget. Grøn omstilling er også forretning, og det er mit indtryk, at økonomiforvaltningen i flere og flere kommuner kommer mere aktivt ind over, når vi taler grøn omstilling. Erkendelsen er, at en produktiv samfundsøkonomi kræver grøn omstilling, som Claus Bjørn Billehøj formulerer det.

Han giver som eksempel, at danske byer skal klimasikres, hvis udenlandske investeringer skal finde vej til hovedstadsområdet.

–Vi skal både prioritere og sørge for, at vi ikke skyller væk, når det regner. Hvis en udenlandsk koncern overvejer at bruge en milliard kroner på at bygge et nyt domicil i fx København, afhænger beslutningen også af, om København har styr på klimatilpasningerne. Virksomhederne vil vide, om deres investering, deres aktiver, er beskyttede. Vores grønne omstillingsdagsordener er nødt til også at rumme den dimension, siger Claus Bjørn Billehøj.

Screen shot 2016-01-14 at 8.54.35 AM

Kommunalt marked

Gate 21 har som en af sine målsætninger at accelerere den grønne omstilling, og som et bindeled mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner er det en næsten naturlig opgave for Gate 21 at udstyre kommunerne med en række værktøjer, så en række målsætninger omkring grøn omstilling kan nås.

–Det er meget centralt, at virksomhederne kan tilbyde nogle løsninger, som kan hjælpe kommunerne med at indfri målsætningerne omkring grøn omstilling, siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21.

– Virksomhederne skal være klar over, at der ligger et endog meget stort kommunalt marked og venter på dem, og markedet bliver garanteret endnu større, også eksportmarkedet, efter at vi har fået en meget ambitiøs global klimaaftale, vurderer Poul Erik Lauridsen.

Screen shot 2016-01-14 at 8.54.19 AM

Mange dagsordener

Han er enig med Claus Bjørn Billehøj i, at danske (lokal)politikere i høj grad tænker grøn omstilling, men som dansk økonomi har det p.t., er der grænser for, hvor mange dagsordener man kan rykke på – på én gang.

–På den baggrund er det vigtigt, at kommunerne tænker helhedsorienteret og overvejer, hvordan den enkelte kommunale krone kan gøre gavn flere steder. Fx kan energirenovering af en skole både gi´ bedre varmeøkonomi og et bedre læringsmiljø, hvis man fra begyndelsen overvejer begge dele. Man skal tænke holistisk, når de kommunale kroner bruges.

–Vi forsøger at inspirere kommunerne bl.a. ved at dele den viden, som én kommune har, med andre kommuner. Så vi arbejder på at dele det bedste med hinanden. Sideløbende udvikler vi nye løsninger sammen med en række virksomheder og forskellige vidensinstitutioner. Vi identificerer de store udfordringer og adresserer nogle løsninger, siger Poul Erik Lauridsen.

Screen shot 2016-01-14 at 8.54.56 AM

TEKST: SØREN EGERT
ILLUSTRATION: twitter #grønomstilling

Comments are closed.