Genbrug af asfalt står i stampe

Måske mangler der viden på området, siger adm. dir. i Asfaltindustrien

CCC-Asfaldt_0015-LR

Nogle få nøgletal viser meget klart, at genbrug af asfalt absolut ikke er i vækst.

Både i 2013 og i 2014 udgjorde genbruget 19 pct. af den totale produktion af asfalt i Danmark.

Til gengæld vokser bjerget af genanvendelige asfaltbelægninger på fabrikkerne rundt omkring i landet.

Fra 713.000 tons i 2013.
Til 805.000 tons i 2014.

Anders Kargo er adm. dir. i NCC Roads, og han er overbevist om, at genbrug af asfalt kommer højere op på dagsordenen.

-Vi skal huske på, at bygherren gerne vil støtte en bæredygtig dagsorden, men til syvende og sidst drejer asfalt sig jo om, at bygherren får nogle veje, som kan holde til det, de er beregnet til, fx tung trafik. Og der er en frygt for, at et stort genbrug af asfalt forringer den samlede kvalitet af asfalten. Den frygt er efter min mening ubegrundet, og faktisk mener jeg, at genbrugsprodukter i vejenes bærelag er af det gode, siger Anders Kargo.

 

Recycling

-Vi har en masse muligheder for genbrug, men vi benytter os af dem i alt for ringe grad. Stigningstakten i genbrug af asfalt er ikke, hvad vi kunne ønske.

Ideelt set drejer bæredygtighed i asfaltproduktion sig jo om, at genbruge asfalten 100 pct. Gevinsten ved recycling af asfalt er stor, og jeg synes, vi skal ha større ambitioner på feltet. Som det er nu, udnytter vi i alt for ringe grad fx det bitumenindhold, der er i den gamle asfalt, vurderer Anders Kargo.

 

Gamle vaner

Adm. dir. i Asfaltindustrien, Anders Hundahl siger til Licitationen – Byggeriets

Dagblad, at det stagnerende asfaltgenbrug kan hænge sammen med både gamle vaner, og at der mangler viden på området.

-Måske skal branchen også gribe i egen barm og blive bedre til at informere om mulighederne for at genbruge asfalt, siger Anders Hundahl.

Ifølge Anders Kargo fra NCC Roads er der ikke i særlig høj grad tale om en informationsopgave. Han tror snarere, at de forskellige instanser skal se nærmere på, hvilke opgaver, de løser.

-Meget kommer jo an på, hvordan bygherren ser sin rolle. Ser man sin rolle som en, der skal sikre mere bæredygtighed. Eller ser man sig slet og ret som leverandør af infrastruktur. Jeg tror mest det sidste, og i de situationer er det så, at frygten for genbrug kommer ind i billedet, simpelthen fordi bygherren er bange for, at genbrugsasfalt ikke er så god som ny asfalt, men flere og flere steder gør man sig nu umage med at sortere genbrugsmaterialerne. Derfor er det endelige resultat uhyre godt, siger Anders Kargo, der tilføjer, at mange bygherrer endnu ikke har taget den nyeste dokumentation til sig.

 

Vejdirektoratet

-Rent politisk er der utvivlsomt vilje til at øge mængden af genbrugt asfalt, men den største bygherre er og bliver jo Vejdirektoratet, som også er den instans, der har mest ekspertise på feltet. Og i de tungeste og måske vigtigste vejprojekter herhjemme, også ud fra en betragtning om stærk infrastruktur, ønsker man ikke at løbe den mindste risiko for så vidt angår slidstærk belægning, som skal kunne klare store mængder af meget tung trafik.

-Hvis der så er kommuner, der nærmest overtager Vejdirektoratets vurderinger og på småveje siger nej til genbrugsasfalt, så taler vi måske om, at der ikke er tilstrækkelig forståelse for genbrug af asfalt, lyder det fra Anders Kargo.

 

TEKST: SØREN EGERT

ILLUSTRATION: STINE SKØTT OLESEN

Comments are closed.