Fem dage med højt til loftet

NCCs vinterakademi i Dome of Visions går i dybden med byggebranchens store udfordringer, bl.a. tværfaglighed og utraditionelt samarbejde.

35 studerende og nyuddannede kom i et ugelangt forløb vidt omkring – bistået og inspireret af visionære eksperter.

Hovedtemaerne var centreret omkring bæredygtig renovering og transformation. Læs forskellige indspark fra en uge i tværfaglighedens tegn.

DoV-JonathanGrevsen-04032015-36

-Morgendagens løsninger skal findes af morgendagens medarbejdere. Og vi véd jo, at byerne får flere og flere indbyggere. Derfor er vi nødt til at tænke anderledes, når vi fx energirenoverer. Vi skal nedbryde siloer og samarbejde på tværs af faggrupper og uddannelser, og i NCC tror vi på, at et akademi er et godt og rigtigt skridt på vejen, forklarer strategi- og udviklingsdirektør i NCC, Martin Manthorpe, når han bliver spurgt om tankegangen bag Vinterakademiet.

I ugen fra 2. til 6. marts 2015 arbejdede 35 studerende og nyuddannede fra vidt forskellige studieretninger koncentreret med udvalgte aspekter ved bæredygtig renovering og transformation.

En lang række oplægsholdere inspirerede undervejs de medvirkende i en uge, der også bød på ekskursioner til bl. a. Gammel Dok og Vasbygade i København SV.

I det følgende kan du læse citater og statements fra et udpluk af oplægsholderne.

DoV-NXT-VAkickof23022015-_6525-LR

Inspirationen

Som inspirerende optakt til Vinterakademiet holdt Diébédo Francis Kéré, arkitekt, født i Burkina Faso, bosat i Berlin, mandag 23. februar forelæsning for deltagerne i akademiet. Kéré opfordrede på det kraftigste deltagerne til at udnytte, at de i en hel uge kan arbejde med noget af det, der interesserer dem allermest.

-Jeg synes, de studerende skal arbejde meget koncentreret og huske at slippe kreativiteten fri. De opgaver, som de arbejder med, er vigtige, og hvornår får man næste gang mulighed for at fordybe sig i en hel uge? Jeg opfordrer de studerende til at se på Dome of Visions som et laboratorium. Du kan oven i købet røre ved domen og føle atmosfæren ved hjælp af dufte og lyde. At man tilmed i dagevis kan udveksle ideer med hinanden, gør Vinterakademiet til noget helt særligt, siger Kéré.

-Allerede i dag, da jeg mødte de studerende, var de på en måde i gang med arbejdet. Jeg kunne jo se, at de i domen arbejder i andre strukturer, end de er vant til. Og skal ugen for alvor give udbytte, vil det være nødvendigt med hårdt arbejde hver dag, påpeger Kéré.

-Du skal huske på, at bæredygtighed dybest set drejer sig om, at mennesket skal ændre vaner. Mange af vores vaner hænger uløseligt sammen med et enormt forbrug af energiressourcer og materialer i det hele taget. Hvis vi ikke formår at ændre på det mønster af vaner, ødelægger vi os selv. Planeten har det dårligt, og at ændre menneskets vaner er noget af det allersværeste.

DoV-NXT-VA-05032015_7240-LR

Jacob Dahl-Hansen, landskabsforvalter, Orbicon Natur & Plan:

-De studerende på Vinterakademiet har jo det privilegium, at ikke ret meget ligger fast, når vi taler klimasikring. Det hele er til diskussion. Men det ligger dog fast, at vand løber ned. Alt andet kan der flyttes på. Jeg kan sagtens se for mig, at forskellige lokale initiativer på lidt længere sigt vil kunne føre til ændret lovgivning. Så brug fagligheden og nysgerrigheden, gerne på tværs.

Samarbejde på mange fronter er vejen frem.

Ole Hilden

Ole Hilden, 27, cand.soc. i Plan, By og Proces samt Performance-design fra Roskilde Universitet:

Hvorfor har du tilmeldt dig Vinterakademiet?
-Jeg synes, at det var en fed mulighed for at møde fagligheder, der ikke mindede om min egen. Især dét at kunne forstå, hvordan arkitekter arbejder, kunne være sjovt. For jeg kan jo se, at de arbejder helt anderledes, end jeg selv gør, og det udfordrer min tanke om, hvordan man også kan gøre det. Arkitekter tegner jo alting – og jeg snakker om alting.

Hvad tager du med dig fra ugens forløb?
-Det er svært kun at nævne en ting, da niveauet generelt har været højt, og der har været vildt gode oplæg. Men specielt den holistiske tilgang til bæredygtighed, altså at tænke bæredygtighed som mange forskellige ting fx social, økonomisk og processuel bæredygtighed. Jeg har fået langt større viden og er selv begyndt at efterlyse sådan noget demokratisk bæredygtighed i by og bygningsudvikling.

Tror du på formen bag Vinterakademiet?
-Jeg tror på et spændende partnerskab på tværs, men det er lidt svært med selve tidsrammen. Vi når lige at mærke hinandens faglighed, og vi når lige at praktisere hinandens tværfaglighed, og så er ugen gået og vi er alle videre. Jeg tror dog på formen og samarbejdet på tværs af virksomheder, men der kan måske arbejdes med længden. Måske kunne det være bedre med to uger eller også et kort debatforum over tre dage.

DoV-SMV-VA-henrikBang_7046LR

Henrik Bang, direktør, Bygherreforeningen:

-Der mangler ganske enkelt viden om renovering. Og der mangler uddannelse. Vi skal ha langt flere vitaminer ind i de forskellige relevante uddannelser. De koncepter, der bliver arbejdet ud fra, specielt i byggeindustrien, har vi alt for få af. Der burde være langt flere, især når man tænker på den omsætning, der tegner sig. Tænk blot på den enorme masse af ældre byggeri, både boliger og erhverv, som vi skal i gang med.

-Mit indspark til de studerende på Vinterakademiet er, at de skal suge til sig af den viden, der omgiver dem. De har alle muligheder for at blive branchens forandringsagenter, som kan sørge for at vi får mere intelligent bygningsrenovering i fremtiden. Og det er helt afgørende, at indsatsen sker på tværs af uddannelsesretningerne. Renovering er alt for sammensat en størrelse til, at man kan klare sig med en enkelt faglighed.

Dov Thomas Brogren

 

Thomas Brogren, arkitekt, Gottlieb Paludan Arkitekter:

-De senere år har vi kunnet se tilbage på en række meget uheldige energirenoveringer. Der er eksempler på, at en energirenovering bliver pillet ned, inden den er betalt, og det er da trist, at man går og betaler til noget, som i mellemtiden er pillet ned igen. Vi er nødt til at arbejde efter nogle mere klare målsætninger. Fx vil det være hensigtsmæssigt, hvis en energirenovering fører noget andet med sig. Det kan være boligsocialt, arkitektonisk eller kulturelt. Men umiddelbart er energirenovering fristende at gå i gang med, fordi der som regel kommer en hurtig økonomisk gevinst ud af det.

– Renoveringsprojekter griber ind i vores liv på mange måder, og derfor skal bygninger helst være fleksible, netop fordi vi selv udvikler os. Vi skal væk fra en tankegang om, at et hus blot står og er færdigt. Vi skal genopdage dynamikken og forstå, at det er en kvalitet, at et hus bliver ved med at udvikle sig. Man skal huske, at der har været mange skridt før. Og der kommer mange efter.

-De studerende skal lære at registrere det, de ser. Man skal gemme det, man ser. Og man skal lære noget om huse, helt enkelt. Se på, hvilke huse, der fungerer, og hvilke, der ikke gør. Renovering hviler på viden og ikke så meget på halvsmarte ideer, der kan rydde bordet. Der er tale om et langt, sejt træk. De studerende skal i virkeligheden se arbejdet med at renovere bygninger som et livslangt projekt.

DoV-JonathanGrevsen-04032015-37

Vera Noldus, Noldus&Bendtsen, ekspert i bygningsarv og med fokus på bæredygtighed:

-Vinterakademiet i Dome of Visions skulle meget gerne give de studerende et grønt kompetenceløft, så dét at tænke bæredygtigt kommer ind på rygraden hos dem. De studerende er jo bogstaveligt talt næste generation, og det er dem, der skal sørge for, at bæredygtighed vinder meget mere frem. Den innovation, som vil finde sted i byggeriet, skulle meget gerne være præget af, at det er de grønne briller, som driver udviklingen.

-Overordnet set er det et formål i sig selv for Vinterakademiet at sætte tværfaglighed på dagsordenen. Vi kan jo se, at de mest vellykkede innovationsprojekter er præget af, at tværfagligheden har været i spil og har været tænkt ind helt fra begyndelsen, og netop disciplinen tværfaglighed er derfor et vigtigt emne på Vinterakademiet.

DoV-JnathanGrevsen-04052015-38LR

Sofie Carsten Nielsen (R), uddannelses- og forskningsminister:

-Jeg synes, I skal udfordre jeres egne institutioner, hvis I synes, der er sat forkerte rammer op. Som jeg ser det, bliver rammer ikke fortolket ens. Nogle steder er praktik fx en mulighed. Andre steder kan det nærmest pr automatik ikke lade sig gøre. Det skal I udfordre.

 

 

TEKST: SØREN EGERT

FOTO: JONATHAN GREVSEN, SIGNE MAI VILSBØL, LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN og STINE SKØTT OLESEN

 

Comments are closed.