Sammen bygger vi broer

Afsluttende konference for CIDEA:

Præsentation af initiativer og nye retninger
mandag 20. oktober 2014 i Dome of Visions

DoV-NXT-CIDEA_1675-LR

For dem, der ikke kender CIDEA, står navnet for Citizen Driven Environmental Action og er et fireårigt projekt med fokus på initiativer og konkrete forslag mod en mere klimavenlig fremtid og består bl.a. af et større samarbejde mellem forskere og syv danske kommuner. Udgangspunktet for projektet er meget proaktivt, da parterne ønsker øjeblikkelig handling – her og nu med fokus på nye samarbejder og alternative løsninger:

-Samarbejde er en vigtig del af fremtidens partnerskaber, hvis vi skal forebygge de alvorlige klimaforandringer, vi allerede i dag oplever, indleder Jens Hoff, professor ved Københavns Universitet og leder af CIDEA. For ham er det specielt den unikke adgang til kilderne, der gør projektet interessant:

DoV-NXT-CIDEA_1743-LR

-Vi får en unik adgang ved at være en del af projekterne frem for at sidde udenfor og observere. Vi er med på kurserne og idéudveksler sammen. Det giver os mulighed for at spørge, hvad problemet egentlig er ude i de danske kommuner og forholde det til den nyeste forskning, fortæller Jens Hoff.

DoV-NXT-CIDEA_1707-LR

Odense og cyklerne
Trafikplanlægger Mette Sørensen fra Odense Kommune kunne blandt mange projekter præsentere deres cykel-projekt, der skriver sig ind i en større kommunal udviklingsstrategi under navnet ”Cyklisternes By”, hvis mål er at gøre Odense til byen, hvor cyklisterne kan færdes let og trygt. Projektet har de seneste år har budt på både store og små tiltag, alle med cyklen i centrum ud fra et ønske om at flere vælger jernhesten til. Odense Kommune har derfor haft stort fokus på trafiksanering i byen, hvilket senest har resulteret i lukningen af den centrale gade Thomas B. Thriges Gade fra Østre Stationsvej til Hans Jensens Stræde. Lukningen af gaden er således en del af et større omdannelsesprojekt af strækningen frem mod 2020 og er på nuværende tidspunkt den største trafikomlægning, Odense by har oplevet, siden gaden blev åbnet for over 40 år siden. Om flere så vælger cyklen må fremtiden vise…

DoV-NXT-CIDEA_1537-LR

Middelfart og grøn vækst
-Jeg vil starte med at fortælle jer en lille historie. Det er en lille historie, men med et stort potentiale for en mere bæredygtig fremtid. Historien handler om en landsby kaldet Føns, indledte klimachef fra Middelfart Kommune, Morten Westergaard sin præsentation. Han har i øvrigt høstet stor ros og anerkendelse for sit arbejde med at gøre Middelfart til en såkaldt grøn vækstkommune.

Den lille landsby Føns på det vestlige Fyn ved Lillebælt tæller omkring 100 hjem men har de senere år bevist sit værd blandt de førende klimabyer i Danmark. Med støtte fra Middelfart Kommune arbejder landsbyens borgere nemlig på at blive Danmarks første bæredygtige by, hvilket betyder solceller, vindmøller, energirenoveringer og skrotning af de private oliefyr rundt om i de små huse. Initiativet blev oprindeligt startet af en håndfuld lokale borgere men har med tiden spredt sig til kommunen og endnu flere borgere i den lille landsby. På mange måder har Føns ifølge Morten Westergaard været en inspiration for kommunen til at fremme og understøtte de borgerdrevne initiativer.

DoV-NXT-CIDEA_1734-LR

-Byrådet er nød til at indgå nye partnerskaber for at fremme den bæredygtige udvikling på bedste vis. At arbejde mere strategisk med borgerne er virkelig en god løsning, og vi er nød til at gøre det, selvom det er svært. Ud af de tre bæredygtige faktorer; økonomisk, miljømæssig og social er det uden tvivl den sociale bæredygtighed, der er vigtigst, hvis vi vil afdække nye løsninger. Sammen bygger vi broer til fremtiden, fastslog en stolt Morten Westergaard, der på eventyrlig vis sammenlignede Føns med H.C. Andersens fortælling om Den Grimme Ælling.

DoV-NXT-CIDEA_1713-LR

Delebiler og Sharing Cph
Udover Odense og Middelfart Kommunes tiltag bød dagen også på præsentationer fra Køge Kommune ved miljøvejleder Esther Juel Jepsen, der kunne fortælle om nyeste eksperiment med el-delebiler. Hun ser projektet som en måde at promovere el-bilen på samtidig med en mere grøn transport-løsning til byens bilejere. Projektet er på nuværende tidspunkt i pilotfasen og er et samarbejde mellem kommunen og bilklubben delebil.dk.

DoV-NXT-CIDEA_1697-LR

Endelig var også Københavns Kommune repræsenteret ved Casper Harboe og Lene Bjerg Kristensen fra Sharing Copenhagen, der blandt mange gode projekter præsenterede Dome of Visions som et synligt eksempel på et konkret projekt i byen, der skal inspirere og skabe debat.

DoV-NXT-CIDEA_1727-LR
Projektets erfaringer
CIDEA peger på to udfordringer.
-For det første er der et stigende behov for øjeblikkelig handling. For det andet besidder kommunerne slet ikke de nødvendige ressourcer eller løsninger til at tackle fremtidens udfordringer alene. Derfor mener CIDEA, at byernes borgere i højere grad skal anskues som essentielle medspillere i de grønne kommunale strategier, hvis man for alvor vil flytte bjerge, understreger Jens Hoff.

-Hovedspørgsmålet i projektet har været, hvordan vi bedst muligt engagerer borgerne til at reducere deres CO2 fodspor. Vores erfaringer efter at have kigget på syv kommunernes forskellige projekter tyder på, at folk bliver mest motiveret og engageret over længere tid, når skridtene tages kollektivt. Det vi ved fra undersøgelser rundt om i verden er, at de små individuelle projekter virker på den korte bane, men i det lange løb, så glemmer folk det. Det er ikke lige til at få folk til at droppe bilen eller sommerferien sydpå. Det betyder jo, at der er en række barrierer for, hvor langt vores personlige motivation for at være mere grønne rækker. Der skal altså store politiske træk til. Og det er vigtige erfaringer vi tager med os, vurderer Jens Hoff.

DoV-NXT-CIDEA_1564-LRDoV-NXT-CIDEA_1667-LRDoV-NXT-CIDEA_1548-LR DoV-NXT-CIDEA_1652-LR DoV-NXT-CIDEA_1650-LR DoV-NXT-CIDEA_1660-LR

TEKST: LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN
FOTO: STINE SKØTT OLESEN

Vil du læse mere om CIDEA-projektet, kan du besøge deres platform under Københavns Universitet eller deres blog.

Comments are closed.