Samarbejde og et mix af offentlige og private investeringer styrker Helhedsplan Gellerup

Danmarks mest ambitiøse byfornyelsesprojekt bærer titlen Helhedsplan Gellerup, og projektets slet skjulte dagsorden består i at ændre et af landets mest udsatte boligområder til en attraktiv bydel med både erhverv og boliger for vidt forskellige grupper – og med forskellige ejerformer, fx andels- og ejerlejligheder.

Bydelen Gellerup i det vestlige Aarhus er år efter år blevet udpeget som et af de hårdest belastede boligområder i Danmark, og bydelen topper da også regeringens såkaldte ghetto-liste, hvor parametre som indkomst, uddannelse, job og kriminalitet er med til at afgøre, hvor et boligområde havner på den upopulære liste.

ungdomsbydel-lr

Job nu

En af hjørnestenene i Helhedsplan Gellerup er, at man fra første færd tænker arbejdspladser ind i den samlede løsning. Således rykker 1.000 medarbejdere fra Aarhus Kommune i 2018 ind i et helt nyt kontorbyggeri i Gellerup. Planen opererer også med butikker, kultur- og fritidsaktiviteter, grønne områder og andet, der kan få bydelen til at åbne sig for øvrige dele af Aarhus.

De tårnhøje ambitioner for Helhedsplan Gellerup afspejler sig naturligvis i økonomien. Den samlede investeringsramme ligger på mellem fem og seks milliarder kroner, og på den to-do-liste, som Keld Laursen, adm. direktør i Brabrand Boligforening går frem efter, står ud over kommunale arbejdspladser også letbane, renovering og nedrivning af ældre lejlighedskomplekser. Når bygninger rives ned, kan boligforeningen sælge grunden og sikre sig kapital til at komme videre på andre og væsentlige fronter.

–Vi har en umiddelbar interesse i at få noget af vores jord solgt. Det provenu, vi får ved salg af jord, skal bruges til bl.a. at sætte vores boliger i stand og højne boligstandarden, pointerer Keld Laursen.

bazarplads_bypark-lr

Samarbejdet

–Du kommer selvfølgelig kun i mål, hvis samarbejdet mellem kommune og boligforening fungerer. Omkring Helhedsplan Gellerup co-creater vi på mange forskellige niveauer, også fordi opgaven er kolossal. Konkret holder den politiske ledelse I Brabrand Boligforening møde med borgmester og rådmænd i Aarhus Kommune i den politiske styregruppe. Men der foregår også samarbejde på en lang række andre områder som fx daginstitutioner, nærpoliti og relationerne til de unge, så vi har i dag en god kobling mellem fx det boligsociale og den egentlige daglige drift af boligområdet. Der er dannet broer mellem kommune og boligforening på endog meget forskellige niveauer, og det gavner hele processen, vurderer Keld Laursen.

MTM-lr

Kapitalen

Helhedsplan Gellerup er karakteriseret af et meget synligt samarbejde mellem offentlig og privat kapital. De offentlige og de private investeringer går simpelthen hånd i hånd.

–Vi arbejder på at få flere private investorer ind i projektet samtidig med, at de offentlige investeringer fortsætter. Offentlige investeringer og private investeringer er ofte hinandens forudsætninger. Havde vi ikke besluttet os for at nedrive boligblokke, og havde kommunen ikke besluttet sig for at etablere mange arbejdspladser i et nyt flot byggeri, så havde vi næppe haft mulighed for at få private investorer til at vende blikket mod Brabrand Boligforening og gå i gang med både bolig- og erhvervsbyggeri, siger Keld Laursen og peger på, at udviklingen i Gellerup nærmest beviser, at offentlige investeringer virker – og trækker markedet med sig.

–Jeg tillader mig at tage markedskræfternes tiltro til projektet som et udtryk for, at vores helhedsplan er på rette vej, tilføjer Keld Laursen.

renovering-lr

Alternativet

Kvalitet er i den forbindelse et nøgleord. Keld Laursen er optaget af, at det nye, der kommer til Gellerup, tydeliggør, at der her er tale om et alternativ til fx de nedslidte betonblokke og de grønne områder, der måske ikke længere er helt så grønne.

–Tag fx vores veje. De er af god kvalitet, simpelthen fordi vi fra begyndelsen har set grundigt på materialerne og valgt det bedste. Men det stopper ikke der. Det kommunale kontorbyggeri fokuserer på de samme værdier. Kommunen har valgt kvalitet og er milevidt fra en discountløsning. Faktisk har byrådet haft en debat om byggeriets pris. Byggede man for dyrt, blev der spurgt. Vi satser meget bevidst på god arkitektur og gennemtænkte detaljer, og vi håber, det får beboerne til at føle en form for ejerskab til det nye, som Helhedsplan Gellerup fører med sig, siger Keld Laursen.

Spørger man Keld Laursen om, hvilken tidshorisont, der gælder for Helhedsplan Gellerup, svarer han med et lille smil på læben, at der hele tiden sker noget, og at arbejdet vil pågå i mange år endnu. Nærmere kommer vi det ikke i dag. Og heldigvis for det!

 

TEKST: SØREN EGERT
ILLUSTRATION: BRABRAND BOLIGFORENING

Comments are closed.