NCC Skakt

8. juni
14:00 – 16:00

NCC introducerer industrialiseret byggeri i plejeboliger i Ørestaden.

Som den første virksomhed herhjemme anvender NCC industrialiseret byggeri i stor målestok: 138 præfabrikerede installationsskakte installeres i 114 plejeboliger i Ørestaden.

Der vil være en kort præsentation af konceptet og dets muligheder, samt rundtur på pladsen hvor skakten kan ses hejses ind i bygningen.

Om skakter

Tilbage i oktober 2010 begyndte NCC byggeriet af 114 plejeboliger i Ørestad Syd. Kunden er boligselskabet KAB, som i foråret 2012 kan tage i alt 10.000 m2 i brug. Byggeriet er specielt, fordi NCC for første gang – og for første gang i byggeri i Danmark – anvender præfabrikerede installationsskakte i stor målestok. Installationen af de i alt 138 skakte startede i begyndelsen af marts.

Den præfabrikerede installationsskakt er udviklet af NCC i samarbejde med DTU og Byggeriets Innovation. Konceptet er enkelt: Alle installationer – fx rør til brugsvand, afløb, varme, ventilation, el, gas mv. – samles i en konfigurerbar skakt. Med konceptet flyttes mange arbejdsprocesser fra byggepladsen til industriel produktion, hvor det sikres, at arbejdsoperationer udføres rationelt og fejlfrit, hvilket reducerer byggeperioden væsentligt og sparer både mandetimer og penge. Endvidere sikrer konceptet en mere ensartet kvalitet og efterfølgende høj driftsikkerhed af installationerne.

Program

14.00 Vi byder på kaffe og kage
14.15 Præsentation af skakten (konceptet og dets muligheder)
15.00 Rundtur på byggepladsen – der hejses en skakt ind
under rundturen
 

Praktisk information

Temadagen finder sted på Ørestadens Plejecenter, som NCC er ved at
bygge. Adressen er Asger Jorns Allé, 2300 København S
 

Husk sikkerhedssko og -hjelm. Journalister kan kontakte pressekonsulent
Jesper Andersen, 41 70 44 91, for at aftale lån af sikkerhedsudstyr.
 

Tilbagemelding på deltagelse gives til Niels Paludan på npa@ncc.dk eller
2469 9804
 

Læs mere på www.ncc.dk/skakt

Comments are closed.