Sortering, sortering, sortering

GENBRUG AF ASFALT

 

Rundt omkring i landet hober kolossale mængder af genanvendeligt asfalt sig op. Faktisk ligger der i øjeblikket godt 800.000 tons, som venter på at blive genbrugt på det danske vejnet.

CCC-asfalt-sortering-LR

Ingeniører i stat og kommuner har en uudtalt skepsis overfor genbrug af asfalt. Man er bange for, at genbrugt asfalt ikke har samme styrke som ny. Derfor tøver man mange steder med for alvor at genbruge asfalt. Men adm. dir. i Asfaltindustrien, brancheorganisationen for virksomheder, der producerer og genbruger asfalt, Anders Hundahl, tror på, at genbrug af asfalt vil vokse.

 

Stil krav

-Stat og kommuner bør vise miljø – og samfundsansvar ved at stille krav til entreprenører og bygherrer så de, evt. mod betaling, ved opbrydning af asfaltbelægninger til kloakledninger, vejændringer m.m., sikrer at asfalten sorteres ved lagdeling, så asfalt med granit og øvrig asfalt adskilles. Først og fremmest for at sikre at de ganske kostbare råstoffer anvendes miljømæssigt og samfundsøkonomisk optimalt, siger han.

-I en periode har der været for lidt fokus på genbrug af asfalt, men jeg synes, at flere af branchens aktører, bl.a. Anders Kargo, adm. dir., NCC Roads, har sat spørgsmålet solidt på dagsordenen igen, og min fornemmelse er, at man både i stat og kommuner er opmærksomme på de muligheder, genbrug af asfalt byder på, siger Anders Hundahl, men han konstaterer, at der er hjørner af problemstillingen, som man hurtigt burde kunne gøre noget ved.

 

Sorteringen

-Ser du på hele den måde, vi sorterer det affræsede asfalt på, så sorterer man op i god asfalt, knap så god asfalt og så det, der ligger allernederst. Vi skulle gerne frem til, at den gode, affræsede asfalt fra det øverste lag med de bedste materiale kom i en bunke for sig. På den måde ville du kunne optimere på kvaliteten af asfalt. Og på det område kunne stat og kommuner blive bedre til simpelthen at forlange en bedre sortering, vurderer Anders Hundahl.

 

Bedste halvdel

I forvejen ligger Danmark placeret i den bedste halvdel af europæiske lande, når det gælder genbrug af asfalt. Tyskland og Holland er blandt de lande, der genbruger mere asfalt, end vi gør, men vi er på rette vej, konstaterer Anders Hundahl.

-Der er investeret store millionbeløb i nye produktionsanlæg på asfaltfabrikkerne herhjemme, vejreglerne åbner op for øget anvendelse af genbrugsasfalt, og i kommunerne sporer jeg støtte og større forståelse for genbrugsasfalt, siger han.

 

800.000 tons

I dag ligger der 800.000 tons materiale, som er skrabet af det danske vejnet. Materialet ligger typisk på deponi ved asfaltfabrikker eller på dertil indrettede arealer ved grusgrave. Anders Hundahl siger, at der med jævne mellemrum bliver gjort store indhug i de 800.000 tons, men en bedre sortering af materialet er en forudsætning for, at der kan gøres endnu større indhug i de 800.000 tons.

-Og kommunerne bør være opmærksomme på, at der ikke er noget der hindrer dem i at øge forbruget af genbrugsmaterialer fra asfaltproduktionen. Lokalpolitikerne kunne i højere grad opmuntre deres vejfolk til at fortsætte med at fokusere på genbrug af asfalt, også fordi den type genbrug i den grad gavner det lokale CO2-regnskab. Vi taler ganske meget om vand, varme og fødevarer, men hos kommunernes vejfolk er der store gevinster at hente, når vi taler miljø og bæredygtighed. Mange kommuner kunne jo profilere sig på, at de gør noget ekstra for miljøet takket være genbrug af asfalt, vurderer Anders Hundahl.

 

Politisk vilje

Anders Kargo, adm. dir. i NCC Roads fornemmer, at der rent politisk er en vilje til at øge mængden af genbrugt asfalt.

-Men den største bygherre er og bliver jo Vejdirektoratet, som også er den instans, der har mest ekspertise på feltet. Og i de tungeste og vigtigste vejprojekter herhjemme ønsker man ikke at løbe den mindste risiko for så vidt angår slidstærk belægning, siger Anders Kargo.

 

Professionel aktør

-Vejdirektoratet er i høj grad normsættende som den store og professionelle aktør på markedet. På regelniveau har direktoratet sikret, at det er muligt at genbruge asfalt. Selvfølgelig kan man altid sætte mere fokus på genbrug af asfalt, der jo p.t. bruges meget i de underliggende bærelag. Måske der kunne bruges mere på slidlagene, og min fornemmelse er, at Vejdirektoratet og kommunerne er godt på vej, siger Anders Hundahl.

 

 

TEKST: SØREN EGERT
ILLUSTRATION: STINE SKØTT OLESEN

 

 

 

 

 

Comments are closed.