Midlertidige bygninger bringer dynamik til boligområderne

Ole Bech Jensens formelle titel er projektchef i Brabrand Boligforening. Men det er mere præcist at skrive, at han er leder af et af de største bytransformationsprojekter i Danmark, Gellerupparken ved Aarhus.

Efter hans opfattelse lykkes en transformation bedst, hvis man evner at skabe liv mellem husene. Både når husene er bygget og såmænd også før og mens, de bygges. Men det vigtigst er, at mellemrummene tænkes ind så tidligt som muligt.

–Jeg opfatter midlertidige bygninger som Dome of Visions på Pier 2, Aarhus Havn og vores eget E & P Huset i Brabrand som bylivsgeneratorer, siger Ole Bech Jensen. Han mener, at de to midlertidige bygninger netop er udtryk for, at der er tænkt på livet mellem husene.

aarhus-5172-HHPG2 Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.37.32

–Når man udvikler et byområde, er det vigtigt, at der undervejs er plads til noget dynamik. At man er i stand til at opfange de løsningsforslag, der viser sig, mens processerne kører. Du kan kalde det udvikling via knopskydning, For at sådan en udvikling kan lykkes, er det vigtigt, at fx arkitekterne ikke har været alt for detaljerede i deres arbejde. Der skal være plads til, at andre kan komme med forslag, siger han og nævner, at netop midlertidige bygninger egner sig fortrinligt til at stimulere processer af den karakter.

Mellemfaserne

Gellerupparken bliver transformeret ved, at noget rives ned, og andet bygges op fra grunden.

–Vores arbejde går ud på at nedbryde en meget ensartet struktur. I de forskellige mellemfaser er der meget, der rent fysisk ser mærkeligt ud, og i de faser er de midlertidige forsanstaltninger vigtige, vurderer Ole Bech Jensen og nævner som eksempel Smag à la Gellerup, et madkooperativ med rødder i Gellerups mangfoldige madkultur.

–Vi går ikke frem efter en detaljeret plan for Gellerup, men vi har et hovedgreb og arbejder efter nogle bærende principper. Et af dem er, at hvert kvarter i Gellerup skal ha´ sin egen karakter, tilføjer han.

– Tidligere var man tilbøjelig til at tænke bygninger først og byrummet bagefter. Men med erfaringerne fra Gellerup er det tydeligt, at vi skal vende det om: Byrummet kommer først. Hvad skal der ske i det konkrete byrum, og hvilke oplevelser skal man ha? Bagefter kan vi så tænke hvilke bygninger, der passer til det og det, siger Ole Bech Jensen.

Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.53.39

Bylivsparametre

Han konstaterer, at der i flere af landets mest prestigefyldte byggerier tilsyneladende ikke er taget hensyn til, at der faktisk findes betydelig viden på fx et område som bylivsparametre.

– Når man kigger på de nye store områder, som er udviklet i den modernistiske ånd, så er de fattige på bylivsparametre, sådan som tilfældet også var i den gamle Gellerupparken, siger Ole Bech Jensen og nævner som eksempel et af initiativerne i netop Gellerup.

– I stedet for at du mellem husene har de store grønne områder, som ingen har ejerskab til, så skaber vi mindre kvarterer med afvekslende gadeforløb og torve, hvor man kan komme hinanden ved og få nogle spændende bylivsoplevelser. Det er jo netop derfor, bylivet i dag er så højt prioriteret, pointerer han.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: BRABRAND BOLIGFORENING, GELLERUPPARKEN / HELLE ARNSBAK, DOME OF VISIONS

Comments are closed.