Handicappede som både ressource og kundegruppe

CSR-D(isability) handler om at tænke mennesker med handicap ind i en virksomheds drift, strategi og organisation, og nu har begrebet fået sin egen hjemmeside, www.csr-d.dk

Tekst: Søren Egert
Foto: CSR-D(isability)
Download artiklen som pdf

Sitet er resultatet af et udviklingsprojekt, som Danske Handicaporganisationer og rådgivningsfirmaet DISCUS står bag. Projektet er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsens handicappulje, og undervejs er der samarbejdet med Dong Energy, McDonald´s, NCC, Creativ Company og Tryg.

Esben Tønder er konsulent i DISCUS og har været aktiv i projektet under hele forløbet.

-Ved at bruge csr-d aktivt, får virksomhederne hjælp til at møde mennesker med handicap på en ny og tidssvarende måde. Bruger man det rigtigt, gavner det både personen med handicap og virksomheden. Ser man på virksomhedernes csr-afrapporteringer, drejer de sig typisk om miljø og klima og om arbejdsforholdene i den tredje verden, fx børnearbejde. Men der er ikke mange ord om forholdene på det danske arbejdsmarked. Fx om, hvad man kan gøre for at skabe bedre inklusion, siger Esben Tønder.

-Handicap er jo ikke altid fysiske, de kan også være psykiske. Mange bliver fx presset ud af et stresset arbejdsmarked, så med csr-d lægger vi op til at tænke strategisk, og det kalder på en bred definition af det at have et handicap, mener Esben Tønder.

Han forudser, at csr-d vil blive brugt på forskellig vis.

-Når først disability-dimensionen har lagret sig, vil virksomhederne tænke på mennesker med handicap som både en ressource og en kundegruppe. Det kalder så igen på nye måder at samarbejde på, fx med handicaporganisationerne. Og netop Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup er et forbilledligt eksempel på samarbejde på tværs, siger Esben Tønder.

Lobbypersoner
McDonald´s Danmark har deltaget aktivt i csr-d-projektet, og i samarbejde med LEV (en landsforening for udviklingshæmmede) har virksomheden skabt jobmuligheder for unge med særlige behov.
-Målet er, at de unge efter et praktikforløb får et job hos os, siger Mette Hybschmann, HR-konsulent i McDonalds´s Danmark.

-Vi gik ind i samarbejdet med LEV, fordi de matchede den målgruppe, vi leder efter. Fx ønsker vi det, vi kalder lobbypersoner. Det er medarbejdere, som går rundt blandt gæsterne og sikrer, at der er sugerør, servietter og rent og pænt. Samarbejdet med LEV betyder, at vi ser vores virksomhed i et nyt lys.

Vi opdagede, at der var forskellige steder i virksomheden, hvor vi kunne skabe arbejdspladser til mennesker, som nemt bliver overset. Med LEV har vi fået en sparringspartner, der hjælper os til at bruge en ressource, som ellers går tabt.

Vi har behov for et bredt rekrutteringsgrundlag, og samfundet har behov for, at unge kommer i arbejde, siger Mette Hybschmann.

Spejl af samfundet
I Holstebro ligger postordrevirksomheden Creativ Company. Siden 2000 har virksomheden arbejdet målrettet med social ansvarlighed. 15 pct. af medarbejderstaben er ansat på særlige vilkår. Virksomhedens direktør, Peter Nørgaard har sideløbende taget initiativ til non-profit-organisationen Code of Care, der arbejder på at inspirere virksomhederne til i højere grad at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

-Her i virksomheden synes vi, vi skal være et spejl af samfundet, og vi skal bidraget med det, samfundet har brug for. Normalt vil en virksomhed jo ansætte de dygtigste. Mennesker, der bliver ansat på særlige vilkår, er i starten af og til ikke de dygtigste. Men de bliver rent faktisk de dygtigste. Vi skaber plads til folk med autisme og til mennesker, der er bukket under for stress eller har fået hjerneskader, siger Peter Nørgaard.

Creativ Company samarbejder med Holstebro kommune, og sammen har de etableret et afklaringsforløb, hvor man ved hjælp af 15 praktikpladser løbende skaber varige arbejdspladser.

-En af sidegevinsterne ved vores sociale profil er, at ansøgerfeltet til ledige stillinger er uhyre mangfoldigt. Vi er ikke en socialøkonomisk virksomhed. Vi vil i den grad gerne tjene penge. Men vi vil også opføre os ordentligt undervejs, siger Peter Nørgaard.
 

Comments are closed.