Category: Skoler

Vinterskole

AARHUSIANSKE STUDERENDE FORVANDLER INDUSTRIHAVN TIL FREMTIDENS BYDEL

16 arkitekt- og bygningskonstruktørstuderende skal i starten af februar konkurrere om at give det bedste bud på, hvordan en del af Aarhus’ ældste havnearealer kan transformeres til et moderne, rekreativt aktivitets- og opholdsrum.

Fakta
  • Afvikles fra 1. februar til 10. februar med kick-off den 30. januar. En dommerkomité kårer vinderprojektet den 1. marts.
  • Afholdes hos NCC på Sommervej 31C, 8210 Århus V.
  • Arrangørerne er NCC Construction, Aarhus Kommune ved Arealudvikling Aarhus, Arkitektfirmaet C.F. Møller, Arkitektskolen Aarhus og Bygningskonstruktøruddannelsen på VIA University College i Aarhus.
  • De 16 deltagere er arkitektstuderende på 7.-8. semester og bygningskonstruktørstuderende på 5. semester, som konkurrerer opdelt i fire hold med to arkitekter og to bygningskonstruktører på hvert hold.
  • De studerende udfordres ved at skulle arbejde sammen på tværs af traditionelle fagskel. De får gratis stillet den nyeste software til rådighed, så de blandt andet kan modellere deres forslag i 3D og derigennem redegøre for energi, bæredygtighed, miljøpåvirkning, mængdeberegninger og meget mere.
Information

Læs mere

Vinterskole 2012

ÅRHUSIANSKE STUDERENDE FORVANDLER INDUSTRIHAVN TIL FREMTIDENS BYDEL

16 arkitekt- og bygningskonstruktørstuderende skal i starten af februar konkurrere om at give det bedste bud på, hvordan en del af Aarhus’ ældste havnearealer kan transformeres til et moderne, rekreativt aktivitets- og opholdsrum.

Udviklingen af De Bynære Havnearealer i Aarhus er et af Danmarks største byggeprojekter, hvor titusindvis af kvadratmeter i disse år gennemgår en forvandling fra industrihavn til en ny levende bydel. I den anledning er kommunen gået sammen med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at afholde en 2-ugers vinterskole for at give studerende arkitekter og bygningskonstruktører en lærerig og spændende udfordring.

På vinterskolen, som afholdes af NCC Construction sammen med Aarhus Kommune ved Arealudvikling Aarhus, Arkitektfirmaet C.F. Møller, Arkitektskolen Aarhus og Bygningskonstruktøruddannelsen på VIA University College i Aarhus, får studerende på tværs af traditionelle faglige skel mulighed for at arbejde med den nyeste 3D-teknologi. De skal udforme deres bud på et unikt og fremtidstænkende offentligt rum for enden af Pier 2 på De Bynære Havnearealer – helt præcist der, hvor Nørreport ender, og Bestsellers nye domicil skal ligge.

”Vinterskolen tjener flere formål. Dels er det spændende at se, hvilke resultater der kommer ud af at nedbryde de traditionelle faglige siloer i byggebranchen ved fx at lade arkitekter og konstruktører arbejde tæt sammen og skabe noget i fællesskab. Alle arrangørerne er også glade for at kunne tage et socialt medansvar for uddannelsen af de unge, som får værdifulde praktiske erfaringer af at arbejde med opgaven. Og sidst, men ikke mindst, glæder vi os naturligvis til, at de studerende bidrager med deres friske syn på, hvordan udviklingen af Aarhus muligvis kan foregå,” forklarer direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC Martin Manthorpe.

Rekrutteringen af de deltagende studerende er foregået via de lokale uddannelsesinstitutioner .

”Vi offentliggjorde vinterskolen kort før jul, og pladserne er hurtigt blevet fyldt op,” fortæller Dorte Merete Jakobsen, studieleder på bygningskonstruktøruddannelsen på VIA University College i Aarhus.

Et rekreativt rum med en bæredygtig profil

Et af projektkravene er, at de studerendes løsning passer naturligt ind i Aarhus Kommunes bæredygtighedsstrategi om at blive CO2-neutral inden 2030.

”Vi lægger meget vægt på projekternes klimavenlige profil. De studerendes bud på et byrum med plads til ophold og aktiviteter skal derfor være CO2- neutralt og energiproducerende ved fx at inkludere solfangeranlæg, vindturbiner eller lignende,” forklarer arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen fra Aarhus Kommune.

Det konkrete forslag til aktiviteter på området er helt op til de studerendes kreativitet, og her vil arrangørerne ikke dominere for meget.

Øver brugen af den nyeste teknologi

To af de studerendes vejledere under vinterskolen bliver Klaus Toustrup og Michael Kruse, begge partnere i det århusianske Arkitektfirmaet C.F. Møller.

”Som en af byens store tegnestuer synes vi, det er vigtigt at bidrage til studiemiljøet. Samtidig er dialogen med de studerende spændende for os som firma, og opgaven ligger helt fint i tråd med C.F. Møllers miljøprofil og vores arbejde med at skabe bæredygtigt byggeri”, siger Klaus Toustrup.

De studerende skal bruge moderne 3D-teknologi til tegninger, skitser og beregninger og opgaven kræver, at eleverne inkluderer bygninger med et volumen på mindst 1.500 m3, så de får erfaring med at arbejde med rummelighed.

”Kendskab til brugen af 3D-programmerne vil være afgørende i fremtidens arkitekt- og byggebranche. De er det ’sprog’, som arkitekter, ingeniører og entreprenører alle sammen taler, og de forenkler en hel serie af beregninger af alt lige fra varmeudledning og energispild til hvor mange ton beton, man har behov for til en bygning,” fortæller en anden vinterskolevejleder, Frank Hollinger, chefarkitekt i NCC Construction.

Vinterskolen starter med en kick-off dag den 30. januar og løber så med undervisning, workshops og gruppearbejde frem til den 10. februar, hvor de i alt fire hold skal præsentere deres arbejde for en dommerkomité bestående af repræsentanter fra alle arrangørerne. Den 1. marts kårer dommerne vinderprojektet, som i løbet af foråret vil blive udstillet på Arkitektskolen og forskellige konferencer omkring byudvikling.

Læs mere om vinterskolen på www.ncc.dk/vinterskole og på www.facebook.com/vinterskole

Sommerskole 2011

Fredag den 26. august kulminerede to ugers ’co-created construction’ da arkitekt- og ingeniørstuderende fremviste deres fælles bud på fremtidens energirenovering som afslutningen på sommerskolen NCC Innovation Campus 2011.

I næsten 14 dage arbejdede studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole, BYG DTU og Aalborg Universitet  sammen på tværs af traditionelle faggrænser med at udforske samarbejdsformer og løsninger, der meget vel kan blive en del af fremtidens energirenovering. De deltog i en sommerskole arrangeret af NCC og Henning Larsen Architects. Formålet var at demonstrere i praksis, hvordan man gennem ny tværgående samskabelse i byggesektoren kan skabe ægte innovation og værdiforøgelse – et begreb populært kaldet co-creation. Se filmen med interviews her:

[flowplayer src=’http://cocreateconstruction.dk/images/film/Sommerskole.flv’]

Kernen ligger i at skabe en koordinering og transport af viden på de rigtige tidspunkter mellem alle parter i et projekts tilblivelse ved at anvende nye digitale simuleringsværktøjer. Den fælles informationsplatform er med til at sikre, at der træffes designvalg på et oplyst grundlag inden for områder som pris, bygbarhed, energi- og ressourceforbrug.
 

Tværgående arbejde med design, modellering og beregning

Alle deltagerne på sommerskolen har ud fra konceptet co-creation arbejdet med at løse en af nutidens helt store samfundsmæssige udfordringer: at nedbringe energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse.

Med udgangspunkt i en konkret case venligt stillet til rådighed af ejendomsadministrations-selskabet DATEA endte de studerende med i hold at give deres bud på en energirenovering og modernisering af butikscenteret Hørsholm Midtpunkt. Der er bl.a. blevet arbejdet med BIM-softwaren ArchiCAD og energisimuleringssoftwaren EcoDesigner samt med NCC’s digitale modelleringsværktøjer, der indgår i virksomhedens byggekoncept Virtual Design & Construction (VDC).

Projektudfordringen for holdene tog udgangspunkt i respekt for arkitektoniske kvaliteter, bygbarhed og økonomiske rammer. Ud over fokus på energirenoveringen er de studerende også blevet tilskyndet til at komme med friske bud på moderniseringsmuligheder for butikscenteret. 

Sommerskole

Henning Larsen Architects og NCC Construction Danmark inviterer
16 studerende til sommerskole på NCC Innovation Campus

Læs om det her

.