Category: Artikler

Sommerskole 2011

Fredag den 26. august kulminerede to ugers ’co-created construction’ da arkitekt- og ingeniørstuderende fremviste deres fælles bud på fremtidens energirenovering som afslutningen på sommerskolen NCC Innovation Campus 2011.

I næsten 14 dage arbejdede studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole, BYG DTU og Aalborg Universitet  sammen på tværs af traditionelle faggrænser med at udforske samarbejdsformer og løsninger, der meget vel kan blive en del af fremtidens energirenovering. De deltog i en sommerskole arrangeret af NCC og Henning Larsen Architects. Formålet var at demonstrere i praksis, hvordan man gennem ny tværgående samskabelse i byggesektoren kan skabe ægte innovation og værdiforøgelse – et begreb populært kaldet co-creation. Se filmen med interviews her:

[flowplayer src=’http://cocreateconstruction.dk/images/film/Sommerskole.flv’]

Kernen ligger i at skabe en koordinering og transport af viden på de rigtige tidspunkter mellem alle parter i et projekts tilblivelse ved at anvende nye digitale simuleringsværktøjer. Den fælles informationsplatform er med til at sikre, at der træffes designvalg på et oplyst grundlag inden for områder som pris, bygbarhed, energi- og ressourceforbrug.
 

Tværgående arbejde med design, modellering og beregning

Alle deltagerne på sommerskolen har ud fra konceptet co-creation arbejdet med at løse en af nutidens helt store samfundsmæssige udfordringer: at nedbringe energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse.

Med udgangspunkt i en konkret case venligt stillet til rådighed af ejendomsadministrations-selskabet DATEA endte de studerende med i hold at give deres bud på en energirenovering og modernisering af butikscenteret Hørsholm Midtpunkt. Der er bl.a. blevet arbejdet med BIM-softwaren ArchiCAD og energisimuleringssoftwaren EcoDesigner samt med NCC’s digitale modelleringsværktøjer, der indgår i virksomhedens byggekoncept Virtual Design & Construction (VDC).

Projektudfordringen for holdene tog udgangspunkt i respekt for arkitektoniske kvaliteter, bygbarhed og økonomiske rammer. Ud over fokus på energirenoveringen er de studerende også blevet tilskyndet til at komme med friske bud på moderniseringsmuligheder for butikscenteret. 

Fronthouse

fronthouse

Gate 21 og projektet Plan C afholdte d. 16. juni 2011 konferencen FRONTHOUSE – om fremtidens energirigtige renovering i offentlige bygninger og almene boliger.

På konferencen kunne man:

 • Møde den hollandske arkitekt Thomas Rau (NL) – en af verdens mest innovative arkitekter, der gennemfører store renoveringsopgaver med fokus på bæredygtighed, energi, økonomi og unik arkitektur.
 • Høre nogle af vores mest toneangivende danske politikere give deres konkrete bud på, hvordan vi får både får mere energirigtig renovering og mere vækst.
 • Opleve nogle af de bedste eksempler på energirigtig renovering. Og høre hvordan de har taklet de hindringer, der ligger når der skal besluttes, findes finansiering, laves udbud, skabes merværdi m.m.
 • Netværke med professionelle fra hele landet der måske sidder med løsninger, inspiration og tilgange I har brug for.
 • Workshoppe – om bl.a. helt ny viden, spændende cases, debat, nytænkning, teknologi, finansiering m.m. Læs mere om FRONTHOUSE workshops.

Program

9.00 Registrering og morgenmad
9.15 Landspolitiker giver sit bud på hvordan Offentlig-Privat Innovation kan bidrage til at øge energirigtig  renovering.
9.30 Hvorfor en konference om energirenovering? – konferencier indrammer denne konferences mission, og hvilken rolle Gate 21´s tilgang og projekter spiller for at sætte gang i feltet.
9.45 Eksempler på Innovativ energirenovering – præsentation af cases v/NCC, Velux, Henning Larsen m.fl.
10.00 Refleksion om foregående oplæg.
10.15 To eksempler på en nytænkende kommuners og boligselskabers energirenoveringer med merværdi.
10.45 Refleksion om foregående oplæg.
11.00 Kort kunstnerisk pause.
11.15 Arkitekt Thomas Rau (NL) om bæredygtig renovering i stor skala.
12.00 Frokost og underholdning.
13.00 8-10 Workshopspor, der viser og debatterer energirenovering med merværdi, OPI muligheder, hindringer for energirenoveringer. Læs om FRONTHOUSE workshops
15.00 Pause og netværk
15.15 Tor Nørretranders, forfatter – fremtidens byggeinnovation ligger i byer og kommunerne
15.45 Afrunding

Se interviews om deltagere om dagen her.

Praktisk information

Tid & sted: 16. juni 2011 kl. 09.00-16.00
Adresse: NCC, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup
Pris: Gratis adgang (maks. 200 pladser) – så hurtig tilmelding anbefales.
Målgrupper: Beslutningstagere, ledere og medarbejdere fra kommuner og boligselskaber.
Ledere, medarbejdere og andre professionelle fra virksomheder og organisationer indenfor byggebranchen
Forskere
Bonus: Konferencens faglige indhold vil blive krydret med kunstneriske indslag, filosofiske provokationer og en beliggenhed med udsigt over vandet.

Cradle to Cradle i byggeriet

Dato: 12 April

Denne eftermiddag byder på et indblik i udviklingen af Cradle to Cradle byggekriterier holdt i samarbejde med Vugge til Vugge Danmark, 3xN og NCC.

Eventen Cradle to Cradle i byggeriet

Her vil Martin Fluri fra Vugge til Vugge og Kasper Guldberg fra 3xN fortælle om det fælles Real Dania støttede projekt, der har til formål at udvikle en byggeanvisning baseret på Cradle to Cradle tankegangen.

Anvisningen skal tage udgangspunkt i fire principper baseret på Cradle to Cradle-konceptet, nemlig 1) design af kredsløb, 2) brug af grøn energi, 3) brug af sunde materialer og 4) understøttelse af biodiversitet. Arbejdet tager udgangspunkt i et teststudie af et konkret byggeprojekt, der skal bane vejen for en anvisning, der enkelt og konkret kan vise vejen for implementering af Cradle to Cradle i byggebranchen. Læs mere om projektet på Realdania.

Denne aften får du indblik i projektet og mulighed for at komme med indspark og vinkler, og få diskuteret vigtige aspekter i udviklingen af dette omfattende område.

Program
 • 15.00 Ankomst
 • 15.15 Velkomst ved Johanne Bjørndahl, CradlePeople og Martin Mantorpe, NCC
 • 15.30 Vugge til Vugge Danmark præsenterer projektet
 • 16.00 Kasper Guldberg præsenterer Cradle to Cradle byggecase
 • 16.30 Spørgsmål og kommentarer
 • 16.45 Kaffepause
 • 17.15 Workshops over 6 hovedtemaer
 • 18.15 Præsentation og diskussion fra grupperne
 • 18.45 Afrunding
Praktiske oplysninger

Eventen er åben for alle, så inviter gerne venner og kollegaer med.
Husk tilmelding, da der er begrænsede pladser.

Tilmelding: johanne@cradlepeople.dk
Adresse: NCC, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup

Sommerskole

Henning Larsen Architects og NCC Construction Danmark inviterer
16 studerende til sommerskole på NCC Innovation Campus

Læs om det her

.