Vækstspring kræver nytænkende entreprenører

Faggrænserne skal udfordres

Download artikel som pdf.

Fremtidens byggerier, måske ikke mindst de grønneste af dem, tvinger entreprenøren til at tænke på en ny måde. Sådan ser det i hvert fald ud fra den stol, som tilhører arkitekt Jakob Strømann-Andersen, Henning Larsen Architects.

-Entreprenører skal åbne sig for nye ideer, de skal ikke se byggesektoren som et område, der er faseinddelt mellem arkitekt, ingeniør og entreprenør. Entreprenører skal tænke selve processen på en anden måde, fx ved at komme langt tidligere ind i byggeriet, tale om deres visioner og på den måde udfordre arkitekten, siger Jakob Strømann-Andersen.

Han forestiller sig ligefrem, at entreprenøren stiller krav, også kritiske krav, til arkitekten.
-Man kan jo sagtens forestille sig en entreprenør, der på en overbevisende måde fortæller om sin version og på den måde forsøger at påvirke et byggeri.

Entreprenøren kan fortælle sin egen historie om byggeriet i stedet for blot at stille specifikke krav. Hvilket område skal et byggeri være med til at udvikle? Hvilke mennesker vil kunne trives i et bestemt byggeri? De spørgsmål må entreprenøren meget gerne stille. Så kan arkitekten arbejde videre derfra, mener Jakob Strømann-Andersen.

Fællesnævner: dagslys
-I byggeriet skal vi blive bedre til både at anerkende og at udfordre hinandens faggrænser. Ofte ser man, at fx arkitekt og entreprenør modarbejder hinanden i projektfasen. På Carlsberg har min tegnestue været med til at udvikle et projekt, hvor dagslyset var fællesnævneren. På det sociale niveau, på det arkitektoniske niveau, på det energimæssige og det materielle, ja, hele vejen igennem, hvor vi så at sige har delt dagslyset imellem forskellige faggrupper og forskellige arkitektfirmaer. Jeg vil påstå, at vi på den måde har skabt mere kvalitet, lavere energiforbrug, bedre indeklima og bedre udendørs miljø. Og selve processen forløb også bedre, understreger Jakob Strømann-Andersen.

Tekst Søren Egert 23012012

Comments are closed.