Næste gang bliver det endnu bedre

NCC overvejer flere direkte og konkrete kontakter til uddannelsesinstitutionerne. Og måske følger andre store virksomheder trop

Tekst: Søren Egert
Foto: Dalibor Sandic, NCC

Download pdf

-Mit indtryk er, at flere af de studerende rent faktisk følte sig hjemme i vores hus. Det smittede af på deres engagement, og selv om processerne strakte sig over flere måneder, holdt de hele tiden fast. Siger Martin Manthorpe, direktør i NCC Construction Danmark A/S.

Han mener, ligesom flere af de studerende, at flere elementer af samarbejdet mellem NCC og de studerende kan gøres bedre.
-Måske kan det være en idé for os at sige til os selv, at det på dagen ikke nødvendigvis skal være en chef, som de studerende skal tale med. Der kan sikkert være fornuft i så at sige at gå et skridt ned. Konkret kunne det fx betyde, at der blev sat en medarbejder af til en gang om ugen at spise frokost med en gruppe af de studerende. Man skal huske på, at vi sandsynligvis har en kultur, der bygger på, at vi altid har travlt, siger Martin Manthorpe.
Han noterer sig, at de studerende har en dobbeltinteresse i at være i NCC-projekterne.
-Dels er der de rent faglige aspekter, hvor vi tydeligt mærker, at de studerende kommer med nogle færdigheder, som de gerne vil prøve af, og som vi har en interesse i at få foldet ud. Dels har de studerende en helt naturlig lyst til simpelthen at komme tæt på en stor og velfungerende virksomhed, hvor man jo trods alt ikke kan udelukke, at der kan være et ledigt job på et tidspunkt, konstaterer Martin Manthorpe.

Samarbejde
Det har gjort indtryk på ham, at en så uhomogen gruppe, som de studerende i NCC-projekterne udgør, formår at arbejde så godt sammen, som tilfældet har været.
-De studerende har både skullet forholde sig til, at der stort set ikke var to studerende med samme baggrund. Og tilmed har de også måttet arbejde med, at deres kendskab til NCC var meget begrænset. Man kan måske tale om, at forløbet som sådan har været ramt af små begyndervanskeligheder, men det skygger slet, slet ikke for, at jeg meget vel kan forestille mig, at vi vil gøre det hele igen, siger Martin Manthorpe.
For ham at se viser NCC stor åbenhed og nysgerrighed ved at invitere en lille snes studerende indenfor.
-Vi forsøgte at skabe et studiemiljø, og det lykkedes. De følte sig godt tilpas her i huset, siger han.

NCC som virksomhed lod de studerende arbejde dels med opgaver, der var reelt forretningsorienterede, dels med emner, der mere udfordrer virksomhedskulturen, fx samarbejdsmønstre.
-Ikke alle i NCC har kunnet se, at de skulle bruge tid på projektet med de studerende, men jeg synes, det er vigtigt at få forklaret, at det har stor betydning, at vi åbner os, også når det drejer sig om studerende. Husk: Vi kan levere viden til de studerende, men de afleverer altså også noget til os, som er værdifuldt, understreger Martin Manthorpe.

Næste gang..
På længere sigt ser han muligheder i at føre konkrete dialoger med forskellige uddannelsesinstitutioner.
-Jeg er sikker på, at institutionerne har ideer til, hvordan vi kan udvikle projekter som dem, vi netop har afsluttet i NCC. Det offentlige skal lære af det private erhvervsliv og omvendt. Den erkendelse er ganske mange virksomheder i hvert fald nået til, og jeg bliver da ikke forbavset, hvis det forløb, vi har haft hos os i 2012 sammen med de studerende, vil kunne udstrækkes til andre store og toneangivende virksomheder. Jeg kan godt se for mig, at det, vi har gjort de seneste måneder, kan inspirere andre til at gøre noget lignende, vurderer Martin Manthorpe.
 

Comments are closed.