Og synderne er: bygninger, biler og bøffer..

 Om 23 år skal bygninger i Danmark være CO2-neutrale. Danmark som sådan skal være det i 2050.

Download artikel som pdf.

Mulighederne for at nå de ambitiøse mål blev endevendt på en konference, som organisationen Dansk Byggeri afviklede 26. januar 2012. Fællessalen på Christiansborg udgjorde den pompøse ramme, som en lang række af byggeriets praktikere og teoretikere fyldte ud en hel eftermiddag. Til en begyndelse satte prodekan på Københavns Universitet, Katherine Richardson, konkrete ord på, hvad klimadagsordenen betyder for bl.a. entreprenører og bygningsejere. Det korte referat af hendes indlæg kan koges ind til tre ord:
Kom i gang!

En af praktikerne, direktør Martin Manthorpe, NCC Construction Danmark A/S, gjorde det klart for de knap 200 konferencedeltagere, at bygninger, biler og bøffer er de store syndere, når vi taler global opvarmning.
-I lyset af de opgaver, opvarmningen giver videre til verdens befolkning, er det nødvendigt at rykke nu, sagde Martin Manthorpe.

Som han ser det, skal entreprenørbranchen have fokus på tre områder: nybyggeri, den eksisterende boligmasse og infrastruktur/forsyning. Diskret gjorde han i den forbindelse forsamlingen opmærksom på sidste sommers skybrud i specielt hovedstadsområdet.

Tre faser
NCCs erfaringer for så vidt angår renoveringer summerede Martin Manthorpe op sådan her:
-Først og fremmest skal man gøre det, når der alligevel bygges om og vedligeholdes. De mulige energibesparelser skal tænkes ind, og der tegner sig faktisk tre faser. Før 1980 stod fx klimaskærm tekniske installationer og styring af adfærd højt på listen. Efter 1980 primært tekniske installationer og styring af adfærd, og efter 2006 er der fornuft i at kombinere styring af adfærd med tæt samarbejde, når der skal udarbejdes planer for bæredygtig renovering af ejendomme, understregede han.

Hvor er investorerne?
I debatten om renovering og energiforbedring af eksisterende boliger efterlyste Martin Manthorpe de institutionelle investorer.
-De rører for lidt på sig og burde spille en langt større rolle på flere planer, sagde han.
Til gengæld fornemmer han en klar bevægelse i den rigtige retning, når det drejer sig om kommuner og boligselskaber og deres indstilling til både energiforbrug og boliger.
-Mit indtryk er, at kommunerne ser på, hvad andre kommuner udretter. De bruger med andre ord hinanden, og på den måde tegner der sig konturerne af en model, der på længere sigt sandsynligvis breder sig til det private segment, sagde han.

Justering
-De forandringer, som lige nu finder sted på det offentlige område, bør føre til, at politikerne hist og her justerer lovgivningen. Uden at gå i detaljer vil jeg blot sige, at justeringer er nødvendige, hvis vi skal nå frem til at co2-neutralt Danmark. I grunden drejer det sig jo om, at naturen ikke kan passes ind i et regneark. Men det kan tilbagebetalingstider, hvis jeg må sige det på den måde.
Og det gjorde Martin Manthorpe, mens forsamlingen nikkede anerkendende.

Tekst Søren Egert 26012012

Comments are closed.