Ny værdikæde og nye roller på vej i byggebranchen

Brancheglidning 2014.

Det bliver kaldt alt fra brancheglidning til forretningsudvikling. Men dybest set står store dele af byggebranchen ved en skillevej, hvor traditionelle faglige skel bliver brudt ned, og nye samarbejdsrelationer opstår.

-Fremtidens opgaver for os som branche vil være tæt knyttet til den udvikling, der finder sted især i og omkring byerne. Opgaverne vil få et både socialt og kulturelt indhold, og det betyder, at vi i byggebranchen kommer vi til at se helt nye værdikæder og helt nye måder at løse opgaver på, siger Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC.

Og han suppleres af Jesper Nybo Andersen, adm. dir. i Orbicon og formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

-De mange forskellige aktører i byggesektoren har traditionelt været låst fast i bestemte roller, fx som arkitekt, rådgivende ingeniør eller bygherre. -I dag ser vi, at grænserne mellem de forskellige aktører i værdikæden flytter sig markant, og opgaverne har flere facetter end tidligere siger Jesper Nybo Andersen.

Nye muligheder

Som Martin Manthorpe ser det, hænger brancheglidningen i byggeriet uløseligt sammen med den teknologiske udvikling og de nye muligheder, den giver.

-Når vi kan bygge huse, der producerer mere energi end de forbruger, hvorfor skulle vi så ikke gøre det til et selvstændigt forretningsområde for os. Hvorfor skulle vi afhænde den energi, vores huse producerer, til et energiselskab, som så sælger energien videre. På det felt vil du se nye forretningsmodeller opstå, siger han.

-Markedet efterspørger, at entreprenører leverer løsninger, der inddrager områder, som vi traditionelt har overladt til andre, bl.a. sociale og kulturelle aspekter ved det at bygge nyt. Vi har fx opført Dome of Visions ved Det Kongelige Bibliotek i København (www.domeofvisions.dk) og på den måde udfyldt et tomrum i markedet og i byen.

Samtidig opnår vi som virksomhed, at vi tilegner os ny viden meget hurtigt, og som direktør i en stor entreprenørkoncern tør jeg ikke at lade det være op til andre at definere ny viden for os. Vi vælger her at gå forrest og vise et godt eksempel, lyder det fra Martin Manthorpe.

-Vi opfører simpelthen et midlertidig forsamlingshus, der gør det muligt for byen at skabe aktiviteter, som giver liv mellem bygningerne. På den måde er vi med til at understøtte et kulturliv og et særligt byliv, og den tendens kan på længere sigt udvikle sig til noget, der bliver et selvstændigt forretningsområde i byggebranchen, vurderer Martin Manthorpe.

Ny hverdag

Hos Foreningen Rådgivende Ingeniører står formanden, Jesper Nybo Andersen, på første række og ser på den udvikling, der uden diskussion vil ændre hverdagen for mange af foreningens medlemmer.

-Rådgivere kommer i større udstrækning til at arbejde med det, jeg vil kalde arkitektvirksomhed, og arkitekter yder teknisk rådgivning. Entreprenørerne udvider hele tiden deres arbejdsområde, og der findes totalentreprenører, som har egenprojektering som en del af den totale ydelse. De traditionelle roller er med andre ord voldsomt udfordret, siger Jesper Nybo Andersen.

-Som jeg ser det, forstærkede finanskrisen den brancheglidning, vi ser i øjeblikket. Krisen fik os til at vurdere, om vi var korrekt organiseret i den fødekæde, byggeri består af. Vi begyndte at udfordre hinanden på, om de grænser, der var trukket, nu også var fornuftige. Resultatet er, at vi på mange fronter har optimeret værdikæden, og vi er slet ikke ved vejs ende, siger han.

-Dagens byggeopgaver er langt mere komplekse end for blot ti år siden.
Man skal indtænke miljøforhold, infrastruktur, bæredygtighed og mange andre elementer, som gør, at rådgiverens kompetenceprofil skal være meget bred, anfører Jesper Nybo Andersen.

Nye fagområder

Ifølge Martin Manthorpe fra NCC kommer der ekstra fart i brancheglidningen, når behovet for nye forretningsområder opstår, og løsningen bliver en integreret del af virksomhedens forretningsmodel.

-Bæredygtighed og energi er fx kommet meget højt op på den dagsordensliste, der gælder i byggebranchen. NCC bliver jo traditionelt opfattet som en aktør på bygge- og anlægsområdet, men takket være de to aktuelle dagsordener kan man sige, at NCC også er på vej ind i de brancher i og med, at vi jo er i stand til at bygge huse, der producerer mere energi end de forbruger og på den måde er bæredygtige, påpeger Martin Manthorpe.

-Man kan sige, at vi meget målrettet arbejder på at opbygge kompetencer på områder, hvor vi tidligere næsten pr. automatik købte rådgivning og vejledning eksternt. Vi har alle skullet tilpasse os de nye tider, der fulgte efter finanskrisen, men hos enkelte rådgivende ingeniørvirksomheder har det knebet med tilpasningen. De har udført business-as-usual og har ikke tilegnet sig de nye og nødvendige kompetencer, som NCC og det øvrige marked efterspørger, siger Martin Manthorpe.

10.000 timer

-Udfordringen for den rådgivende ingeniør består bl.a. i at se på de kompetencer, som bliver efterspurgt. I sportens verden siger man, at man først har opbygget kompetence, når man har brugt 10.000 timer på den disciplin, man dyrker. Men udfordringen for den rådgivende ingeniør ligger i, at samfundet leder efter helt nye løsninger, Sådan lidt firkantet spurgt: Hvordan får man opbygget en erfaring bestående af 10.000 timer inden for et felt, der i realiteten er nyt, fordi samfundet efterspørger nye løsninger, slutter Martin Manthorpe.

TEKST: SØREN EGERT

Comments are closed.