Kom i gang, tænk strategisk og bliv skybrudsparat

30 pct. mere regn kræver nytænkning af entreprenører, politikere og eksperter. NCC var på podiet, da skybrud blev diskuteret ved stor høring på Christiansborg 3. februar.

Doenload artikel som pdf.

Som miljøminister Ida Auken (F) ser det, betyder klimaforandringerne blandt andet, at den gammelkendte hverdagsregn er på retur. I stedet må vi vænne os til, at skybrud er noget, der for fremtiden ganske ofte vil gribe ind i vores måde at leve på.

-Derfor bliver vi nødt til at gå fra passiv opsamling af viden til aktiv handling.
Udfordringerne er enorme, klimaforskerne har fortalt om det i årevis, og alle kan se omfanget af udfordringerne, når vi tænker på, at vi både får flere skybrud og en vandstand, der ved flere af vores kyster stiger med mere end en meter. Og når nu forskerne stort set er enige om, at skybruddet i juli 2011 langtfra er en enlig svale, så må vi altså se at komme i gang, lyder det fra ministeren.

Hun deltog fredag 3. februar 2012 i en velbesøgt konference i Fællessalen på Christiansborg, arrangeret af rådgivningsvirksomheden Alectia. Også Københavns overborgmester, Frank Jensen (A) var på talerstolen sammen med både praktikere og teoretikere. Fx satte ph.d. og hydrogeolog Jan Jeppesen fra Alectia perspektiv på skybrud ved at fortælle om LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Man kan ifølge ham overveje, om der skal graves nye render i byen, om der skal bygges underjordiske vandtanke, som kan tage toppen af problemerne, når regnen vælter ned, eller om man – populært sagt – kan få husejere til selv at lede vandet fra tagrenderne ud i græsplænen.

Sammen om vandet
Martin Manthorpe, direktør i NCC Construction Danmark A/S, var inviteret som praktikeren, der kan fortælle om det, der allerede gøres rent skybrudspolitisk, og frem for alt om, hvad der bliver brug for i de kommende år. Som han formulerede det fra Fællessalens talerstol: ”Vand søger ikke automatisk derhen, hvor virksomheder, stat og kommuner har investeret. Vand skelner ikke.”

-Vi kan se, at behovet for strategisk byplanlægning er stort. Og det er ikke tilstrækkeligt at fokusere alene på vand. Der skal tænkes over energiforbrug, affaldshåndtering, infrastruktur generelt, og for entreprenørbranchen specifikt skal der også fokus på materialer. Vi kan jo fx spørge os selv, hvordan vi rent faktisk ønsker at bo og leve, siger Martin Manthorpe.

Han er overbevist om, at samarbejde på tværs er helt nødvendigt, hvis fx vandkampen skal vindes.
-Vand bestemmer som sagt selv, og derfor nytter det jo ikke, at én kommune gør en stor indsats, hvis den næste så forholder sig passivt og lader vand være vand. Samarbejde, co-creation, skal stimuleres. Samspillet mellem det offentlige, det private og vidensinstitutionerne skal blive bedre. Heldigvis breder der sig en kollektiv bevidsthed om, at jorden er en organisme, som vi skal leve i balance med. Vi kan med andre ord ikke bare stå og kigge på jorden og behandle den, som vi vil, fastslår Martin Manthorpe. Han ser gerne, at kommuner, virksomheder og stat slipper innovationskræfterne løs og spørger i den forbindelse, om den laveste pris nu også altid sikrer de bedste løsninger.

Nye redskaber
En af dem, der har haft skybrud helt inde på livet og på budgettet, er Københavns overborgmester Frank Jensen (A). Han siger direkte, at skybruddet 2. juli sidste år forvoldte skader på Københavns kommunes bygninger for 200 millioner kroner..

-Vi har brug for helt konkrete partnerskaber, hvis vi skal løse problemerne med både skybrud og klimaforandringer. Virksomheder, kommuner og videnscentre skal arbejde tæt sammen om holdbare løsninger. Fra kommunalpolitisk hold sagde vi allerede i efteråret 2011 til den dengang nyudnævnte miljøminister, at kommunerne har brug for nye redskaber til at løse spildevandsproblematikken. Hvad må fx takstfinansieres, og hvad må finansieres over skatten? Ministeren kvitterede hurtigt og sagde, at regeringen kommer med lovinitiativer, der vil gøre det lettere for kommunerne at handle konkret, siger Frank Jensen.

Konferencen på Christiansborg havde i det hele taget som ambition at forholde sig konkret til opgaverne og problemerne. På et tidspunkt fik det direkte Martin Manthorpe til at spørge Frank Jensen, om kommunen nu også tager højde for klimaforandringer og skybrud ved de 33 daginstitutionsbyggerier, som kommunen er i gang med?
-Jeg kan sige til Martin Manthorpe og forsamlingen, at kommunen er under meget stort pres for at opføre daginstitutioner og på den måde skaffe 6000 pladser til børn. Derfor har vi visse steder været nødt til at vælge standardløsninger, der nok ikke helt tager højde for, hvordan man bedst afleder regnvandet. Men det vejer altså også tungt, at forældre har krav på et pasningstilbud. Og det vejer da også tungt i bestræbelserne på at sikre mit genvalg til borgmesterposten om to år, sagde en ærlig Frank Jensen.

Tekst Søren Egert 03022012

Comments are closed.