Politikerne har nøglen

Bygge- og anlægsbranchen om ti år: Grøn omstilling kræver nye beslutninger

– I et helt overordnet samfundsperspektiv er det meget afgørende, at de offentlige investeringer, der bliver foretaget de næste ti år, bliver brugt til at udvikle nye løsninger for byggeriet herhjemme, siger Poul Erik Lauridsen, nytiltrådt direktør i Gate 21 – et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner.
Han hæfter sig ved, at der reelt er en mulighed for at dreje de offentlige investeringer i den retning, som politikerne beslutter sig for.

TEKST: SØREN EGERT
ILLUSTRATION: GRAFIRAF

Download artikel som pdf
 

illu-Politikerne-har-nøglen

‘Gårsdagens teknologi
– Som jeg ser det, har politikerne på både lokalt og nationalt plan store muligheder for at påvirke udviklingen i byggeriet og fx stimulere hele innovationstankegangen. Det kræver, for det første, at man beslutter sig for at gøre det, og at man holder fast i beslutningerne. Bliver pengene brugt forkert, risikerer vi at investere i gårsdagens teknologi, tilføjer Poul Erik Lauridsen.
I 2012 lagde Gate 21 sig fast på en strategi, der betyder, at man nu har fokus på tre indsatsområder.
Det første har Gate 21 valgt at kalde By og Byg, det andet er Transport og det tredje har man døbt Energi og Ressourcer.
– Overordnet drejer det sig for os om at accelerere den grønne omstilling på de nævnte indsatsområder. Og vi gør det ikke mindst med udgangspunkt i kommunernes klimaplaner. Ser man på, hvor de store investeringer vil ske i de kommende år i lyset af ønskerne om et fossilfrit samfund, så er de tre sektorer helt afgørende. Det er her, der skal foregå en udvikling, og hvor store summer bliver investeret. Vi tror på, at vores udviklingsprojekter i form af offentligt-privat samarbejde kan slå stærkest igennem på netop By og Byg, Transport og Energi og Ressourcer, siger Poul Erik Lauridsen.
Han lægger ikke skjul på, at der netop hvad angår offentligt-privat samarbejde findes udfordringer.

Grøn erhvervsvækst
– Lad mig nævne de støtteordninger, der findes i Fornyelsesfonden.
Enkelte af ordningerne er målrettet OPI, altså offentligt-privat innovationsarbejde på sundhedsområdet, men samme ordninger gælder ikke inden for det grønne område. Derfor er der behov for at sætte mere fokus på netop det grønne område, hvis man ønsker såkaldt grøn erhvervsvækst, også i byggeriet. Der er brug for særlige støtteordninger, som kan skabe gode rammebetingelser for offentlig-privat innovation på dét område.
– Ser man på Fornyelsesfonden, er der mest fokus på virksomhedernes produktudvikling og markedsmodning, og det ser jeg som både nødvendigt og godt, men ved at gå lidt mere ind i offentligt-privat samarbejde kunne vi alle få mere at vide om, hvilken efterspørgsel, der er på det offentlige marked. Et tættere samarbejde mellem virksomhederne og det offentlige vil helt afgjort kunne skabe mere innovation. Virksomhederne kunne den vej rundt udvikle løsninger, der er målrettet det offentlige marked, vurderer Poul Erik Lauridsen.

Rammevilkårene
– I dag stammer 70 pct. af de investeringer, som finder sted i byggesektoren, fra det offentlige eller fra det almennyttige område.
Derfor er det vigtigt, at også de penge bliver brugt, så der kan skabes både grøn omstilling og nye løsninger ude i virksomhederne, påpeger Poul Erik Lauridsen.
Han mener, at et styrket offentligt-privat samarbejde er afgørende for, at en grøn omstilling overhovedet kan finde sted.
– Innovation er også afhængig af, at du får koblet fx universiteternes viden sammen med den produktudvikling, der foregår i virksomhederne. Og i den sammenhæng spiller den offentlige efterspørgsel en meget central rolle. Vi har brug for at se nærmere på de rammevilkår, der gælder på dét felt, slutter Poul Erik Lauridsen.

Fornyelsesfonden hører under Erhvervsstyrelsen og har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, særligt i små og mellemstore virksomheder.

Gate 21 er at partnerskab mellem private virksomheder, kommuner i Region Hovedstaden og forskningsinstitutioner, der sammen arbejder for et bæredygtigt samfund og en grøn erhvervsudvikling.
Se mere på www.gate21.dk

 

Comments are closed.