Partnerskaber afliver myter

Når bl. a. guitaristen i bandet Nephew, Kristian Riis, og  den administrerende direktør i virksomheden Kvadrats A/S, Anders Byriel, forener kræfterne og pejler sig ind på partnerskaber, som indgås på tværs af kultur og erhverv,  udstråler de ret præcist den power, som tilsyneladende er nødvendig, hvis utraditionelle partnerskaber skal lykkes.

domer

Erhverv Aarhus satte partnerskaber på dagsordenen, da Dome of Visions på havnen i Aarhus forleden lagde kuppel til en formiddag, hvor utraditionelle partnerskaber og samarbejde på tværs, cocreation, blev debatteret.

-Domen i sig selv udfordrer jo én. Når jeg er inviteret til at tale om partnerskaber og skal holde mit foredrag i denne fantastiske bygning, føler jeg på en måde, at jeg er på rejse. Hvor ender jeg, og hvor ender domen. Det kan jo være den en skønne dag ender som et produkt, siger Anders Byriel, adm. dir. i Kvadrat A/S.

Virksomheden er dybt respekteret for at være en markant aktør på det internationale ”high end” marked for tekstil- og ingeniørdesign, og Anders Byriels hverdag i Kvadrat A/S består i høj grad af samarbejde, cocreation, med designere, kunstnere og arkitekter.

Modigt gjort

-Jeg er sikker på, at formen, altså kuplen, i sig selv vil inspirere bredt og sikkert også på områder, vi ikke forestiller os i dag, og at gå forrest i et projekt som Dome of Visions er både modigt gjort og godt tænkt af NCC. Den måde, domen bliver modtaget på, viser jo også, at NCC har ramt rigtigt. Der bliver sat pris på, at man tænker nyt, vurderer Anders Byriel.

Han ser en vis symbolik i, at en entreprenørkoncern, som mange forbinder med beton, asfalt og store bygninger, også viser sig frem via en kuppel på havnen i Aarhus.

-Initiativet signalerer, at man som virksomhed tænker over, at fremtiden bliver en anden. At fx bæredygtighed kommer til at spille en meget stor rolle. Allerede i dag er arkitekter og store dele af byggesektoren dybt involveret i bæredygtighed, og det vil fortsætte med meget større styrke, end vi ser i dag. Han ser Dome of Visions som et eksempel på, at produktudvikling og innovation ikke nødvendigvis kun skal foregå internt i virksomheden.

-At udvikle og forny sig kan meget vel foregå uden for virksomheden, men øvelsen er svær. Det kræver, at man opbygger alliancer med institutioner og andre virksomheder, kunstnere, frie agenter etc.  Men selve processen, måden at arbejde på vil også udvikle sig. Så mange faggrupper som muligt skal inddrages i processen. Måske kan du ikke lige med det samme se resultaterne på bundlinjen, men i en periode, hvor markedet, måske specielt i Danmark, er en lille smule fladt, er der netop brug for at flytte sig og bryde med en del af den rolle,  man hidtil har spillet. Det gælder også entreprenører, som Anders Byriel udtrykker det.

 

Brug for platforme

Til at binde partnerskabdsdagen i Dome of Visions sammen havde Erhverv Aarhus valgt Christian Have, som har årelang erfaring med bl.a. partnerskaber, hvor kunst og kultur arbejder side om side med erhvervslivet.

-Interessen for partnerskaber vokser konstant. Hvad kan vi skabe sammen? Vi har brug for platforme, hvor vi kan tale sammen og få afmonteret nogle af de myter,  vi bærer rundt på,  siger Christian Have. Han har netop udgivet bogen ”Ansvar eller Anarki”,  hvor han beskriver de udfordringer kultur- og erhvervsliv står midt i. Han nævner blandt andet, at det ganske udbredte CSR-begreb lige nu bliver udfordret af opkomlingen, CCR-begrebet: Corporate Cultural Responsibility!

-Tværgående partnerskaber fx mellem NCC og deres Dome of Visions og forskellige aktører på den kulturelle scene viser mig, at der også i NCC er ledere, der tænker lidt ud over deres egen comfort-zone. Som jeg ser det, inviterer man faktisk mulige partnere inden for. Vel at mærke partnere, man måske slet ikke havde i tankerne for to år siden. Og det kan meget vel ende med nye produkter, nye samarbejdsformer og måske overskud på bundlinjen, før du venter det.

Moderne virksomheder skal hele tiden tænke på, at der skal skabes legitimitet for virksomheden, men skal så at sige skabe sin egen eksistensberettigelse.

Som jeg ser det, får NCC en sidegevinst ved at etablere Dome of Visions. Politikere og andre beslutningstagere lægger selvfølgelig mærke til, at NCC tør gå andre veje, og det mod kan føre til, at NCC bliver belønnet i form af nye og interessante byggeopgaver. Brandingværdien af Dome of Visions er enorm, vurderer Christian Have.

Dome of Visions 2014

Partnerskabsdagen i Dome of Visions blev indledt og afrundet af direktør Martin Manthorpe, NCC, og han noterede sig, at partnerskabsdagen i sig selv er et udtryk for, at flere og flere virksomheder tænker utraditionelt, ikke mindst hvad samarbejdsrelationer angår.

-For mig er det inspirerende at høre, at partnerskaber bogstaveligt talt kan indgås på kryds og tværs. Vi har allerede set nye partnerskaber tage form på det kulturelle felt – via Dome of Visions. Og partnerskabsdagen fører givetvis til nye alliancer. Aarhus Universitet rører fx på sig, og jeg så meget gerne, at vidensinstitutioner i fremtiden fyldte lidt mere i debatterne i domen. Når Dome of Visions næste år åbner i København vil vi arbejde målrettet på, at viden, erhvervsliv, kunst, kultur og politik kommer til at gå mere hånd i hånd. Måske kan man kalde det for partnerskaber, funderer Martin Manthorpe.

TEKST: SØREN EGERT
ILLUSTRATION: STINE SKØTT OLESEN

Comments are closed.