Konference om en af byggebranchens helt store udfordringer

Træ eller beton.

Kan bæredygtigt træ komme til at spille en større rolle, når fremtidens byggerier skyder op? I dag lever træ en skyggetilværelse, når vi ser på nybyggeri i Danmark.

Men træ kan i den grad bruges. Se fx Dome of Visions på Søren Kierkegaards Plads i København og nyeste skud på stammen, Dome of Visions på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. I begge domer spiller bæredygtigt træ en helt afgørende rolle – både for konstruktionen og for hele det bæredygtighedskoncept, der præger domerne i de to hovedstæder.

Onsdag 16. september 2015 stiller FSC Danmark (Forest Stewardship Council) skarpt på bæredygtighed og samfundsansvar i byggebranchen og spørger: Hvilken rolle kan træ spille i den forbindelse? Det sker på konferencen RESPONSI:BUILD i Utzon Center i Aalborg, og Hjørring Kommune, Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (!) og Aalborg Kommune er medarrangører af konferencen, der er en del af Aalborgs Bæredygtighedsfestival.

CCC-NXT-fsc-1120809-LR

CO2-regnskabet

Loa Dalgaard Worm er sekretariatschef i FSC Danmark, og hun har en tro på, at bæredygtigt træ på blot lidt længere sigt vil finde et solidt fodfæste i byggebranchen.

-Ud fra et klimaperspektiv vinder træ på næsten alle parametre sammenholdt med andre materialer. Biocyklusanalyser viser jo, at træ er det eneste materiale, der ankommer til byggepladsen med et negativt CO2-regnskab. Stål aluminium og beton kan ikke klare sig i en direkte sammenligning. Fx bruger du 18 tons CO2 for at producere en kubikmeter stål. For træ ser regnestykket helt anderledes ud. Faktisk taler vi om, at man bruger minus to tons CO2, hver gang der bliver produceret en kubikmeter træ til en byggeplads. Træet optager jo CO2, mens det vokser. Derfor kommer regnestykket til at se ud som her skitseret, siger Loa Dalgaard Worm.

CCC-NXT-fsc-1120812-LR

Normer og standarder

Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC, taler på konferencen om, hvor bæredygtigt et byggeri kan blive. I sit daglige virke har han en del af sin opmærksomhed rettet mod netop bæredygtige løsninger i byggeriet, og som initiativtager til Dome of Visions i København (Stockholm åbner en tilsvarende i disse dage) kender han til de muligheder og begrænsninger, der gælder, når vi taler bæredygtigt træ som byggemateriale.

-I Danmark er meget byggeri styret af normer og standarder, ikke mindst i forhold til brandrisiko. Og det er op til de lokale myndigheder at tolke de normer og standarder, som gælder. I praksis betyder det ofte, at man simpelthen ikke får lov til at bygge i brandbart materiale, og derfor bliver træ ofte diskvalificeret. Andre lande har valgt at se på træ med andre øjne, idet man siger, der skal ligge en såkaldt brandstrategi for bygningen. Man accepterer altså træ men kræver så, at der fx er sprinkleranlæg og varslingssystemer. Som forholdene er i dag, føler jeg, at vi som entreprenører bliver fastholdt i en byggetradition, hvor beton bestemmer, siger Martin Manthorpe.

CCC-NXT-fsc-1120811-LR

Træ og fugt

Her og nu peger han på, at der også er forholdsvis banale problemer, som står i vejen for mere træ i byggeriet.

-Vi skal blive langt, langt bedre til at styre den fugt, som altid følger med i en byggeproces. I og med at vi bygger så meget i beton, ser vi ofte stort på, at det regner! Beton tager jo ikke skade af vand. Men så snart du bruger træ på en byggeplads, skal fugt styres, så du undgår at indbygge fugt i konstruktionen, mens du bygger, siger han.

-Mere bæredygtigt træ i byggeriet afhænger af, om du kan få en bygherre eller en investor til at se perspektivet i at forsøge med træ. En der har lyst til at skabe noget moderne og internationalt byggeri i træ. Det begynder selvfølgelig med, at myndighederne og især de brandkyndige går med i arbejdet, for træbyggeri i større skala udfordrer den eksisterende lovgivning i Danmark, påpeger Martin Manthorpe.

CCC-NXT-fsc-1120815-LR

Mursten og tradition

Konferencen i Aalborg forsøger at afdække de muligheder, træ som fremtidens bæredygtige byggemateriale har. Vel vidende at der er barrierer, som skal forceres. Traditioner og holdninger står af og til i vejen, men ifølge Loa Dalgaard Worm arbejder man i FSC Danmark på at gøde jorden hos så mange interessenter som muligt, og i dét arbejde spiller arkitekterne en stor rolle.

-Arkitekter i Danmark har ikke i nævneværdig grad opmærksomheden rettet mod træ som byggemateriale. Traditionelt er der i Danmark en forkærlighed for mursten, og noget af forklaringen er nok, at der er mange misforståelser omkring træ som byggemateriale, både hvad angår brandfare og holdbarhed, siger Loa Dalgaard Worm, og Martin Manthorpe supplerer.

-Arkitekter og ingeniører i Danmark har en begrænset viden om træ som byggemateriale, og det hænger sammen med, at efterspørgslen på den type løsninger er yderst begrænset. I den mere fremadrettede indsats for mere træ i byggeriet er det vigtigt, at arkitekter, ingeniører og de udførende er med i arbejdet helt fra begyndelsen. Som entreprenører skal vi jo stå inde for byggeriet, når det er færdigt. Derfor har det stor betydning, at vi også er med, når de første streger slås, siger Martin Manthorpe.

 

Bred indsats

FSC Danmark gør en stor indsats for at få mere opmærksomhed på de gevinster, der følger med, når træ bliver brugt i nybyggerier.

-Vi er med til at efteruddanne arkitekter, vi gennemfører konkurrencer for specielt yngre design- og arkitektstuderende. Vi prøver at få leverandørerne til at gøre træ mere synligt, og vi prøver at klæde rådgiverne på, så de ved mere om materialet. Og typehusfirmaerne kan måske i højere grad tilbyde træløsninger i stedet for mursten. I det hele taget arbejder vi på at påvirke traditionerne i byggebranchen, og hvis træ skal spille en større rolle i fremtidens byggeri, skal der gang i nogle flagskibsprojekter, der kan vise vejen, siger Loa Dalgaard Worm.

 

Og Martin Manthorpe fra NCC får det sidste ord.

-For mig at se er der faktisk ingen grænser for, hvor bæredygtigt vi kan bygge. Men til syvende og sidst skal økonomien også være på plads.

 

 

FSC står for Forest Stewardship Council og er en international non-profit mærkningsordning.

I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Alle produkter i træ og papir kan være FSC-certificerede. Således findes FSC-mærket på alt fra grillkul, emballage og printerpapir til gulve, smykker og havemøbler.

 

TEKST: SØREN EGERT
ILLUSTRATION: STINE SKØTT OLESEN

Comments are closed.