Havnens fremtid gentænkt i Dome of Visions

Aarhus Kommune kalder selv bassin 7 i Aarhus Havn for et af de mest attraktive områder i kommunen, og i en uge har 11 studerende fra forskellige uddannelsesretninger endevendt mulighederne for dette helt særlige område i bydelen Aarhus Ø. Rethink7 Dome of Visions lagde faciliteter til den såkaldte Rethink Camp, og chefen for Arealudvikling Aarhus, Bente Lykke skød bogstaveligt talt selv campen i gang i domen.

-Rethink Campen taler direkte ind i den dagsorden, som også afspejles i vores aktuelle udbud på Aarhus Ø: Gentænk bassin 7. Det handler om at udfordre den traditionelle tankegang i (by)planlægning, både med hensyn til hvilke fagligheder, der kan bidrage positivt, og i forhold til hvilke parametre, der skal indgå i planlægningen, siger Bente Lykke.

-Der er med andre ord ikke alene tale om en fysisk plan, men også om funktionel planlægning af et område og en strategi for at gennemføre og realisere planlægningen. Er det fx en bæredygtig planlægning hele vejen rundt, ikke kun fysisk, men også økonomisk, organisatorisk, tidsmæssigt og funktionelt, siger Bente Lykke.

Arealudvikling Aarhus har et stort ønske om at sætte tværfagligheden i spil. Hvordan kan man sammen skabe et endnu bedre og mere gennemtænkt produkt, og skal man indtænke helt nye fagligheder som fx kommercielle aktører, sociologer, antropologer, kunstnere, entreprenører, byrumseksperter i planlægningen? –

Her oplever vi, at studerende fra forskellige faglige miljøer får rigtig meget ud af at møde hinanden i en fælles opgaveløsning, hvor man dels bidrager med sin egen specialiserede viden men også oplever, hvordan ens egen viden skal spille sammen med andre fagligheder. Co-creation i praksis,  konstaterer Bente Lykke.  

Vibrerende livRethink1

Under hele Rethink Campen har den programansvarlige for Dome of Visions, Gry Worre Hallberg siddet for bordenden.

-Jeg ser campen som endnu en perle på den række af visionære arrangementer, der finder vej til domen. Vi gennemførte en camp, da Dome of Visions i foråret stod på Krøyers Plads i København, og nu gør vi det i Aarhus. Fælles for arrangementerne er, at vi sammen med deltagerne forsøger at gentænke byens rum og mellemrum. Vi håber på den måde at kunne hjælpe med til at skabe et vibrerende liv imellem byens bygninger, siger Gry Worre Hallberg.

Hun fremhæver, at gruppen af studerende på campen i Aarhus kommer fra meget forskellige uddannelser, fx arkitekt, ingeniør og konstruktør. Sammensætningen sikrer en høj grad af kreativ tværfaglighed.  

Påvirker processen

-Det specielle ved denne camp er, at det hele foregik i et tæt samarbejde med Arealudvikling Aarhus under Aarhus Kommune. Lige nu er der faktisk et reelt udbud i spil vedrørende bassin 7, og det betyder, at udspillet fra de studerende her i domen har mulighed for at påvirke den videre proces, vurderer Gry Worre Hallberg.

Campen har budt på en række meget forskellige oplægsholdere, som hver især inspirerer de studerende.

-Ugen er i sig selv meget intens, og arbejdet får en yderligere dimension i og med at det foregår i domen, der jo netop er karakteriseret ved at være en midlertidig bygning, placeret i et mellemrum i byen. Man kan sige, at formen afspejler indholdet, siger Gry Worre Hallberg.

Hun ser for sig, at selve camp-ideen kan gentages, når Dome of Visions formentlig ved årsskiftet flytter til en ny placering. Domens ophold i Aarhus varer til begyndelsen af oktober i år. Rethink6

Statements

Mark Korfitz Gylling Hansen, læser på Arkitektskolen: -For mig er det perfekt at bruge en del af sommerferien på et tværfagligt projekt om bassin 7 i Aarhus Havn. Jeg vil nødigt ende som en arkitekt, der ikke kan finde ud af at samarbejde med fx en bygningskonstruktør. Det er en romantisk forestilling at tro, at en arkitekt sidder for sig selv, og hans ideer alene udspringer fra ham selv. Her øver jeg mig i tværfaglighed og gruppearbejde. Der kommer utroligt mange vinkler på løsningsforslagene her i campen, og alt det, der handler om liv mellem husene er super relevant.

Thor Emil Boisen, udannet tømrer, læser til byggetekniker: -De ideer, jeg har omkring mit fag, får jeg afprøvet på en god måde i Dome of Visions. Måske finder jeg via samarbejdet i løbet af campen ud af, at jeg ikke nødvendigvis er den klogeste på alle felter. Samarbejde med folk, der normalt ikke strejfer ens verden, er meget sundt. Den uddannelse, jeg er i gang med, har ikke fokus på samarbejde, så tværfaglighed fylder ikke ret meget i det daglige.

Kirsten Rosenkrants Grann, uddannet animator, læser oplevelsesøkonomi: -Jeg stræber efter at møde mennesker med en anden baggrund end min, og når mange og forskellige baggrunde bliver lagt sammen, vil mine fremtidige projekter blive bedre. Campen i Dome of Visions er et vigtigt skridt på vejen. Da jeg hørte den ene af domens arkitekter fortælle om ideen bag hele dome-projektet, følte jeg nærmest, at benene blev sparket væk under mig.

Martin Manthorpe, NCC: -For mig er de studerendes arbejde med at gentænke bassin 7-planerne et eksempel på cocreation. Når en oplevelsesøkonom og en byggetekniker kan arbejde sammen om at få et havnebassin og dets omgivelser gjort levende på en utraditionel måde, må det nødvendigvis føre til resultater, vi måske ikke har set tidligere.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN
Download pdf

Comments are closed.