Der er sat strøm til processerne i bygge- og ejendomsbranchen…

Som aldrig før har bygge- og ejendomsbranchen fuldt fokus på at optimere de processer, der knytter sig til moderne byggeri på områder som fx rådgivning, arkitektur, samarbejde, udbud og bæredygtighed.

Estate Media satte flere af emnerne på dagsordenen ved konferencen Innovation og Samarbejde i Bygge- og Ejendomsbranchen tirsdag 17. november 2015 i København.

Administrerende direktør Christian Listov-Saabye fra den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE A/S åbnede konferencen, og han er optaget af, at der kommer mere og mere gang i konkrete samarbejder.

-Faktisk synes jeg, der så at sige er sat strøm til de processer, der foregår i vores branche, når det gælder om at planlægge og projektere bygninger. Det betyder rent faktisk, at ganske meget arbejde forløber lettere end tidligere, og det forbedrede samarbejde kommer til at præge branchen og flytte mange af de grænser, vi kender i dag, vurderer han.

CLS2

BIM giver værdi

-I rådgiverbranchen har vi i meget høj grad taget BIM i brug (digitale modeller af et byggeri), og det øger både produktiviteten og kvaliteten i arbejdet. Faktisk kører vi en række af vores projekter på den helt store BIM-klinge, fordi det giver værdi til både os og bygherren. Uanset om vi arbejder med entreprenøren og leverandører helt fra de tidlige faser, eller vi projekterer op mod et fagentrepriseudbud, giver BIM tilgangen værdi.. Den måde at arbejde på betyder færre led i arbejdsprocessen, færre skift, og det gør samarbejdet på tværs lettere, siger Christian Listov-Saabye.

 

Dyre udbud

I den forbindelse nævner han den udbudspolitik, der bliver ført i Danmark.

-Udbudspolitikken er meget fordyrende for den samlede bygge- og ejendomsbranche. Mange parter skal levere det samme i forbindelse med et udbud, blot for at bygherren kan vælge, hvem man vil fortsætte samarbejdet med. Det tilfører absolut ingen værdi, som Christian Listov-Saabye udtrykker det.

CLS1

Klare roller

-Hvis bygge- og ejendomsbranchen skal blive bedre til at samarbejde, kræver det klare rollefordelinger, og de enkelte parter skal leve op til det aftalte. Vi skal ha´ meget strukturerede processer, som klart definerer de ydelser, vi skal levere. Altså en samlet leverancemodel fremfor noget, der er opsplittet.

 

Puslespillet

Vi skal væk fra at hver part leverer en puslespilsbrik, der måske passer med den næste. I stedet skal vi fra begyndelsen ha´ defineret rammerne for puslespillet og størrelsen og farve på de enkelte brikker meget klart og tydeligt.

-Til syvende og sidst er jeg overbevist om, at det mest afgørende bliver kompetencerne i den enkelte virksomhed. Opgaverne flyder ganske enkelt hen til den virksomhed, der har de bedste kompetencer. Uanset hvor, vi befinder os i bygge- og ejendomsbranchen, lever vi af at sælge den viden, medarbejderne har, slutter Christian Listov-Saabye.

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: MOE

Comments are closed.