Bedre samarbejde er nødvendigt, hvis træ skal konkurrere med beton

Træ som byggemateriale vinder mere og mere frem – i visse tilfælde erstatter det ligefrem beton, og overalt i verden er den byggepolitiske dagsorden præget af, at træ spiller en vigtig rolle – ikke mindst hvad bæredygtighed angår. Efterhånden som det bliver kendt, at træ også kan bruges, når vi bygger højhuse, står vi måske foran et egentligt gennembrud for træ som det foretrukne byggemateriale.

I det lys sætter fagfolk i hele verden hinanden stævne og diskuterer træets muligheder som byggemateriale. Senest afviklede danske Chora Connection et stort arrangement på Arkitektskolen i København, og hovedtaleren, den canadiske stjernearkitekt, Michael Green, lagde her sine provokerende og visionære tanker omkring træ frem.

dov-mettenasser-09092016_3164-lr 

Praktikeren

Er der langt fra arkitektens teori til handling i praksis? Ikke hvis man spørger fabrikant Ole Pedersen fra virksomheden Flexwood i Nørre Alslev på Falster. Han har hen over sommeren 2016 leveret det træ, som er brugt til at opføre Dome of Visions (domeofvisions.dk) på havnen i Aarhus.

–De gode fortællinger om træ skal foldes ud, og hvis du ser på en bygning som domen, så kunne den være en model. Entreprenøren bag, NCC, så tidligt et potentiale i den bæredygtige bygning – også socialt og økonomisk, og i dag står vi med et lyslevende eksempel i skala 1:1, siger Ole Pedersen.

dov-mettenasser-09092016_3151-lr

Mere samarbejde

–Mange forskellige aktører viser interesse for at gøre mere brug af træ, og hvis vi skal sætte skub i den udvikling, skal der samarbejdes meget mere på træfronten. Og vi kommer ikke uden om at skabe en form for træ-forum, og hvorfor ikke gøre det i Dome of Visions? Vi kunne begynde med at arrangere et par seminarer eller tre i domen, foreslår Ole Pedersen.

–Træ som byggemateriale er udfordret af, at træbranchen ikke er synlig nok, og samarbejdet i sektoren er ikke godt nok. I betonindustrien er det stik modsat – her arbejder man sammen og trækker på samme hammel. Jeg savner et mere formaliseret samarbejde omkring træ, så vi kommer til at udgøre et egentligt træ-forum, et samlet hele. Vi kan gøre meget mere opmærksom på det bæredygtige aspekt, men måske glemmer vi at gøre det, fordi det for os er så åbenlyst. Og på klimatopmødet i København i 2009 glemte Danmark nærmest helt at fortælle om træets fortræffeligheder, husker Ole Pedersen.

–Mange i træbranchen fokuserer for meget på bundlinjen og for lidt på innovation. I stedet for at se på hvad en meter træ koster, skulle man måske se mere på helheden. I et større træforum kunne vi muligvis provokere hinanden til mere samarbejde. Tidspunktet er nu, siger han.

dov-sso-opbygn26092016-036-lrdov-sso-opbygn_1160553_lrdov-sso-aabning-04102016-086-lrdov-sso-aabning-04102016-138-lrdov-voola_nasser-preweekend3009-01102016-072-lr

 

 

TEKST: SØREN EGERT

FOTO: METTE NASSER og STINE SKØTT OLESEN / Dome of Visions

Comments are closed.