Category: Byggematerialer

DIGITALT FORARBEJDE UDNYTTER MATERIALERNE OG SÆTTER SIT PRÆG PÅ BYGGEPLADSEN

Dome of Visions version 3.0 går nye veje, når det drejer sig om at udnytte moderne teknologi – uden at gå på kompromis med kvalitet, arkitektur og valg af materialer. Domens arkitekt, Kristoffer Tejlgaard, forklarer, at al forarbejdning af materialerne finder sted, før de ankommer til byggepladsen.

– Når det hele lander som et decideret samlesæt, så kan vi ligeså godt producere et avanceret samlesæt. Vi har fx mere end 1.000 skærefiler til bjælker, og selve huset inde i domen er digitalt produceret og bliver afleveret som et komplet samlesæt – et udtryk for, at det hele er gennemtegnet i en grad, man sjældent ser. Det kan kun lade sig gøre, fordi alt er moduleret og beregnet på en computer. Du kan sige, at alle komponenterne i domen har været igennem deres egen digitale proces, siger Kristoffer Tejlgaard.

Han fortæller, at det også for domens bygherre, entreprenørkoncernen NCC, har været vigtigt at udnytte byggematerialerne både effektivt og hensigtsmæssigt.

Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.14.18

Ambitionen
–Det er meget ambitiøst at bruge en computer til at strække komponenterne så langt som muligt. Men den ambition har vi haft med alle komponenter i domen – fra fundering til gitter, dørkarme facade, topventilation og huset inde i domen. Alt har befundet sig på et niveau, hvor selve produktionen har været i fokus. Man kan sige, vi har presset fræserne, limtræsproducenterne, og hvad der er muligt med skruefundamenter. Materialerne har skullet yde maksimalt, og det har vi gjort en dyd ud af. Vi har på intet tidspunkt skelet til, hvordan vi kunne tegne domen hurtigst muligt. Vi har i stedet set på, hvordan vi kan få mest muligt ud af de materialer, vi arbejder med, konstaterer Kristoffer Tejlgaard.

Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.32.35

Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.32.51

Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.32.59

Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.33.36

Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.33.48

Egenskaberne
Det er med andre ord ikke længere mængden af tegninger, der afgør, hvor kompliceret et byggeri er. I stedet er det materialernes egenskaber, der tæller. Hvor langt kan man komme med det enkelte materiale? Hvor simpelt kan du gøre et byggeri? Jo færre tegninger, vinkler og samlinger, jo nemmere er det at overskue tegnematerialet, produktionen og selve arbejdet på byggepladsen.

–Digitaliseringen betyder, at vi nu kan ha en anden tilgang til opgaven. I stedet for at gøre det nemt for arkitekten og producenten, så kan vi gøre det nemt for materialet – på materialets betingelser. Du skal se for dig, at en CNC-fræser ikke går op i, om den skal skære ét format eller 200 forskellige, siger Kristoffer Tejlgaard.

–I kraft af den digitale proces med stængerne, som gjorde det muligt at producere kurvede bjælker med slidser, der følger krumningen, blev vi nu i stand til at lave et mere simpelt knudepunkt. Modsat de produktionstunge og svejsede knudepunkter fra Dome of Visions 1.0 og 2.0 fik vi nu lavet laserskårede knudepunkter i fem milimeter pladestål. På den måde sparede vi svejsningen i produktionen og fik bragt vægten og kompleksiteten betydeligt ned. KT Stålindustri kunne i princippet ‘blot trykke print’, efter at skærefilerne blev sendt afsted fra tegnestuen, fortæller han.

–Tegningsprocessen for den transparente-polykarbonat facade gik hånd i hånd med den same proces for trægitteret. De enkelte stængers længde er dimensioneret således, at de største polykarbonatark på markedet kunne benyttes med mindst muligt spild i produktionen. På den måde havde justerbare parametre i den digitale modellering en direkte positiv indflydelse på materialespild og dermed bygningens samlede miljøpåvirkning, fortsætter Kristoffer Tejlgaard.

–Ved at vi gik fra geodætisk geometri til den geometri, vi ser i Aarhus, kunne vi placere overlappene mellem polykabonatarkene over bjælkerne. På den måde kom vi af med de forstyrrende linjer imellem trekanterne. Det gjorde os samtidig i stand til at lave overlap efter samme princip som fiskeskæl, så vi ikke behøvede hverken lister eller silikonefuger til at gøre facaden vandtæt. Ved at lægge pladerne over hinanden væk fra tyngdekraften, kunne vandet ubesværet løbe væk fra domen, forklarer han.

Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.37.21

Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.37.32

Komponenterne
For folkene bag Dome of Visions var det målsætningen, at alt, hvad der blev modtaget på byggepladsen, var klar til montering.

–Materialerne er udstyret med et nummersystem og koder, og groft sagt skal materialerne blot samles. Vores ambition med processen har været at fokusere på alt det, der foregår, inden materialerne ankommer til byggepladsen. Forskellen fra version 1.0 til version 3.0 er først og fremmest, at antallet af komponenter er vokset, og det i sig selv kræver langt mere orden på byggepladsen. Hvis du fx har seks forskellige typer stænger, så har du også seks forskellige stakke liggende på pladsen. Men hvis du har i alt 588 stænger, som er fordelt på 186 forskellige typer, så skal stængerne ligge, så du har god tilgang til dem. Det kræver struktur på pladsen, fortæller Kristoffer Tejlgaard og fremhæver, at en sådan struktur kun er mulig, hvis pladsen konstant er godt styret.

Tilgængelige emner
–Alle emner skal være tilgængelige, så man hele tiden ubesværet kan plukke det element ud, som man skal bruge. Det har så krævet en ekstra indsats af tegnestuen, fordi vi har brugt mange kræfter på at styre produktionen, inden materialerne ankom til pladsen.  Den store fordel opnår man således i produktionens tidlige faser og i den målbare, indlejrede energi, som findes i den færdige bygning. Vi har bestræbt os på at forproducere elementerne så intelligent, at det ikke førte til ekstra arbejde på byggepladsen. En byggeplads med 186 forskellige stænger opleves ganske enkelt anderledes end en byggeplads med stænger i blot seks forskellige bunker, vurderer Kristoffer Tejlgaard.

Eksemplerne
Et nærmere kig på udvalgte dele af domekonstruktionen vidner om et byggeri, der forener store og tunge størrelser og konstruktioner med et fjerlet udseende.

–Lad os begynde med skruefundamenterne. De fastholder noget, der har et træk på tres tons ved største vindbelastning. Det er ambitiøst. 46 skruer og en bundring. Vi er gået til kanten af det, der kan lade sig gøre med skruefundamenter. Fordelen er, at når domen skal flyttes, så kan vi blot flytte skruerne, og vi efterlader ikke et uanvendeligt betonelement, der i princippet blot kan blive knust af en maskine i bunden af en grusgrav, siger Kristoffer Tejlgaard og går videre til domens bundrem.

–Den er fremstillet af limtræ hos Flexwood, og træet er i stand til at optage de såkaldte upræcisioner, der kan opstå i overgangen fra skruefundament til bundrem.

–Topåbningen – hatten øverst i domen – er blevet tegnet igennem i flere variationer – med tilhørende statiske beregninger, så løsningen bliver så optimal og let som mulig. Målet har været at få en stor åbning, først og fremmest af hensyn til den nødvendige ventilation i domen. Topåbningen er et godt eksempel på, hvordan computeren og tredimensionale statiske beregninger, udført af Henrik Almegaard, kan gå hånd i hånd og sikre et så skarpt resultat: en spinkel konstruktion, der virker optimalt. Der er optimeret helt ned på milimeterniveau, når vi taler om materialets tykkelse, forklarer Kristoffer Tejlgaard.

Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.39.54

Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.40.00

Selve huset
–CLT-huset inde i domen er reelt et råhus, bestilt som et byggesæt. Vi kender det fra betonindustrien. Men for CLT, der er fræset og ikke støbt, så gør det jo ikke noget, at du bestiller otte forskellige komponenter. Fræseren er jo ligeglad. Men bestiller du otte forskellige betonkomponenter, er det hele meget anderledes og langt mere besværligt, siger arkitekten og nævner ikke uden en vis begejstring, at huset består af 100 forskellige komponenter, ikke to er ens…

–CLT-elementet, der ligger som etageadskillelse mellem stuen og første sal i fronten af huset, udnytter vi maksimalt. Huset er dimensioneret efter, hvad en CLT-plade kan bære og yde. Den længste CLT-plade, man kan få, er 16 meter lang og tre meter bred. Den pladestørrelse er dimensionerende for det indre hus, og huset udnytter fuldt det størst mulige spænd og udkragning, siger Kristoffer Tejlgaard. For ham at se, går CLT som byggemateriale en stor fremtid i møde – men ikke uden udfordringer.

–En af de store udfordringer for CLT i fremtidens byggeri er, at CLT skal holdes tørt. Derfor er meget af det skjult bag forskellige former for beklædning. Men ikke i domen. Her står CLT’en tørt, så derfor kan vi tydeligt vise dette fremragende byggemateriale, som måske giver træhuse i forskellige udformninger og højder en fantastisk fremtid, siger han.

–Vi eksponerer træet i stedet for at skjule det. Derfor gør vi også en dyd ud af at vise, hvad man kan med CLT. Vi har ikke skelet til, hvad der er det nemmeste. Vi har set på, hvad materialet allerhelst selv vil. Siger Kristoffer Tejlgaard.

Skærmbillede 2017-02-09 kl. 13.42.23

Håndværket
Det håndværksprægede arbejde er efter Kristoffer Tejlgaards opfattelse på det nærmeste flyttet ind i Dome of Visions. Bogstaveligt talt.

–Tag fx rundgangen i kanten af domen. Gangen ligger med strålende brædder, der er kileskåret. Det er fornemt håndværk. Og facadebeklædningen på det indre hus består af genbrugsbrædder, håndsorteret på en genbrugsplads, og er endnu et eksempel på håndværk, der ikke var til stede i version 1.0. Så min påstand er, at når visse dele af materialeproduktionen bliver optimeret, så frigøres der kræfter til at arbejde detaljeret med håndværk af forskellig slags indvendigt i en bygning, i dette tilfælde domen. Det drejer sig om lys, facadebeklædning, gulve, espalier, døre, vinduer, trapper, bar og møbler. Alt det har fået de timer, vi sparede andre steder i byggeprocessen, konkluderer Kristoffer Tejlgaard.

På Instagram kan du følge livet på Atelier Kristoffer Tejlgaard

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: HELLE ARENSBAK, STINE SKØTT-OLESEN, METTE NASSER, LUNA SIGNE HØRDUM
ILLUSTRATION: ATELIER KRISTOFFER TEJLGAARD

Spirende samarbejde om mere træ i byggeriet

Stærke og meget forskellige kræfter satte først i december 2016 hinanden stævne i Dome of Visions på Aarhus Havn, Pier 2. En blanding af workshop, indlæg og egentligt netværksarbejde havde træ og bæredygtighed i byggeriet på dagsordenen.

dov-mbn-traeseminar06122017-009-lr-700x467

Netværksmødet i domen var arrangeret af InnoBYG i samarbejde med Teknologisk Institut, Nemt Fundament, Flexwood, Ensinger, Markant og METSÄ Wood. InnoBYG – et nationalt netværk af interessenter, der ønsker fornyelse i byggebranchen – er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og har 400 medlemsvirksomheder. En række vidensinstitutioner er knyttet til netværket.

 

Klimapåvirkningen

Oven i købet kunne det velbesøgte arrangement læne sig op ad en ny undersøgelse, der konkluderer, at krydslaminerede træelementer (CLT) påvirker klimaet langt mindre end beton. De tørre tal: To etagebyggerier, begge lavenergihuse, bygget af henholdssvis CLT og beton, blev sammenlignet i en livscyklusvurdering. Resultat: træhuset påvirker klimaet med 161 kilo kuldioxid pr. kvadratmeter. Påvirkningen fra betonbyggeriet: 351 kilo – altså mere end det dobbelte.

Undersøgelsen er gennemført af Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm og IVL Svenska Miljöinsitutet og kan ses her www.klimatsnåltmedhöghusiträ

dov-mbn-traeseminar06122017-012-lr-700x467

Praktikeren

Er der langt fra netværksdiskussioner, workshops og arkitektvisioner til handling i praksis? Ikke hvis man spørger medarrangør af træ-dagen I domen, fabrikant Ole Pedersen fra virksomheden Flexwood i Nørre Alslev på Falster. Han har hen over sommeren 2016 leveret det træ, som er brugt til at opføre Dome of Visions på havnen i Aarhus.

–De gode fortællinger om træ skal foldes ud, og hvis du ser på en bygning som domen, så kunne den være en model. Entreprenøren bag, NCC, så tidligt et potentiale i den bæredygtige bygning – også socialt og økonomisk, og i dag står vi med et lyslevende eksempel i skala 1:1, siger Ole Pedersen.

–Træ som byggemateriale er udfordret af, at træbranchen ikke er synlig nok, og samarbejdet i sektoren er ikke godt nok. I betonindustrien er det stik modsat – her arbejder man sammen og trækker på samme hammel. Jeg savner et mere formaliseret samarbejde omkring træ, så vi kommer til at udgøre et egentligt træ-forum, et samlet hele. Vi kan gøre meget mere opmærksom på det bæredygtige aspekt, men måske glemmer vi at gøre det, fordi det for os er så åbenlyst. Og på klimatopmødet i København i 2009 glemte Danmark nærmest helt at fortælle om træets fortræffeligheder, husker Ole Pedersen.

dov-mbn-traeseminar06122017-002-lr-700x467

Mere samarbejde

–Mange forskellige aktører viser interesse for at gøre mere brug af træ, og hvis vi skal sætte skub i den udvikling, skal der samarbejdes meget mere på træfronten. Og vi kommer ikke uden om at skabe en form for træ-forum, og hvorfor ikke gøre det i Dome of Visions? Vi kunne begynde med at arrangere et par seminarer eller tre i domen, foreslår Ole Pedersen.

–Mange i træbranchen fokuserer for meget på bundlinjen og for lidt på innovation. I stedet for at se på hvad en meter træ koster, skulle man måske se mere på helheden. I et større træforum kunne vi muligvis provokere hinanden til mere samarbejde. Tidspunktet er nu, siger Ole Pedersen.

dov-mettenasser-09092016_3151-lr-700x467

Nationalt netværk

Ifølge netværksleder Kasper Lynge Jensen fra InnoBYG er der en næsten naturlig forklaring på, at interessen for at bygge i træ trods alt er voksende.

–Agendaen på hele bæredygtighedsområdet har ført til, at man mange steder i verden leder efter alternative byggematerialer, og her kommer træ for alvor ind i billedet. Træ giver – også arkitektonisk – andre muligheder. Som et organisk materiale placerer træ sig centralt i overvejelserne om andre byggematerialer og dermed bæredygtigt byggeri, siger Kasper Lynge Jensen.

 

Andre bybilleder

–Perspektivet i at bygge mere og højere i træ er, at vi får nogle andre bybilleder end dem, vi kender i dag. Du vil se huse, der skiller sig ud fra de gammelkendte, og som bruger af husene vil du mærke, at træ er et materiale, der rummer kvaliteter, du måske ikke var klar over, siger han og erkender, at der generelt skal kanaliseres mere viden om træ ud til de relevante aktører.

–Vi mangler viden og erfaring, når det drejer sig om at bygge større huse i træ. Enfamilihuse kan vi uden videre bygge, men højere træhuse kniber det mere med. Så snart man i Danmark skal bygge højere end fire etager, støder byggeriet på en række specifikke krav, bl.a. hvad brandsikring angår. Så kombinationen af måske tradition og utilstrækkelig viden gør det lidt vanskeligt at sætte skub i byggeriet af højere træhuse, siger Kasper Lynge Jensen.

dov-mbn-traeseminar06122017-005-lr-700x467

Spireprojektet

–I InnoBYG arbejder vi med et såkaldt spireprojekt omkring træhuse i flere etager. Hvilke skridt skal vi som branche tage, hvis vi vil bygge højere træhuse, spørger han og nævner, at flere sydeuropæiske entreprenører for alvor er begyndt at interessere sig for at bygge huse i træ.

–Men der er også voksende interesse for træbyggeri i Danmark. Både blandt   bygherrer og entreprenører, tilføjer han.

 

Træ i praksis

InnoBYGs spireprojekt har mødt stor opbakning hos en lang række aktører i byggebranchen, fra erhvervsskoler, brancheforeninger, producenter, bygherrer og udførende. Alle ønsker – populært sagt – et træhøjhus opført på dansk grund.

En af de virksomheder som deltager i spireprojektet er NCC, og sektionschef, Jens Thamdrup siger, at projektet flugter godt med NCCs bæredygtige dagsorden.

–I NCC har vi en markant bæredygtighedsdagsorden, og vi har derfor et ønske om at undersøge mulighederne for alternative materialer – herunder træ – i de løsninger, vi præsenterer for vores kunder. Vi er med i spireprojektet for at få flyttet de barrierer, der i dagligdagen begrænser anvendelse af træ i byggeriet, siger Jens Thamdrup.

dov-mettenasser-14082016_3189-700x467

Markedet?

Selve markedet for det at bygge i træ kan være svært at overskue, men ifølge Kasper Lynge Jensen fra InnoBYG ser man flere steder eksempler på lovende træbyggeri, og i øjeblikket har mange fokus på vedligeholdelse og holdbarhed, fx hvordan man imprægnerer træ på en miljøvenlig måde, så træ til både konstruktion og beklædning er bestemt på vej frem.

 

Uddannelse

Som han ser det, er der behov for at opsamle erfaring, når det gælder om at bygge lidt mere komplicerede huse i træ.

–Der skal gang i konkret uddannelse af den arbejdskraft, som skal bygge i træ, og branchen må hele tiden sikre sig, at man benytter den rigtige type træ til den konkrete opgave. Træbyggeri betyder også, at der skal øget fokus på energiforbrug og indeklima, siger Kasper Lynge Jensen.

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: METTE NASSER / Dome of Visions

Bedre samarbejde er nødvendigt, hvis træ skal konkurrere med beton

Træ som byggemateriale vinder mere og mere frem – i visse tilfælde erstatter det ligefrem beton, og overalt i verden er den byggepolitiske dagsorden præget af, at træ spiller en vigtig rolle – ikke mindst hvad bæredygtighed angår. Efterhånden som det bliver kendt, at træ også kan bruges, når vi bygger højhuse, står vi måske foran et egentligt gennembrud for træ som det foretrukne byggemateriale.

I det lys sætter fagfolk i hele verden hinanden stævne og diskuterer træets muligheder som byggemateriale. Senest afviklede danske Chora Connection et stort arrangement på Arkitektskolen i København, og hovedtaleren, den canadiske stjernearkitekt, Michael Green, lagde her sine provokerende og visionære tanker omkring træ frem.

dov-mettenasser-09092016_3164-lr 

Praktikeren

Er der langt fra arkitektens teori til handling i praksis? Ikke hvis man spørger fabrikant Ole Pedersen fra virksomheden Flexwood i Nørre Alslev på Falster. Han har hen over sommeren 2016 leveret det træ, som er brugt til at opføre Dome of Visions (domeofvisions.dk) på havnen i Aarhus.

–De gode fortællinger om træ skal foldes ud, og hvis du ser på en bygning som domen, så kunne den være en model. Entreprenøren bag, NCC, så tidligt et potentiale i den bæredygtige bygning – også socialt og økonomisk, og i dag står vi med et lyslevende eksempel i skala 1:1, siger Ole Pedersen.

dov-mettenasser-09092016_3151-lr

Mere samarbejde

–Mange forskellige aktører viser interesse for at gøre mere brug af træ, og hvis vi skal sætte skub i den udvikling, skal der samarbejdes meget mere på træfronten. Og vi kommer ikke uden om at skabe en form for træ-forum, og hvorfor ikke gøre det i Dome of Visions? Vi kunne begynde med at arrangere et par seminarer eller tre i domen, foreslår Ole Pedersen.

–Træ som byggemateriale er udfordret af, at træbranchen ikke er synlig nok, og samarbejdet i sektoren er ikke godt nok. I betonindustrien er det stik modsat – her arbejder man sammen og trækker på samme hammel. Jeg savner et mere formaliseret samarbejde omkring træ, så vi kommer til at udgøre et egentligt træ-forum, et samlet hele. Vi kan gøre meget mere opmærksom på det bæredygtige aspekt, men måske glemmer vi at gøre det, fordi det for os er så åbenlyst. Og på klimatopmødet i København i 2009 glemte Danmark nærmest helt at fortælle om træets fortræffeligheder, husker Ole Pedersen.

–Mange i træbranchen fokuserer for meget på bundlinjen og for lidt på innovation. I stedet for at se på hvad en meter træ koster, skulle man måske se mere på helheden. I et større træforum kunne vi muligvis provokere hinanden til mere samarbejde. Tidspunktet er nu, siger han.

dov-sso-opbygn26092016-036-lrdov-sso-opbygn_1160553_lrdov-sso-aabning-04102016-086-lrdov-sso-aabning-04102016-138-lrdov-voola_nasser-preweekend3009-01102016-072-lr

 

 

TEKST: SØREN EGERT

FOTO: METTE NASSER og STINE SKØTT OLESEN / Dome of Visions