Velkommen til eliten

 NCC åbner dørene for 16 studerende med meget forskellige baggrunde

Download artikel som pdf.

Når Martin Manthorpe, direktør i NCC Construction Danmark A/S, skal forklare en flok elitestuderende, hvorfor de så at sige er inviteret indenfor i varmen i NCCs nye domicil på Østmarken, går han historisk til værks og taler om kriser og boligbobler men når hurtigt frem til dét, som i de kommende måneder meget gerne må stå højt på de studerendes egen dagsorden: Hvordan omstiller og tilpasser man løbende en koncern som NCC til de kommende års udfordringer?

-Når vi søsætter et såkaldt elite-program for 16 meget forskellige studerende, skal man bl.a. se det i forlængelse af vores ønske om fortsat at satse på CSR-området. Vi ønsker at spille mere og bedre sammen med andre faggrupper end de traditionelle, og det er en af grundene til, at vi inviterer de 16 unge studerende med på rejsen, siger Martin Manthorpe.

De studerende kommer med stor viden fra områder som fx byplanlægning, økonomi, bioteknologi, marketing, statistik, computerdesign og sågar el-biler. Frem til sommer kommer og går de i NCCs faciliteter på Østmarken.

Stjernerne
Henrik Herlau er lektor på Center for Innovation og Entrepreneurship på CBS og har mange års erfaring med at omsætte akademisk viden til økonomisk vækst i virksomhederne. Og det er i det lys, han ser de 16 studerendes ophold hos NCC.

-Jeg springer altid efter stjernerne, siger han på kanten af et par bordplader i det sidste flytterod hos NCC på Østmarken.

-Og på den måde er ambitionsniveauet for de næste mange ugers arbejde lagt. Der bliver stillet krav (og forventninger) til de studerende, men det lønner sig for alle, mener Henrik Herlau.

-En af de centrale problemstillinger i Danmark er, at vi ikke er dygtige til at skabe arbejdspladser. Og vi er heller ikke gode til at bringe fri akademisk viden ind i virksomhederne. Vi skal insource langt kraftigere i de bestående virksomheder. Forløbet her hos NCC er bare ét eksempel, men det ligger fast, at de studerende lærer en masse af et ophold som det, der nu går i gang, siger Henrik Herlau.

Han betragter det som givet, at NCC også får noget ud af de studerendes ophold. De unge kommer med et helt andet tankesæt, som selvfølgelig skal spille sammen med NCC-medarbejdernes. Og der er travlt i NCC, men medarbejderne har alligevel en lyst til at se på, om man kan løse opgaverne på andre måder. De studerende kommer måske med et løsningsforslag, der baserer sig på tværfaglighed, og måske bliver det netop dét forslag, der bærer igennem, siger Henrik Herlau.

For ham at se er de elitestuderende og opholdet hos NCC en win-win situation.
-Initiativet her hos NCC gør det jo muligt for de studerende at komme ind til vækstlaget på det helt rigtige tidspunkt i karrieren. Har man lyst til at arbejde med det innovative, er dether en perfekt mulighed. Ved selvsyn får man konstateret, hvad der sker i et vækstlag, hvilke mekanismer fungerer? Det er noget helt andet end at sidde i et studiemiljø, konkluderer Henrik Herlau.

Mesterlære
Hele forløbet hos NCC er forankret i GMC (Global Management Challenge), et non-profit initiativ, som bl.a. har til formål at omsætte kademisk viden til vækst, gerne økonomisk vækst. Viggo Hinrichsen er fundraiser i GMC og følger forløbet i NCC tæt, i øvrigt sammen med Henrik Herlau, hvis institut på CBS kan betragtes som en form for tovholder på projektet.

-Forløbet er meget resultatorienteret, siger Viggo Hinrichsen.
– De studerende bliver målt. De deltager fx i en workshop hos NCC og skal se sig selv som en virksomhed, der producerer en ydelse, som så skal sælges til NCC. Vi bruger fx en bestemt retorik for at trække processen i en bestemt retning. Vi taler ikke om studerende men om videnskonsulenter, der har egen virksomhed. De er simpelthen i lære som entreprenører. Mesterlære, kan du sige, lyder det fra Viggo Hinrichsen.
Undervejs frem mod sommeren 2012 finder der løbende coaching af de studerende sted. Og 12. marts er næste vigtige skæringsdato: præsentation af den workshop, de studerende skal arbejde med.

Christina Woetmann, 23 år:
NCC skal tænke helt ud af boxen..

Innovative processer spiller en stor rolle for Christina Woetmann, der næste år afslutter sit studium på CBS. ”Strategic Market Creation” hedder det.

-For mig bliver det spændende ved opholdet hos NCC at afprøve, om min teoretiske baggrund kan bruges til noget i praksis. Jeg vil gerne bryde den barriere ned, og jeg tror da også, at det ønske kan gå begge veje. Mon ikke også NCC er optaget af at få nogle bud ude fra, spørger Christina Woetmann.

-Jeg forventer, NCC vil sætte pris på, at vi kommer med et helt åbent sind og siger til dem, at løsningen på et problem måske ligger et helt andet sted. Vi vil gerne hjælpe NCC med at tænke helt ud af boksen, som hun udtrykker det.

Hun er overbevist om, at NCC i en række tilfælde præsterer vanetænkning.
-Måske kan vi komme ind og sætte nogle spørgsmålstegn, siger hun.

Christina Woetmann regner med hen over foråret at blive udstyret med nogle nye værktøjer. Hun glæder sig til at arbejde med konkrete cases, og at NCC vil give de oplysninger, som er nødvendige.

Nikolaj Enevoldsen, 24 år:
Helheden består af små forbedringer

Til daglig studerer han bæredygtig energi på DTU, og selv om der er knap halvandet år tilbage af studiet, fokuserer han allerede nu på at skabe netværk.

-Som studerende får vi hele tiden at vide, at det er netværket, der kan føre os frem til det rigtige job, pointerer Nikolaj Enevoldsen.

Han er helt bevidst om, at de næste måneder stiller nogle nye krav til ham, og han tror på et stort udbytte. Både for sig selv og for NCC.

-Via os får NCC jo at vide, at der findes mange indgange til forskellige løsninger. Mange af os har jo et andet syn på, hvordan fremtiden skal se ud. Med i bagagen har vi fx økonomi, bæredygtig energi og flere andre spidskompetencer, som tilsammen giver et relevant syn på, hvordan fremtiden skal se ud. Helheden består jo af små forbedringer, siger Nikolaj Enevoldsen.

Han forventer, at perioden hos NCC giver ham mulighed for at blive klogere på, hvor han selv står i forhold til det at vælge levevej.

-Min bagrund er ganske teknisk, men jeg tror, at opholdet hos NCC kommer til at udgøre et godt mix mellem noget meget teknisk og så den virkelighed, NCC opererer i til dagligt, siger han.

Tekst Søren Egert 20022012

Comments are closed.