Smart City – samarbejde på tværs om trafik, affald, energi, byggeri og mennesker

Hele verden taler om Smart Solutions for Innovative Cities. Har man mon også tænkt på flygtningene?

 

 

Indien har en vision om, at de 100 største byer i landet i løbet af få år skal kunne kalde sig Smart Cities.

Rio de Janeiro i Brasilien råder over et såkaldt operationelt center, hvor 90 personer i døgndrift følger med i, hvordan tilstanden er i byen fx hvad angår nedbør, trafik, temperatur, blæst og mennesker på vej fra et sted til et andet.

Både visionen i Indien og hverdagen i Rio læner sig op ad den mest moderne teknologi – af mange blot sammenfattet som Smart Solution i Smart Cities.

 

Smart City – hvad er det?

Du kan google dig frem til et hav af definitioner på, hvad Smart City er. Fx at Smart City betyder digitale og involverende byer, der optimerer byen ved at kombinere det fysiske og sociale med det digitale.

Og du kan høre visionære kræfter i byggebranchen sige, at Smart City i virkeligheden betyder: Så lidt spild som muligt – hvad angår fx ressourcer, trafik, miljø og mennesker!

10. september 2015 gav konferencen Smart Solutions for Innovative Cities gode bud på de løsninger, vi allerede ser konturerne af i dag – og som vil tage til i antal og omfang de kommende år.

Innovation Centre Denmark, som er et formelt samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet stod bag konferencen, hvor også eksterne partnere spillede med, bl.a. Innovationsnetværket for Bæredygtigt Byggeri – InnoBYG.

 

Trends of tomorrow

Konferencen blev holdt i Ovnhallen på CBS, og et af de helt centrale indlæg kom fra CEO Claus Kjeldsen, Copenhagen Institute for Future Studies. Han kaldte sit indlæg ”Trends of Tomorrow”, og på en trappeafsats i den imponerende hal uddyber han:

-Du kommer ikke uden om, at Smart Solutions og Smart Cities hænger uløseligt sammen med, at man evner at cocreate – altså at arbejde sammen på tværs.

-Du hører jo tydeligt på en konference som denne, at verden bliver mere og mere kompleks. Derfor er det også umuligt for en enkelt person at præsentere en løsning, en Smart Solution. Vores undervisningssystem lægger efter min mening op til, at vi alle skal være middelmådige. Er du dårlig i et bestemt fag, får du ekstra undervisning. Men har du et talent, så bliver det ikke afgørende udviklet. For fremtiden bliver vi nødt til at udvikle det, vi er bedst til. De største talenter skal vi så bringe sammen, og via cocreation finder vi så frem til de bedste løsninger på udfordringerne i samfundet, siger Claus Kjeldsen.

IMG_7194-LR 

Informationer på tværs

-Vi er lige nu i en periode, man kan kalde horisontering. Det betyder, at flere og flere informationer går på tværs, og for at finde frem til de mest optimale løsninger skal du jo netop bringe folk fra forskellige kompetenceområder sammen, påpeger Claus Kjeldsen og nævner, at netop storbyer har et stort behov for at tænke utraditionelt.

-Store løsninger på store problemer i store byer vil formentlig fortsætte med at ske ud fra devisen top-down. Men jeg mener, byernes ledere skal blive meget bedre til at understøtte og samle op på de løsninger, der opstår out of necessity. Et eksempel er den oprindelige københavnske bycykel. Den var god og langt, langt billigere end de moderne hvide, der nu står i hovedstaden. Men de oprindelige cykler blev ikke ordentligt understøttet, og initiativet løb ud i sandet.

-Cocreation giver ikke i sig selv mening, hvis det blot er udtryk for, at du bringer forskellige kompetencer sammen. Det kommer der ikke nødvendigvis magiske løsninger ud af. Opgaven er at bringe de rigtige kompetencer sammen. Og gerne så tidligt som muligt, lyder det fra Claus Kjeldsen.

IMG_7197-LR

 

Ikke kun teknologi…

 

Konferencen i Ovnhallen på CBS blev suppleret af såkaldte Break-out Sessions, som på forskellig vis gik i dybden med aspekter af dagens overordnede tema. Sessionen ”Environment and energy: Construction, City Operation and New Energy in Sustainable City Development”, blev modereret af Maggie Xiao Yan Jiang Lund, koordinator for internationale aktiviteter i InnoBYG Netværk.

Som et Innovationsnetværk ser InnoBYG gerne, at byggebranchen bliver mere synlig i Smart City-agendaen.

– Det er vigtigt, at fremtidens byudvikling sker på en bæredygtigt måde, og at smarte løsninger bliver tænkt ind i både kommende renoveringer og nybyggeri. Byggebranchen er og bliver en central spiller i den sammenhæng. siger Kasper Lynge Jensen, netværksleder i InnoBYG.

Et af indlæggene kom fra Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC, og han finder den bredt anlagte konference særdeles relevant – og godt timet.

-Jeg er dybt optaget af teknologiske løsninger og dét, de formår. Men jeg er også helt bevidst om, at alverdens problemer ikke kan løses alene ved hjælp af teknologi, siger han og understreger, at store løsninger på store udfordringer kræver tænkning på tværs af siloer. Og indspil fra folk, der måske ikke er vant til at arbejde tæt sammen, er meget vigtige, siger han.

img_8399-LR

Nye veje?

Martin Manthorpe fokuserer på Sessionens tema og sin branches udfordringer, når det fx gælder affald, forurening, energiforbrug og cirkulær økonomi.

– Et enkelt nøgletal fra byggebranchen illustrerer størrelsesforholdene i det, jeg arbejder med til daglig. Bygge- og anlægsindustrien tegner sig for 30 pct. af det affald, der skal håndteres i Danmark. I den forbindelse vil det give særdeles god mening at tale om branchens forbrug af ressourcer. Kan vi udnytte ressourcerne på en ny måde, så affaldsmængden bliver langt mindre? Og kan vi bruge flere bæredygtige materialer, når vi udstyrer bygninger med vinduer, døre, paneler, loftsplader og gulve?

-Innovative Cities kommer til at fokusere langt mere på indeklima. I Skandinavien opholder vi os inden døre i 90 pct. af tiden. Det stiller krav til vores måde at bygge på. Vi skal væk fra materialer, der potentielt kan skade vores helbred, og den største udfordring for min branche bliver at reducere på stort set alle parametre – uden at gå på kompromis med kvaliteten, understreger Martin Manthorpe.

 

Cirkulær økonomi

-Vi arbejder målrettet på at få mere gang i en cirkulær økonomi. Når vi køber materialer til de huse, vi bygger, tænker vi grundigt over, hvordan materialerne kan recycles , og hvad gør vi med det byggemateriale, der måske er i overskud, når huset står færdigbygget?

-I Danmark er der tradition for at bygge huse, der kan holde til at blive brugt i 100 eller 200 år. Vil det fortsætte sådan? Eller skal vi overveje, om vi skal bygge noget, der kan ændres radikalt på om fx 20 eller 30 år? Det, man efterspørger i dag, er sandsynligvis forældet i 2045, og som jeg ser det, er byggebranchens mind set ikke helt indstillet på at arbejde og tænke i de baner, siger Martin Manthorpe.

 

Katedraler og rækkehuse

-Husk på, at vi har bygget huler, katedraler, skyskrabere og rækkehuse altid, men moderne teknologi, Smart Solutions, spiller en alt for beskeden rolle i min branche. Rent teknisk er vi jo i dag i stand til at bygge huse, der producerer mere energi end de forbruger. Men traditioner og forskellige administrative stopklodser bremser udviklingen, som selvfølgelig også er påvirket af, at det er dyrere at bygge et energieffektivt hus. Men på længere sigt er den aktuelle merudgift i virkeligheden en fantastisk investering, vurderer Martin Manthorpe

img_8401-LR

Dome of Visions

Han gav Sessionens tilhørere et håndgribeligt eksempel på, hvad innovation også er og nævner den gennemsigtige kuppel, Dome of Visions, på Søren Kierkegaards Plads ved Den Sorte Diamant i København.

-Via Dome of Visions eksperimenterer vi i skala 1:1 med det, man berører på konferencen i dag. Domen er et af NCCs bud på nye konstruktioner, nye løsninger, som både placerer sig i byens sociale liv og inviterer byens borgere og brugere til at tage aktivt del i det, der kan foregå i huset. Som entreprenørkoncern lærer vi rent faktisk af det, der foregår i Dome of Visions.

Og Smart Solutions er i øvrigt en integreret del af domen. Du kan selv se eksempler på www.domeofvisions.dk. Her kan du følge med i luftfugtigheden, temperaturen, støjen og CO2. Ved hjælp af 12 målere i domen følger vi situationen døgnet rundt. Aalborg Universitet og DTU følger projektet tæt, og de data, vi indsamler, får betydning for fremtidens byggeri, påpeger Martin Manthorpe.

 

Plads til flygtninge

-Vi skal huske, at verden omkring os ikke kan formes alene ved hjælp af teknologi. Uanset hvor meget teknologi, vi omgiver os med, er verden fysisk, biologisk og sanselig. Innovative Cities og Smart Solutions skal – for nu at sige det direkte – også evne at give plads til flygtninge, der ikke har noget sted at bo, siger Martin Manthorpe.

 

Tekst: Søren Egert

Foto: Maggie Lund, InnoBYG

Comments are closed.