Rudersdals borgmester: Andre sektorer kan lære af vores folkeskoler

14 folkeskoler i Rudersdal kommune arbejder sammen om at spare på energien. NCC har indgået en såkaldt ESCO-kontrakt med kommunen: energiforbruget skal ned

Som borgmester i Rudersdal kommune er Erik Fabrin (V) sikker på, at både børn og voksne i hans kommune ønsker at spare på energien. Børnene kommer først. Derfor arbejder kommunen målrettet på at reducere energiforbruget på kommunens 14 folkeskoler med 20 pct. i løbet af de næste fem år.

For at nå målet har kommunen indgået en såkaldt ESCO-kontrakt med entreprenørvirksomheden NCC. (ESCO er en forkortelse af Energy Service Company). Kort fortalt går aftalen ud på, at NCC sikrer, at forbruget af el, vand og varme falder til et på forhånd fastlagt niveau i løbet af fx fem år. Beløbet fra den garanterede besparelse bliver så brugt til at betale af på den investering, der er foretaget.

-Samlet set vil ESCO-projektet gøre os mere energibevidste, end vi er i dag. I skolen får børnene at vide, at de skal slukke lyset og skære lidt ned på vandforbruget i badet efter gymnastiktimen, og jeg tror på, at børnene taler med deres forældre om hverdagen i skolen. Og måske smitter det af på resten af familien. Det handler jo i virkeligheden om adfærdsændring, og det gør da ikke noget, at det er børnene, der opdrager forældrene, siger Erik Fabrin.
Han er overbevist om, at ESCO-projektet kan brede sig til andre sektorer i kommunen.

-I det aktuelle projekt er der fx en teknisk del, hvor vi ser nærmere på de varmekilder, hver enkelt skole bruger. Den form for systematik vil man også kunne bruge mange andre steder i Rudersdal kommune, siger borgmesteren.

esco5

Systematisk koordinering
Martin Tinning er skole- og familiechef i Rudersdal kommune, og han lægger stor vægt på, at eleverne er blandet så meget som muligt ind i ESCO-projektet.

-Det unikke ved projektet er netop, at børnene hele tiden kan se, at de selv kan gøre noget for at spare på energien. De får også større viden om, hvor energien kommer fra, og de 14 folkeskoler i kommunen sørger hele tiden for, at erfaringer fra et sted og et område bliver givet videre. I det hele taget er det vigtigt, at ESCO-projektet bliver synliggjort så meget som muligt. Børnene skal kunne se måleredskaberne, så de selv kan følge med i, hvad der foregår. At vi sparer noget og sætter os nye mål. Det motiverer både børn og voksne, mener Martin Tinning.
I praksis er der samarbejde om projektet på kryds og tværs. I den egentlige styregruppe sidder en række kommunale chefer sammen med NCC. Her koordineres initiativerne, og det er her, man sørger for at følge op på forskellige dele af projektet.

-Men der sker også en systematisk koordinering skolerne imellem, der foregår vidensdeling, fordi ikke alle skoler gør det samme på det samme tidspunkt, tilføjer Martin Tinning.

Målet for ESCO-projektet i Rudersdal kommune er at reducere energiudgifterne med 4.2 millioner kroner om året de næste fem år. En tredjedel af besparelsen skal hentes ved hjælp af ændret adfærd. Resten skal komme fra tekniske investeringer i fx nye ventilationsanlæg, sparepærer og vandbesparende foranstaltninger.
-Når vi ser fem år frem, skulle det gerne være sådan, at både børn og voksne på vores skoler har både en anden adfærd og en lidt ændret bevidsthed. Og så kan det da godt være, at vi opnår at spare mere, end vi har planlagt, som Martin Tinning udtrykker det.

Nyt og utraditionelt
Direktør Martin Manthorpe fra NCC opfatter ESCO-projektet i Rudersdal kommune som et bevis på, at der finder innovation sted på flere fronter i Danmark.

-Det er forkert at tro, at innovation er forbeholdt private virksomheder. I tilfældet med Rudersdal og de 14 folkeskoler ser vi jo netop, at der tænkes nyt og utraditionelt, og hvis vi skal ha et samfund, hvor CO2-udledningen bliver væsentligt reduceret, og hvor brugen af fossile brændstoffer skal begrænses, så kræver det, at vi tænker på en helt anden måde, end vi gjorde for blot fem år siden, siger Martin Manthorpe.

NCCs engagement i ESCO-projektet i Rudersdal kommune munder i øvrigt ud i, at NCC frem til udgangen af 2016 årligt præmierer den skole, der opnår de største målbare energibesparelser. Og for at holde kreativiteten kogende er der en gang om året præmie til ideer, som spreder inspiration til de andre skoler. NCC har årligt frem til 2016 afsat 100.000 kroner til præmier.

Tekst: Søren Egert 11062012
Download artikel som pdf.
Foto: Dalibor Sandic, NCC

Comments are closed.