Et godt CV er ikke alt

 Evnen til at kunne samarbejde kommer mere og mere i spil, når tværfagligheden banker på

Download artikel som pdf.

GMC (Global Management Challenge) har i Danmark efterhånden syv år på bagen, og fundraiser i projektet, Viggo Hinrichsen, siger direkte, at han kan mærke, at de studerendes engagement vokser år for år.

-Jeg vil sågar påstå, at de studerende bruger mere tid på ikke blot GMCs koncepter men i det hele taget på alt, der er studierelateret. De studerende véd godt, at det konstant bliver vanskeligere at få det gode job. Og virksomhedernes krav til nye kandidater bliver jo ikke mindre. Jeg fornemmer også, at mange studerende er trætte af det, jeg vil kalde CV-racet. De har opdaget, at man også skal kunne vise andet end det, der kan stå på en liste, fx engagement, sociale kompetencer og evnen og lysten til, at fritiden måske bliver en anelse beskåret, siger Viggo Hinrichsen.

Tværfaglighed
De nye og skærpede krav til de studerende betyder konkret, at der bliver taget nye værktøjer i brug, når GMCs simulationsopgaver skal løses.

-Efter min mening fører det til, at selve læringseffekten af at være med i fx en GMC-konkurrence konstant vokser. En af de vigtige discipliner, som man er nødt til at beherske, er at kunne bruge tværfaglighed til noget fornuftigt. Ikke kun på et snævert fagligt plan. Også ud fra nogle mere gruppedynamiske betragtninger. Hvem skaber en god arbejdsmoral i gruppen, hvem er mest resultatorienteret? I det hele taget optimerer man gruppearbejdet mere og mere, og på den måde kommer grupperne til at arbejde som små selvstændige virksomheder. Hver og en i gruppen kender sin rolle bedre i dag, end tilfældet var for blot et par år siden, konstaterer Viggo Hinrichsen.

For meget regneark
Kønsfordelingen i de grupper af studerende, som medvirker i GMC-konkurrencen, er skæv. Meget skæv, og Viggo Hinrichsen tør godt komme med et bud på, hvorfor så kvinder er faldet for GMC.

-Vi må jo erkende, at simulationsopgaverne i den grad er bygget op omkring regneark. Mit indtryk er, at yngre mænd godt kan li´ at rode med regneark. Kvinder har det anderledes. Antallet af tilmeldte kvinder er nogenlunde konstant, mens flere og flere mænd melder sig til. Måske bør der indarbejdes flere bløde værdier i opgaverne, men jeg synes, det er vanskeligt at generalisere her. Det viser sig jo fx, at når kvinderne går ind i konkurrencen, så påtager de sig ofte rollen som den egentlige leder i gruppen.

Vi arbejder på, at få en stærkere miljødimension ind i de kommende opgaver. Det kan måske tiltrække flere kvinder. Profittankegangen har været meget fremherskende i opgaverne, måske er der flere sociale aspekter på vej ind i den måde, opgaverne udformes på, siger Viggo Hinrichsen.

Tekst Søren Egert 12042012

Comments are closed.